KISEBBSÉGI JOGOK ROMÁNIÁBAN: EGY LÉPÉS ELŐRE, KÉT LÉPÉS HÁTRA?

Azok után, hogy a Képvislőház ellenszavazat nélkül elfogadta azt az RMDSZ által beterjesztett törvénymódosítási javaslatot, amely a kisebbségek anyanyelv-használatának kiterjesztését tűzte ki célul az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom Pártja (PMP) az Alkotmánybíróságon megtámadta a módosítást. Ez a váratlan pálfordulás a három párt részéről egyszerre abszurd és sértő, hiszen csak úgy értelmezhető, mint a magyar közösség és az emberi jogok elleni támadás.

A kisebbségi nyelvhasználat szavatolása Romániában diszkriminatív és alkormányellenes az USR, PNL és PMP szerint.

Az RMDSZ által beterjesztett javaslat előírja, hogy azokon a településeken, ahol egy kisebbség aránya eléri a 20%-ot, vagy az 5000 fős alternatív küszöböt, a kisebbség tagjainak garantálni kell az anyanyelv-használatot az egészségügyi és szociális ellátásban. A kisebbségek nyelvi jogainak ezen kiterjesztése fontos lépés, mivel számos olyan eset volt az elmúlt években, hogy orvosok alázták meg betegeiket, amiért nem beszéltek helyesen románul.

Az Alkotmánybírósághoz intézett beadványban a PNL, az USR és a PMP azzal érvel, hogy a javaslat alkotmányellenes, mivel áthágja „a törvény előtti egyenlőség és a diszkriminációmentesség elvét”, és „diszkriminatív lehet más nemzeti kisebbségekre nézve”. Ezek az érvek nyilván ellentmondásosak, hiszen a törvénymódosításnak éppen az a célja, hogy megakadályozza a kisebbségekkel szembeni diszkriminációt.

Az RMDSZ által kiadott sajtóközleményben Kelemen Hunor rámutatott, hogy a három párt által beterjesztett kifogások csupán mondvacsinált érvek, amelyeknek az egyetlen célja az, hogy meggátolják a kisebbségi jogok kiterjesztését. „Úgy véljük, ha segíteni nem tudnak, legalább ne akadályozzák munkánkat” – tette hozzá Kelemen Hunor. A sajtóközlemény arra is rámutat, hogy egy ilyen intézkedéssel, a PNL és a PMP saját európai pártcsaládjával is szembefordul, „hiszen az Európai Néppárt elvei és értékei között kiemelt helyet kap a kisebbségek védelme.”

Forrás: Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat

Comments are closed.