Réka királyné köve

"Hogy e várat ki és mikor épitette, nem lehet tudni; a történelemben semmi felvilágositó adat arra nézve nincs, csak a nép hagyomány beszéli azon...

Árpád és Balambon

"A népmonda a hatalmas nagy szertehullott sziklacsoportot egy ősi székely vár maradványának tartja, melynek történetét még az Árpádok előtti időre vezeti vissza. Amikor Árpád...

Tolvajos-tető

"Az Ángyost követő Tolvajos patakán tuli, hasonnevü tetőn van Udvarhelyszék és Csik határa; a Tolvajos tető egy pontját Kakasvárának nevezik Losteiner szerint azért, mert...

A fekete asszony

Ditró területe nagyobb sok német herczegségnél, mert egész Moldováig kirugó havasaival együtt 8 négyszög mfd területe van. Méltán dagadoz örömtöl a honfi utas keble, midőn...

Hármaskő

Triászkori dolomitmészkőből álló hármas tagolású sziklaszirt a Keleti-Kárpátok, ezen belül a Csíki-havasok főgerincén, amely szilárdan áll az őskori (paleozoikum) kristályos alapkőzeten. Hármas-kő a Sötét-patak...

Kászonjakabfalva mondája

"Fel-Tiz, Altiz és Impér* hajdan mind külön faluk, most tökéletesen össze vannak épülve, s az alább fekvő Jakabfalva is alig van nehány száz lépésre, fürészmalmok által beépitett közzel elkülönitve. E...

A sárkány csorgója

"Zsákodtól nyugatra egy magas kopár hegyet, honnan tiszta időben a Torda hasadékáig lehet látni, Váruta hegyesinek neveznek. Várnak ott most semmi nyoma, bár az...

A Rákóczi-vár lépcsősora

"A kőcsúptól éles sziklagerincz nyulik le egészen a Tatros völgyéig, ennek - a völgyet összeszorító - magas meredek előfokán van egy szép fekvésű erőd...

Veszélymező

"A Bekecstető keleti alján egy erdő által környezett mezőt Veszély Mezejének a hagyomány szerint azért hivnak, mert tatárjáráskor a vidék népessége oda menekült volt, de egyszer,...

Both vára

"Mig Rákóczinak Isten és Szabadság szóval jelzett zászlói fennlobogtak, addig Gyergyó természettől védett földére ellenség nem léphetett, de 1707-ben, a haza ügyének hanyatlásakor, Akton győzelmesen előnyomuló serege mindent...

Tusnádfürdő

"A tusnádi fürdőt a csíki székelyek egyszerüen Alszegnek nevezik. Alapitását Éltes Lajos tusnádi birtokosnak köszönheti, ki az azelőtt Beszéd mezőnek nevezett, teljesen vadon elhagyatottságban lévő helyet 1845-ben a...

Hadak Útja

A magyar néphagyományban a Tejútnak – mint az égen látható fényes csillagösvénynek –, más nomád népekhez hasonlóan, fontos szerepe volt, hisz az állataikat legeltető,...

Tündérek gyülekezőhelye

"A hagyomány azt tartja, hogy azt Maka, a székely rabonbánok egyike épitette és lakta. Később a várőrség átköltözvén a Küküllőn, ottan Makkfalvát alapitotta, az elhagyott vár...

Az Ördög-tó mondája

''Csíkszeredától 23 km-re északra található Csíkkarcfalva. A falu központjában találjuk a Nagy boldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus vártemplomot, mely kertje mellett találunk egy információs...

Reklám

Kövess Minket

4,633FansLike
138FollowersFollow
90FollowersFollow
115SubscribersSubscribe