Dolesch Mária visszaadta a lelkét Tertemtőjének

Gyászjelentés

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Dolesch Mária, életének 78. évében megszűnt a szíve dobogni, a lelkét visszaadta Tertemtőjének.

Nagy vesztesség a clevelandi magyarság számára, mivel egy olyan asszonytól kell elbúcsúznunk, akinek szíve-lelke volt az itteni magyarság, akár a cserkészeten belül, akár a Szent Imre közösségében.

Szomorúan, de Isten kegyelmének erejéből hálatelt szívvel búcsúzik családja és mindazok, akik ismerték és szerették Mária nénit.

A Gondviselés megáldotta négy csodálatos gyermekkel:

Gyuszi, Gyuri, Milli és Laci-val, az utóbbi gyermeke, Laci 40 éves korában költözött az örök hazába.

Nagyon szerette az unokáit: Natália, Kristóf, Zalán és Zsófit, akik nagy boldogságot jelentettek számára.

A Szent Imre közössége és minadazok, akik ismerték Mária nénit imádkozunk örök nyugalmáért!

Életében nagyon fontos volt az hit megélése, és abból való merítkezés, így abban a kegyelemben részesült, hogy szentségekkel megerősítve, az utolsó kenet feladásával és a Szent Útravaló magáhozvételével mehetett át az élet tengerén az örök élet örömébe!

Gyászmise lelkiüdvösségéért, június 30-án, pénteken délután 4 órakor lesz a Szent Imre templomban! A gyászmisét követően a család mindenkit vár egy szerény agapéra a Szent Imre Hallba! Temetése szűk családi körben lesz megtartva!

Adj Uram Örök Nyugodalmat neki!

És Az Örök Világosság Fényeskedjék Neki!

Nyugodjék Békében!

Comments are closed.