Az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója annak idején egy erős késztetés alapján kezdődött. A társalapítóknak nem volt egy erős szervezet létrehozásához szükséges víziójuk és stratégiájuk, azt viszont tudták, hogy küldetésük a közösségépítés. A közös értékrend tíz év alatt szinte családdá kovácsolta az AMIT tagjait. A háromnapos program szeptember 9-11. között zajlott Magyarország New York-i Főkonzulátusának épületében. Petreczky Katalin, az AMIT társalapítója adott részletes tájékoztatást a Bocskai Rádiónak.

YouTube player

Az eseményen a Nemzetpolitikai Államtitkárságot Szilágyi Péter helyettes államtitkár képviselte, aki köszöntő beszédében kiemelte: „A diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák a járványhelyzetben is megmutatták, hogy a magyar közösségek igazi összetartó erői, majd hangsúlyozta: nincs az a válsághelyzet, amely okot adna arra, hogy elengedjük a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság kezét.”

B. Nagy Péter a New York-i Főkonzulátus közösségi diplomatája 2019 óta szolgálja a magyar közösséget az Egyesült Államokban. Példaértékűnek tartja azt a komoly erőfeszítést, amit az amerikai hétvégi iskolák tanárai tesznek a gyermekekért. Ezek a tanulók a diaszpóra jövőjének fundamentumai. A főkonzulátus támogatásával kitüntetésben részesült Fogarasi Miklós, Stétz Andrea és Varga Gyula, akiknek az oktatás és a nevelés területén tett erőfeszítésüket jutalmazta az AMIT.

A közönség Marshall Tamás segítségével olyan fontos témákat vizsgált meg, mint a kreatív gondolkodás segítése, a fogalmazás fejlesztése, a jellemépítés és a pozitív belső tulajdonságok kibontása. A hétvégi magyar iskolákban eltérő igényekhez és elvárásokhoz kell pedagógusoknak igazodni. A berlini iskolában az általános, valamint a hétvégi iskola különbsége okozta stresszt, és a vegyes csoport jellegéből adódó belső konfliktusokat egy különleges módszerrel, bábozással sikerült áthidalni. Az ebben a módszerben rejlő potenciálokat osztotta meg a közönséggel Kozák Ildikó. A módszer amellett, hogy emeli a csoport hangulatát, a szóbeli teljesítőképesség növelését is támogatja.

ReklámTas J Nadas, Esq

A Vetró Mihály előadása azokat a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium által kifejlesztett és használt módszertani fogásokat mutatta be, amelyek a mai kor pedagógiai kihívásaira adnak választ a hagyományos tudás és tudásátadás eszközeivel. Vetró Mihály nemezkészítő, művésztanár, akadémikus, a Népművészet Ifjú Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium művészeti vezetője, nemezkészítő szakoktatója és művészettörténet, rajz, valamint vizuális kultúra tanára, a magyar kézműves alkotók és oktatók generációinak mestere. A hagyományos kézműves tudást és tudásátadást nemcsak a magyar népi kultúra vonatkozásában tanulmányozta, hanem például kéregedény- és játékkészítés fogásait szibériai manysi és hanti, nemezkészítést pedig anatóliai, kirgiz, üzbég, kazak és perzsa mesterektől.

Csizmadia Bernadett a Széchenyi Magyar Iskolából érkezett, több sikeres olvasótábor aktív szervezője az AMIT-on belül. A Magyarországon végzett pedagógus New Jerseyben csaknem tíz évnyi tapasztalattal gazdagodott, különböző életkorú és különböző nyelvi szintű gyerekekkel foglalkozott. Az előadásának a fő fókusza az olvasásfejlesztésen volt: a betűtanítástól, a szövegértő olvasáson át, a játékos szövegfeldolgozásig.

Én téged nézlek, te rám figyelsz – a kommunikáció, a magabiztosság és az együttműködés körül forgott a Nyári Oszkár és Nyári Szilvia színművészek által vezetett műhelymunka. A drámapedagógia interaktív eszközeivel gazdagították a résztvevő pedagógusok önismeretét. A magabiztosabb fellépésű, önbizalommal teli tanárok jelenléte a gyermekek önértékelését is fejlesztheti. A Kaposvári Csíki Gergely Színház színészházaspárja által bemutatott gyakorlatoknak az alkalmazása javítja az adott csoport együttműködését, aktívabbá, figyelmesebbé teszi a csoporton belüli kommunikációt.

Nagyon fontos és több éves munka gyümölcse a Magyar Nyelvi és Kulturális Alapozó Program, amit Gagnon Eszter fejlesztett ki egy nemzetközi csapat segítségével. A pedagógiai innovációs program célja, mire az óvodás korú gyermekek iskolába érnek, legalább egy háromezer szavas, célzott magyar szókinccsel rendelkezzenek. A program koncepciója a tavalyi online AMIT konferencián bemutatásra került. Idén a tanárok tapasztalatot cseréltek és tanulságokat vontak le a használatból. Hogyan lehet pillanatok alatt megtervezni az éves anyagot? Hogyan erősödhet a szülőkkel az iskola kapcsolata, hogyan vonjuk be őket a programba? Mitől lesz a célcsoportoknak sikerélménye, motivációja? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestek közösen választ. (magyaralapozo.org)

A COVID-19 járvány olyan jelentős változásokat okozott, hogy akár COVID generációkról is beszélhetünk. A válságban a problémák kiemelkedtek, a megoldatlan feladatok égetővé váltak. Két életkori csoport különösen nagy hátrányt szenvedett. Az óvoda és iskola határán lévő gyermekek még nem alkalmasak az önálló tanulásra, valamint nagyon nagy szükségük lenne a valós világban szerzett tapasztalatokra ahhoz, hogy az iskolai készségeket elsajátítsák. A tizenéveseknek viszont a közösségi élmények kiesése okozta a legnagyobb problémát. A járvány kapcsán előjött problémákra Gyarmathy Éva hozott megoldási javaslatokat.

Kovács Tünde és Dragaschnig Edina Ausztriából érkezett. A Magyarul Tanul(ó)k nyelvi magazin szerkesztői – szövegek és szórakoztató gyakorlatok segítségével – bemutatták, miként lehet azokat hatékonyan felhasználni a 16 év feletti korosztály nyelvvizsgára való felkészítésében. Az interaktív műhelytalálkozó során a szókincsfejlesztés, kultúra- és országismeret, a nyelvtan logikus rendszerbe helyezése, kommunikációfejlesztés voltak a kulcsszavak.

A Tik-Tok közösségi oldalról jól ismert Lincoln András 21 évesen tanult meg magyarul. Ma pedig tökéletes a kiejtése. A “Menő Magyar” című előadásban saját életútját mesélte el. Arról beszélt, miként ismerkedett meg fiatalemberként magyar gyökereivel és hogyan sajátította el a nyelvet. Gyakorló tanárként betekintést nyújtott az amerikai fiatalok gondolatvilágába, különös tekintettel arra, hogy a magyar kultúra és nyelv befogadása szórakoztató, identitásépítés és “menő” is lehet. András bemutatta, hogyan lehet a videókészítést és a közösségi médiát felhasználni a nyelvi fejlődés ösztönzésére a fiatal magyar-amerikaiak körében.

Az előadók izgalmas és színvonalas előadásokat tartottak, erről a résztvevők visszajelzései is tanúskodnak. Az alábbiakban ezekből szemezgettünk:

Dr. Baloghné Kovács Éva, az Érdekes értékeink műsor készítője Bostonból érkezett. A bostoni hétvégi iskola tantervének egyik megalkotója úgy érzi, hogy fantasztikus az az energiákkal, sok jó ötlettel gazdagodott. Külön örömmel töltötte el, hogy a szakmáról személyesen, magyarul lehetett beszélgetni. Antal Ferenc Ildikó újságíró váratlanul csöppent bele az AMIT Konferenciába. A háromgyermekes édesanya még csak két hónapja érkezett az Egyesült Államokba, de máris érzékeli, mekkora felelőssége van a szülőnek abban, hogy a gyerekek magyarsága megmaradjon. Csajkás Zsuzsanna, a South Florida Hungarian Kids Club igazgatója is rögtön alkalmazható tudást szerzett. Úgy véli, a konferencián elhangzottakból az iskolájuk öt tanára még hosszútávon fog töltekezni. A szintén floridai Domonkos Olgát a magyarországi színészházaspár és Lincoln András fogta meg a legjobban. Tőlük tudott inspirációkat szerezni a tinédzser korosztály megszólítására és tanítására. Kozma Zsuzsanna és Tamás Judit az Online Magyar Iskola képviseletében voltak jelen, diákjaik életkora 3-17 év között mozog. Újult erővel, tele impulzusukkal vágnak neki az új tanévnek.

A 10. konferencia kapcsán a pedagógusok időkapszulát helyeztek el. Minden hétvégi iskola képviselője egy kis emléket helyezett egy kincsesládába. Dr. Kerekes Judit az AMIT társelnöke, egykori társalapítója a jubileum kapcsán gyönyörű zárógondolatokat fogalmazott meg: „A következő 10 évben találják meg azt, hogy a gyerekeknek mire van szükségük. A tanárok ne osztályt, hanem gyereket tanítsanak. A pedagógusok találják meg a pontot, ahol a gyerek sikeres. Tudjanak úgy kérdezni, hogy a sikerélmény a gyereké legyen, és utána egymással ezeket a tapasztalatokat vidáman meg tudják osztani.”

Dorgay Zsófia

Ha tetszett ez a riport, esemény összefoglaló, kérjük, támogassa a Bocskai Rádiót működtető Magyar Média Alapítványt. Számítunk az önök nagylelkűségére! Évi 52 dollár, azaz heti 1 dollár sokat jelent a külhoni magyar média működésében!

Támogatom!

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.