Archívum | Mesesarok

image_8505

Maros és Olt

“Az ut a kies völgyből magas meredek hegyre emelkedik s csakhamar az Olt és Maros vizválasztójára a Geréczesre, vagy más néven a Maroslonkájára ér, egy teres hegyhátra*, mely a jobbról feltornyosuló Fekete-Rezt köti egybe, a Gergyó délnyugati szögletében feltornyosuló Délhegygyel. Tetejéről – melyet Marosfőnek neveznek – Gyergyónak meglepően szép madár-távlati képe tünik fel; ezen a virgonczan szökellő fiatal Maros által átkanyargott szép tér, ezen magas […]

Olvasdd tovább 0
image_5208

A csíksomlyói kegyszobor

“A főoltáron foglal helyet Somlyó fő nevezetessége, a csudatevő Mária-szobor, egy gazdagon aranyozott, byzanczi stílban készült régi faszobor, mely ezelőtt sirt, beszélt s nagyszerü csudákat tett. Losteiner szerint e szobor a mohácsi vész után az égből szállott alá, hogy Csikot a terjedő eretnekségtől, pogányságtól megvédje és ez elnevezés alatt korántsem valami törököt, tatárt, hanem az inkább csak […]

Olvasdd tovább 0
image_4915

Pogány-vár

“A néprege óriások által épitteti e várat; mindenesetre egyiránt óriási volt az eszme és a kivitel is, mert figyelemmel vizsgálva e romtöredékeket, ha gondolatban egykori épségükbe visszaépitjük, bámulnunk kell az ott volt épitkezés cyclopsi nagyszerüségét, fel kell ismernünk azon épitészeti képzettséget s hadtani fejlettséget, mely ily megközelithetlen és bevehetetlen hely hadászati fontosságát felfogni, átérteni s […]

Olvasdd tovább 0
Mesék Mátyás királyról A névnapi jóslat

Mesék Mátyás királyról: A névnapi jóslat

Az álruhás királynak egy cigányasszony közeli halált jósol, hacsak nem megy el lopni. Mátyás tréfának veszi a dolgot, de ennek ellenére eleget tesz a jóslatnak, miközben egy ellene szőtt összeesküvés nyomára bukkan. Készült a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban. Rendezte: Ujváry László Narrátor: Helyey László, Borbás Gabi, Zene: Kaláka Együttes Nem csoda, hogy Mátyás királyt Magyarország legnépszerűbb királyaként […]

Olvasdd tovább
Mátyás kovács

Mesék Mátyás királyról: Mátyás kovács

Országjárás közben egy szegény, falusi kovácsnál kap szállást az álruhás király. Egy erőpróba után Mátyás meghívja a kovácsot Budára, ahol gazdagon megjutalmazza a szíves vendéglátásért. Nem csoda, hogy Mátyás királyt Magyarország legnépszerűbb királyaként emlegetik. Álruhába bújva vegyült el az emberek között, hogy személyesen találkozzon alattvalóival, és így tegyen igazságot közöttük. Készült a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban. Rendezte: Ujváry […]

Olvasdd tovább