Archívum | Mesesarok

Mátyás kovács

Mesék Mátyás királyról: Mátyás kovács

Országjárás közben egy szegény, falusi kovácsnál kap szállást az álruhás király. Egy erőpróba után Mátyás meghívja a kovácsot Budára, ahol gazdagon megjutalmazza a szíves vendéglátásért. Nem csoda, hogy Mátyás királyt Magyarország legnépszerűbb királyaként emlegetik. Álruhába bújva vegyült el az emberek között, hogy személyesen találkozzon alattvalóival, és így tegyen igazságot közöttük. Készült a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban. Rendezte: Ujváry […]

Olvasdd tovább 0
image_7328

A török kincsek őrzője

“A Nagy- és Kis-Solymos völgyét elválasztó Karisfal nevü hegylánczolat legmagasabb csucsát Várhegynek nevezik. A hagyomány azt tartja, hogy itten a törököknek volt vára, hol egy hatalmas török pasa lakott, ki az egész vidéket rettegésben tartotta, s a szép nőket, ha módját ejthete elrablá. Hogy pedig e magas hegycsucson valóban volt vár, arról kétségtelen jelek kezeskednek. A nyugati oldalon, hol […]

Olvasdd tovább 0
image_708

Tündérlikak – Urusos kút

”Hajdanán Oroszhegy falunak híres búcsújáróhelye volt a falutól északra elterülő Kápolna-mező nevű helyen, melynek közelében a hagyomány szerint csodás gyógyulások történtek. A gyógyító erejű forrás keletkezését az oroszhegyiek Szent László királlyal hozzák kapcsolatba, aki e tájon vonult csapatával, és fekélyes katonái gyógyulásáért Istenhez imádkozott, majd beleszúrta kardját a földbe, melynek nyomán forrás fakadt. A csodás […]

Olvasdd tovább

Árpád és a Balambon legendája

“A népmonda a hatalmas nagy szertehullott sziklacsoportot egy ősi székely vár maradványának tartja, melynek történetét még az Árpádok előtti időre vezeti vissza. Amikor Árpád a honfoglaló magyarokkal átjött a Kárpátokon, a székelyek követeket küldtek eléje és ő, a szives hivásra eljött látogatóba Balambonnak a Mórickövön levő várába. A szikla alatt tündérek laktak, akik Balambonnal, a székelyek vezérével az itt levő kápolnába […]

Olvasdd tovább
image_9010

Székelydálya és a ramócsavirág

“Dersről Musna felé menve, egy a Derspatakába jobbpartilag szakadó csermelyt Pénzespataknak hivnak. Itt régen még névleg is feledékenységbe ment falu feküdt, melynek lakói Dersnek Felszeg nevü negyedében telepedtek. Ezek birják nagyrészt most is az ott lévő földeket. A néphit azt tartja, hogy ott sok kincs, arany csákány, arany hegedű, stb. van elásva, nemtők őrködése alatt. Alább van délre Lászlóhegye, mely sz. […]

Olvasdd tovább
image_7241

Likaskő

“Firtos a jó tündérek királynéja volt, de a miként néha egy törzsről jó és savanyu gyümölcset termő ág nőhet; a mint ugyan azon virág kelyhe mézet és mérget is rejt; a mint e földi életben a jó a rosszal keverve jön elő: ugy a szelid, a csak jót müvelő Firtosnak is volt egy testvére, Tartod, […]

Olvasdd tovább
image_12796

Szent László kútja – Urusos kút

“Tovább Kápolna-mező nevü helyen egy kápolna rommaradványai látszanak, a kápolna mellett egy gyógyforrás fakad fel, melyhez most is Úr szeredáján feljár a nép s felviszi beteg gyermekeit füröszteni, mert e forrásnak nagy gyógyhatást tulajdonitanak, mely a hagyomány szerint onnan ered, mivel Szent László király itt szokott volt fürdeni. A forrás közelében egy bemélyülést Sátorhelynek neveznek; itt állott volna a […]

Olvasdd tovább
hargitalegendaja

A Hargita mondája

“Miután jól kibámultuk magunkat, miután lelkünk eltölt az élvvel, a Bélhavas tetejét tettük vizsgálódásunk tárgyává. Ennek tetőlapján több száz hold kiterjedésü, délre lejtő fennlapály terjed el, hol az örökké uralgó szél és hideg miatt csak rideg tenyészet van, az islandi lichennel vegyült mohatelepek lágy szőnyege bevonta talajon már a borsika, ezen élődi fa is csak […]

Olvasdd tovább
image_9464

Szent Anna tava

És e szép-regényes tó alakulásáról ne élne-e rege a nép száján? Oh igen, mert a székely nép nagy költői érzettel bir, s mint ázsiai eredetü nép, szeret minden eszmekörén túlhatóra titokteljes mythosi szinezetet ölteni, szereti a szép és nevezetes helyeket a költőiség virágaival felfüzérezni. Megvan azért a Sz.-Anna tónak is mint szent helynek a maga […]

Olvasdd tovább