Archívum | A hét verse

Barabás_Petőfi

Petőfi Sándor: A magyar nemzet

Oh ne mondjátok nekem, hogy Hajnallik hazánk felett ! Látom én: az ő számára sző a sors szemfödelet. S kérni istent nem merem, hogy Nemzetem gyógyítsa fel, Mert e nemzet, elhigyétek, Életet nem érdemel. Figyelemmel átforgattam A történet lapjait, S fontolóra vette lelkem, Amit e hon végbevitt. S mit találtam ott fölírva Századok bötűivel ? […]

Olvasdd tovább 0
Áprily_Lajos

Áprily Lajos: Március

A nap tüze, látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt. Csengve, nevetve kibuggyan a kedve s egy ős evoét a fénybe kiált. Régi, kiszáradt tó vize árad, néma kutakban a víz kibuzog. Zeng a picinyke szénfejű cinke víg dithyrambusa: dactilusok. Selymit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som. Fut, fut […]

Olvasdd tovább 0
Szabó_Lőrinc

Szabó Lőrinc: Nyitnikék

Alszik a hóban a hegy, a völgy; hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait, a nyár nyitogatta, temette az ősz; és volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, a bokor, s halotti csipke a díszük is, az a törékeny tündéri dísz, […]

Olvasdd tovább 0
Reményik Sándor egy festményen

Reményik Sándor: Mi mindíg búcsuzunk

Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, A színektől, ha szürke por belepte, A csöndtől, mikor hang zavarta fel, A hangtól, mikor csendbe halkul el, Minden szótól, amit kimond a szánk, Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, Minden sebtől, mely fájt és égetett, Minden képtől, mely belénk mélyedett, Az álmainktól, mik nem […]

Olvasdd tovább 0
Tóth Árpád

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú

Előttünk már hamvassá vált az út, És árnyak teste zuhant át a parkon, De még finom, halk sugárkoszorút Font hajad sötét lombjába az alkony: Halvány, szelíd és komoly ragyogást, Mely már alig volt fények földi mása, S félig illattá s csenddé szűrte át A dolgok esti lélekvándorlása. Illattá s csenddé. Titkok illata Fénylett hajadban s […]

Olvasdd tovább
Áprily_Lajos

Áprily Lajos: Az én csodám

Szeretnék Krisztus lenni egy napig. Ha nem egy napig, egy pillanatig. Csak ennyit, míg a kezem ennyit int: Kelj fel a mélyből, hegyre menj megint. Levenném melledről a sziklasúlyt, mely vad korunkból rád zuhogva hullt. Fáradt pilládat megérinteném, s gyötört szemedből megszöknék a rém. Takarodnának gondok és romok, menekülnének régi démonok. Megölelném a kín-örvény felett […]

Olvasdd tovább
kanyadisandor

Kányádi Sándor: Február hónapja

Február hónapja azért olyan kurta, fogyatékján már a kolbász meg a hurka. Márpedig a télnek, azt mindenki tudja, nemcsak kívül, bévül is kell a jó bunda. Addig tart tehát, míg akad a padláson, minek jó étvággyal a nyakára hágjon. De ha már se gömböc, se kolbász, se hurka, február hónapja magát összehúzza. Mintsem hogy tengődjék […]

Olvasdd tovább
Kölcsey Ferenc

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Isten áld meg a´ Magyart Jó kedvvel; bőséggel, Nyújts feléje védő kart Ha küzd ellenséggel, Bal sors a´ kit régen tép Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e´ nép A´ múltat ´s jövendőt! Őseinket felhozád Karpat szent bérczére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. ´S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának Árpád hős magzatjai Felvirágozának. Érttünk […]

Olvasdd tovább
József Attila portréja 1927-ből

József Attila: Levegőt!

Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen langy sötétség szállott, mint bársony-permeteg és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve, körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan; vadkácsa riadt hápogva a […]

Olvasdd tovább
Arany János

Arany János: Letészem a lantot

Letészem a lantot. Nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor, Belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él: Csak, mint reves fáé, világa. Hová lettél, hová levél Oh lelkem ifjusága! Más ég hintette rám mosolyját, Bársony palástban járt a föld, Madár zengett minden bokorban, Midőn ez ajak […]

Olvasdd tovább
22046464_1229808457165213_8217759372445130426_n

Karácson Edit: Karácsonyi gondolatok

Karácsony van és elmélázunk csendben, Milyenek is voltunk a múlt esztendőben. Égett-e szívünkben szeretetnek lángja, Tettünk-e bármit is hogy legyen béke e világban? Árvának, szegénynek, nyújtottunk-e támaszt? Magányos embernek voltunk-e lelki vigasz? Tettünk-e munkánk, türelemmel, csendben, Voltunk-e megértők mindenkivel szemben? Fogadtuk-e azt el, mi kijutott nekünk, Viseltük-e megértéssel a mindennapi keresztünk? Tudtunk-e örvendeni minden szépnek […]

Olvasdd tovább
haromkiralyok-napkeleti-bolcsek

Hegedűs Jenő: Földre szállva

Betlehemben, a jászolban jött közénk És Jeruzsálemben a Golgotán adta ki lelkét. Előtte három évtizeden át csak létezett, Családi ház és földi javak nélkül tevékenykedett. Itt-ott beteget gyógyított, prédikált, vagy csodát művelt. Nem is tanított hivatalosan. és könyvet sem írt, De cselekményei írva vannak és velünk maradnak mind. Nem bolyongott céltalanul, nem volt világot járt, […]

Olvasdd tovább
Illyés_Gyula_1983

Illyés Gyula: Haza a magasban

Jöhet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni – bátrabb új hont a mult időkben fürkészni, mint a jövendőben –? Mi gondom! – áll az én hazám már, védőbben minden magasságnál. Csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűv-igéket. Már meg is osztom, ha elmondom, milyen e biztos, titkos otthon. Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit, […]

Olvasdd tovább
Dsida Jenő

Dsida Jenő: Mit hoz a Mikulás?

Nagy-izgatottan tettem ki a vágyam a jégvirágos ablakok mögé – : Talán ma győz a mese-hit, varázs, s ha csak egy nagyon kicsit is jó voltam, valami szépet hoz a Mikulás. Kavargó pelyhek szitáltak az égből, mint kérdéseink fehér másai: lesz valaha jobb, lesz valaha más? – És kigyúlt szemmel, merengve susogtam. Régi kisgyerek… régi […]

Olvasdd tovább