Felekezeti Műsoraink

A clevelandi  Magyar Történelmi Egyházak immáron több mint 20 éve fontos szolgálatot teljesítenek a Bocskai Rádió hallgatói körében.

A rádió hullámain keresztül a vasárnaponkénti félórás különböző vallási áhitatok sok olyan hallgatónkhoz is eljutnak, akik idős koruk vagy betegségük miatt már nem képesek elhagyni otthonukat, de így a rádión keresztül Isten üzenete hozzájuk is eljut.

Mivel kevés olyan amerikai város van, ahol magyar nyelvű rádióadás biztosít erre lehetőséget, a Bocskai Rádió e tekintetben is fontos szolgálatot teljesít az amerikai magyarság körében.

Ezért is fontos, hogy a clevelandi magyar közösségek, élükön a keresztény egyházakkal, adományaikkal támogassák és segítsék a Bocskai Rádió további müködését, vasárnaponkénti három órás adásainak megtartását.