A leányrabló kun legyőzése

A székelyderzsi vártemplom egyike az olyan romániai magyar műemlékeknek, amely az UNESCO világörökség része. Belsejének freskóit 1419-ben festették, a Szent László-legenda egyik legszebb ábrázolását tekinthetjük meg,...

Tartod várának kincsei

"Látók Firtosnál a Tartoddal is kapcsolatban lévő regét, itt egy szép tündérvilág körébe ható mesét mondok el, melyet egy öreg pásztor a várfokon ültünkben...

Rapsonné útja

"E magas pontról látszik egyfelől a Kis-Küküllő völgye Parajddal; tul felől a Juhodvize völgye Ilyésmezővel; balra a Firtosnak gyönyörű alakzatu csucsa; tul rajta, messze...

A Móricz-kő kincse

"A délirányból lefolyó Korond vize völgyében ott, hol a Kalonda patak belé szakad, van a Likas kő. Egy kőkoporsó alaku egészen átlyukasztott nagy szikla darab, melyet...

Holló feje

"Annyi gyógyforrásokkal gazdag hazánknak legnevezetesebb fürdőjénél vagyunk, egy forrásnál, mely az egész ismert világon egy a maga nemében; melynek vize már az egyenlitő tüzpróbáját...

A nagygalambfalvi vár

A küküllőközi-dombvídék keleti részében, az itt északnyugat-nyugatra tartó Nagy-Küküllő jobb partja közlében, az északról érkező, a falun áthaladó Zavaros-patak torkolata környékén fekszik Nagygalambfalva község....

A jánosfalvi kecskék

Székelyudvarhelytől 29 km-re délre a Pokolsütő-pataknak a Nagy-Homoródba torkollásánál fekszik. Valószínűleg János nevű első birtokosáról kapta a nevét. Történelmi feljegyzésekből tudjuk, hogy a homoródjánosfalvi kőbányában már a rómaiak...

Tolvajok asztala

"Az Obcsina oldalában az ösvénytől nyugatra van az Ördögmalma, egy sajátságos sziklacsoportozat, mely kerék és lajjal biró malom alakját utánozza, ott őrölte a rege szerint az...

A Súgó-barlang

''A tekerőpataki Súgó barlang 1021 m-es összhosszával, a Keleti Kárpatok egyik legjelentősebb cseppkőbarlangja. A változatos cseppkőképződmények megcsodálhatók egy 300m-es körtúra megtételével. A cseppkőképződmények a...

Tökfejű Pál

''Még Derzsen felemlitem már ős nevéért is az Uza kútja nevü forrást, és a Tökfejü Pál családot. Székelyföldön mindenütt meg van a nép között az a szokás, hogy...

A tatárok és a máréfalvi székelyek

"A falu mellett északról magas hegy emelkedik, melyet Leshegynek a hagyományok szerint azért hivnak, mert ottan a hátrább fekvő Márévárának őrállomása volt a végett, hogy a...

Istensegíts

"Csicsóra, onnan a Hidegviz és Várpataka közti Mórhegyese alján fekvő Madéfalvára mentünk. Van-e székely és egyáltalában magyar, kinek keblében fájó érzeteket ne ébresztene e név? van-e emberi kebel,...

A csíki Bálványosvár – Vártető

"E vár Bálványhegyi várnak is hivatik, mivel hagyomány szerint ott bálványoknak áldoztak. S nem is lehetetlen, hogy az összefüggésben volt az ősök vallásához oly szilárdan...

Maroshévíz mondája

"Toplicza gyönyörüen fekszik a Toplicza folyónak Marossal való egyesülésénél; északra a Bánffi szőlője nevü sziklacsúcs tornyosul fel, alább az Ilván átpillantó Kelemenhavas és égre meredő csúcsai, keletre a Toplicza völgye és Székpatak melletti havasok. Szemben (nyugatra)...

Reklám

Kövess Minket

5,460FansLike
138FollowersFollow
106FollowersFollow
135SubscribersSubscribe