Csombod vitéz

"Ezen belső várnak ugy látszik hogy nem volt védfala, mert azt a minden oldalról függélyesen lemetszett hegy alakulása feleslegessé is tette, bár a hegy...

A Bánffy-szőlős

''-Én szívesen látlak- mondta a báró büszkén-, jövőben gyertek el Beresztelkére és szüretelhettek, amennyit akartok. -Nem úgy-kiáltott fel az egyik barát-, nem a beresztelki szőlődre...

Szapulj Kati kútja

"A székelyföld középpontjához, legérdekesebb, legclassicusabb helyéhez értünk, az anyaszéknek anyavárosához háromszorosan anya nékem, mint kedves szülőföldem. És ki ne érezte volna azon kedves, azon szivmelegítő érzetet,...

Csergő Kata

"Bármily félreeső hely legyen is Magyaros, azért mégis 4 országos sokadadalma van, melyeket 1845-ben nyert*. Magyaros egyik utczáját Egerszegnek nevezik, mely – mint mondják – egy...

Tartod várának kincsei

"Látók Firtosnál a Tartoddal is kapcsolatban lévő regét, itt egy szép tündérvilág körébe ható mesét mondok el, melyet egy öreg pásztor a várfokon ültünkben...

Bencsör mondája

"Siménfalvára a Nyikón átvezető fedeles hidon tértünk vissza, s itt felemlítem, mi bizonnyal minden erre utazót meg fog lepni, azon sok fedeles hidat, melyek...

A csíksomlyói kegyszobor

"A főoltáron foglal helyet Somlyó fő nevezetessége, a csudatevő Mária-szobor, egy gazdagon aranyozott, byzanczi stílban készült régi faszobor, mely ezelőtt sirt, beszélt s nagyszerü csudákat tett....

Likaskő

"Firtos a jó tündérek királynéja volt, de a miként néha egy törzsről jó és savanyu gyümölcset termő ág nőhet; a mint ugyan azon virág...

Tündérek gyülekezőhelye

"A hagyomány azt tartja, hogy azt Maka, a székely rabonbánok egyike épitette és lakta. Később a várőrség átköltözvén a Küküllőn, ottan Makkfalvát alapitotta, az elhagyott vár...

A török kincsek őrzője

"A Nagy- és Kis-Solymos völgyét elválasztó Karisfal nevü hegylánczolat legmagasabb csucsát Várhegynek nevezik. A hagyomány azt tartja, hogy itten a törököknek volt vára, hol egy hatalmas török pasa...

Tompos István legendája

"Ezen keritésben két nevezetes siremlék volt, melyek most már eltüntek, de az 1648-ban kezdődött megyekönyvben (egyházközségi jegyzőkönyv) fennmaradt emlékük. Mind két sir alatt hősök,...

A Hargita mondája

"Miután jól kibámultuk magunkat, miután lelkünk eltölt az élvvel, a Bélhavas tetejét tettük vizsgálódásunk tárgyává. Ennek tetőlapján több száz hold kiterjedésü, délre lejtő fennlapály...

A nagygalambfalvi vár

A küküllőközi-dombvídék keleti részében, az itt északnyugat-nyugatra tartó Nagy-Küküllő jobb partja közlében, az északról érkező, a falun áthaladó Zavaros-patak torkolata környékén fekszik Nagygalambfalva község....

Árpád és a Balambon legendája

"A népmonda a hatalmas nagy szertehullott sziklacsoportot egy ősi székely vár maradványának tartja, melynek történetét még az Árpádok előtti időre vezeti vissza. Amikor Árpád a honfoglaló magyarokkal...

Reklám

Kövess Minket

12,402FansLike
138FollowersFollow
232FollowersFollow
856SubscribersSubscribe