Kedves Szent Imre Hívek! Kedves Barátok! Kedves magyar honfitársak!

A Szent Imre Egyházközség gyászban van. Július 31-én, délután 3 órakor tisztelt és szeretett plébánosunk, Siklódi Sándor atya rövid, de testét kínzó szenvedés után a szentségekkel ellátva visszaadta nemes lelkét a Teremtőnek, akinek életét szentelte, és akit olyan híven szolgált 42 éven keresztül.

Utolsó szavai között arra kért bennünket, hogy továbbra is ápoljuk és éltessük templomunkat és közösségünket, és testvéri szeretettel támogassuk egymást.

Sok tényezőt figyelembe véve, végre kialakult a temetés pontos időpontja. Hálás köszönettel tartozunk Gyulay Endre Szeged-Csanádi nyugalmazott püspök úrnak, aki magára vállalja a hosszú és fárasztó utat Magyarországról, hogy a temetési szertartás magyar nyelvű legyen — hogy jó barátja kívánságának eleget tegyen.

A papi temetések alkalmával szokás, hogy az egyházmegye papjai és a jelenlévő hívek együtt imádkozzák az Esti Dicséretet, a Vesperást a koporsó mellett a templomban.

Vasárnap délután, augusztus 25-én, 3 órakor kezdődik a Vesperás, amire a kedves híveket, barátokat és templomunk jótevőit mind szeretettel hívjuk és várjuk. Az imádság után este 9-ig a templomban nyitva lesz a koporsó, hogy búcsút vehessünk Sándor atyától.

A gyászmise másnap, hétfőn, augusztus 26-án délelőtt 10 órakor lesz templomunkban. Utolsó útjára a Szent Kereszt temetőbe kísérjük, ahol végső nyugalomra helyezzük. (Holy Cross Cemetery, 14609 Brookpark Rd. Brookpark, OH 44142 )

Az örök világosság fényeskedjék nagyrabecsült plébánosunknak! Bízva a jó Isten szeretetében és irgalmában, nyugodjon békében!

A Szent Imre Egyházközség Tanácsa nevében:

Peller Ildikó

Cleveland, 2013. augusztus 5. Havas Boldogasszony ünnepén.

Szent Imre templom címe: 1860 West 22 St., Cleveland, Ohio 44113

 

Fr. Siklódi Sándor
Fr. Siklódi Sándor

Miért ne élhetne örökké az a halandó, akiért az élő örök Isten meghalt? (Szent Ágoston)

Az Élet Urának gondviselő szeretetét köszönjük meg

S I K L Ó D I    S Á N D O R

magyar lelkipásztor halálában.

Életének 67., papságának 43. évében, 2013.  július 31-én, Loyolai Szent Ignác ünnepén a clevelandi kórházban (Ohio) szentségekkel megerősítve, rövid betegség után magához hívta az Úr, akit hűséggel szolgált a Szent Imre magyar plébánián.

1947. április 20-án született Ditróban (Erdély). Általános iskoláit szülőhelyén végezte (1954–1961), majd a gyulafehérvári kántoriskolában végezte a középiskolát 1961 és 1965 között. Utána a gyulafehérvári szemináriumban és hittudományi főiskolán készült fel a papi szolgálatra (1965–1971).  1971. április 18-án szentelte pappá Márton Áron a gyulafehérvári egyházmegye számára.

1971–1974 segédlelkész Csíkszeredán, majd 1974–1976 Brassóban. 1976-tól 1978-ig Óradnán, majd 1978–1982 Csíkszentdomokoson szolgált plébánosként. 1982-ben Nyugatra ment és Németországban volt 1985-ig. 1985-ben az Egyesült Államokba került és Cleveland városban a Szent Imre magyar plébánián október 18-tól káplán, majd 1988. július 1-től plébános.

Amikor a clevelandi püspök elhatározta, hogy bezárja a Szent Imre templomot 2010. június 30-án, Siklódi Sándor atya Chicago városba került, ahol a Szent István magyar plébánián szolgált 2012. október 15-ig.

A szentszéki döntés alapján Richard Lennon püspök a clevelandi Szent Imre templomot 2012. november 4-én újra kinyitotta és Siklódi Sándor atyát plébánosnak nevezte ki.

Plébánosi beiktatását 2013. január 27-én a clevelandi püspök végezte.

2013. augusztus 25-én, vasárnap délután 3:00 órakor Vesperás (Esti dicséret) lesz a Szent Imre templomban.

Az imádság után este 9:00 óráig a templom nyitva marad, hogy a rokonok és hívek  búcsút vehessenek tőle.

Hétfőn, augusztus 26-án délelőtt 10:00 órakor kezdődik az érte felajánlott szentmise.

Utána helyezzük örök nyugalomra a clevelandi Szent Kereszt temetőben.

Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2, 10)

A Külföldi Katolikus Magyar Lelkipásztori Szolgálat – Kiss G. Barnabás OFM – Kanada/USA

Forrás: Magyar Kurír

 

 

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.