Egy barátságot összetarthatnak a jó beszélgetések, közösen megélt utazások, az elvek, emberi értékek, de ugyanígy erősíthetik a közösen megélt nehézségek is. Pápai Éva és Pigniczky Réka nemzet iránti elköteleződése, a cserkészetbe – mint a magyar jövő zálogába – vetett hite biztosan megegyezik. Egyetértenek abban is, hogy 1956-ról beszélni kell. Réka egy operatőr és rendező képességeivel meséli el a világnak, ami történt, Éva pedig azzal, hogy elviszi a közösségébe a 65. évvel ezelőtti magyar események filmkockáit. Az alábbiakban kivonatoltuk a Bocskai Rádió stúdiójában készült interjút, ahol szó esett még a magyarok kaliforniai életéről, és arról, hogyan éledtek újjá a járvány leküzdésével.

(A videó felvétel megnézhető itt a weboldalunkon is a vasárnapi élőadás után.)

Pápai Évát a Pigniczy Rékához kötődő barátsága hozta Clevelandbe. A San Franciscó-i közösség egyik vezetője nagy utat tett meg, hogy a barátnője rendezésében készült – az ötvenhatosok történetét felölelő – film premierjén jelen lehessen. Maurusz Atya, bencés pap és Pápai Éva, elnök asszony által vezetett Magyar Katolikus Misszió égisze alatt működik a San Franciscó-i cserkészet melynek egyik parancsoka volt Pigniczky Réka. Ez alapozta meg barátságukat. Bár az ötvenhatos menekültekhez képest a San Franciscó-i közösség oszlopos tagja 30 évvel később-1986-ban érkezett meg Amerikába, mégis nagyon sok ponton tud azonosulni elődeik érzéseivel. Éva úgy érzi, hogy a tankok kivételével hasonló módon mindent átélt amely az emigrációhoz kapcsolódott: volt vasfüggöny, politikai menekülés, félelem, bizonytalanság, újra kezdés egy idegen országban nyelvtudás nélkül. Az IRC állami támogatás (szponzorálás) csak 90 napig tartott, utána magára volt utalva, hogy életben maradjon. Sok magyar szivárgott ki a kommunizmustól menekülve 1960 es 1989 között is.

A San Franciscó-i Magyar Református Egyház 66 évvel ezelőtt alakult. A gyülekezet évfordulója szinte egybeesik a nemzeti emléknappal, hiszen azok az 56’-os családok alapították, akik az Újhazába berendezkedve az Isten szolgálatát tették az első helyre. A tervek szerint október 23-i megemlékezés keretein belül vetítésre kerül Pigniczky Réka The Memory Project filmje.

Társadalmi célú reklám:


A kaliforniai diaszpóra több aktívan működő magyar szervezetet tudhat magáénak. San Franciscó-ban a magyarság főként a római katolikus és a református egyház körül összpontosul.               A fiú- és lány-cserkészcsapatok fenntartó testületét a két gyülekezet tagjai alkotják közösen, a cserkész programoknak pedig a Magyar Katolikus Misszió (http://www.hungariancatholicmission.com/) kampusza ad otthont. A fenntartó bizottság jelenlegi elnöke Pataki Ildikó, interjúalanyunk pedig a katolikus egyház képviselőjeként van jelen 1999 óta, titkári pozíciót tölt be. Az ökumenizmus nagy hangsúlyt kap közösségükben, mert vallják, hogy az úgyis kisebbségben élő magyarság nem szóródhat szét egy esetleges vallási széthúzás miatt. Éva a családi életében is ügyelt arra, hogy gyerekeinek példát mutasson, azokat az értékeket átadja, amelyeket ő is hordoz. Fiai óvodás koruktól katolikus iskolába jártak és cserkész nevelést kaptak melyben nagy segítségére volt férje, Dr. Egyed Zoltán, aki szintén aktív cserkész szülő.

Pápai Éva, A Magyar Katolikus Misszió Elnöke, San Francisco, California

Pápai Éva a teljesség igénye nélkül felsorolta a legjelentősebb San Franciscó-i non-profit szervezeteket a két egyház mellett: az Orly Múzeum (The Orly Museum of Hungarian Culture) egy-két éve alakult, Szabó Éva vezetésével egy magyar központtá vált. Kultúránk kézzel fogható értékeinek bemutatására szolgál. Az East Bay Hungarian Educational Group, a Magyar Mérnökök Klubja, a Hungarian Innovational Association, a Magyar Szabadságharcos Vezetés, a Kodály Institute, az Első Californiai Huszár Regiment, az Eszterlánc Magyar Népi Együttes, a Hungarian Heritage Foundation, a Hungarian Chamber of Commerce, a Honorary Consulate, a Berkeley Magyarok Mailing List mind-mind hozzátesznek ahhoz, hogy életképes maradjon a magyarság idegenben, és a többgenerációs magyarok is találkozzanak magyar szóval. Berkeley Magyarok Mailing List nevű listán 1000-1200 fő szerepel, ők kapják meg azokat a marketing célú értesítéseket, amelyek a magyarságot érintő eseményekről adnak hírt.

A cserkészetet San Franciscó-ban is úgy kell elképzelni, mint máshol: foglalkozásaikon cserkész ismereteket, csapat munkát, néptáncot és népdalokat tanulnak. A híres Eszterlánc Népi Együttes múltja 1977-re nyúlik vissza, történetükkel erősítik a kaliforniai magyarok jó hírnevét diaszpóra-szerte. A cserkész csapat égisze alatt  működik a magyar óvoda és iskola melynek igazgatója több mint tiz éve Tóthné-Kollár Kata. Pataki Ildikó kezdeményezésére az iskolánk ebben az évben vette fel a Kányádi Sándor nevet és jelenleg egy testvériskolai kapcsolat kialakítása van kilátásban az erdélyi Nagygalambfalvával. A részletekről ugyan még zajlik az egyeztetés, de már most boldogsággal tölti el őket az együttműködés, hiszen egy újabb lelki és fizikai köteléket hoztak létre a Kárpát-medence és az amerikai magyarok között. A San Franciscó-i magyar iskola 43 gyerekkel dolgozik ebben a tanévben. Hálásak vagyunk a szülőknek, amiért több órás utakat megtesznek annak érdekében, hogy gyerekük rendszeresen járhasson cserkészetre – mondta Pápai Éva.

A vallási és cserkész-mozgalmon kívül fontos összekötő kapocs a kaliforniai magyar társadalom számára a Hungarian Heritage Foundation. Gilbert Szilvia elnökasszony támogatásával, két egyházzal és cserkészettel karöltve évente megrendezik a kaliforniai magyarok magyar fesztiválját. Céljuk – ahogy a diaszpóra minden egyesületének Amerikában – megmutatni az amerikai nyilvánosság előtt a magyar kultúra és művészet szépségét: a néptáncot, a zenét, a gasztronómiát és a hagyományokat. Nagy örömükre a korábbi években két-háromezer ember is meglátogatta a fesztivált. A Covid miatt természetesen San Franciscó-ban is bezárkóztak, de jelenleg már látják maguk előtt a 2022 májusára kitűzött rendezvény terveit.

A technológia segítségével átvészelték a járvány nehéz időszakát, pár hetes tervezgetés után átültették az istentiszteleteket az online térbe, és a cserkészek is internetes felületeken találkoztak. A templomok kinyitása után a közvetítéseket folytatják, hogy a közösség betegséggel küzdő tagjai is élő adásban hallhassák Isten igéjét vasárnaponként. 75 gyerekkel az Egyesült Államok egyik legnagyobb cserkészcsapatával büszkélkedhet San Francisco. Ez a pozitívum egyben a nehézség is, hiszen sokkal több vezetőre van szükségük a gördülékeny működéshez. Keszei Etelka és Csaba parancsnokok az elmúlt másfél évben végig stabilan összetartották a cserkészekcsapatot, amint lehetett, szabadtéren foglalkoztak a gyerekekkel. (https://sfcserkesz.org/hu/)

A cserkészek jótékonysági bálján két év szünet után ismét felcsendül a zene, a 2022 februári programra már gőzerővel készül a szervező bizottság Pataki Ildikó elnök szervezésében. Az estély nagyon közel áll a közösség szívéhez, minden évben megható látni az elsőbálozókat, és felhőtlenül szórakozni magyar társaságban. A befolyt adományokból finanszírozzák azokat a táborokat, amelyekre nyáron mehetnek a cserkészek. A gyerekek a jövője a magyarság jövője is!

Dorgay Zsófia
Kárpátalja

Ha tetszett ez a riport, esemény összefoglaló, kérjük, támogassa a Bocskai Rádiót működtető Magyar Média Alapítványt. Az Önök jóvoltából, mi tovább segítjük a kárpátaljai magyar újságírókat ebben a nehéz időben! Számítunk az önök nagylelkűségére! Évi 52 dollár, azaz heti 1 dollár sokat jelent a külhoni magyar média működésében!

Támogatom!

Kárpátalján születettem, jelenleg is itt élek. Igyekszem aktív és hasznos tagja lenni a közösségemnek. Hamar felismertem a kisebbségi életben rejlő értékeket és előnyöket. Az írást még gimnáziumban elkezdtem, majd az egyetemi magyar diákszervezet sajtósa voltam. A Bocskai Rádióval egészen friss a kapcsolatom. Boldog vagyok, hogy cikkeimmel segíthetem a munkájukat.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.