Ferenc pápa venetói látogatását Verona Bentegodi nevű stadionjában 32 ezer hívő részvételével bemutatott szentmise zárta le szombaton délután. A hívők, közöttük sok gyermek és fiatal énekekkel, táncokkal, egymást váltó kórusokkal várták a Szentatyát, aki délután három órakor érkezett meg Pünkösd vasárnap vigíliájának ünnepi szertartására.

A Szentatya Pünkösd vigíliáján is hangoztatta, hogy a háború ellentétes a Lélek művével és kérte a hívősereget, hogy vele együtt mondjanak egyre hangosabb „Nem”-et a háborúra! A Szentlélek összhangot, harmóniát teremt.

Tudjuk-e, hogy mi a Szentlélek?

A pápa homíliáját rögtönzött szavakkal fűzte az Apostolok cselekedeteinek ahhoz a fejezetéhez, amelyben Pál apostol elmegy egy (efezusi) keresztény közösséghez és megkérdezi tőlük: „Megkaptátok a Szentlelket?”. És ők mit válaszoltak erre? „Mi az a Szentlélek?” (vö. ApCsel 19,1-2). Nem tudták, hogy mi az a Szentlélek – kezdte beszédét a Szentatya, megjegyezve, hogy ha ma megkérdezne sok keresztény közösséget, hogy mi a Szentlélek, valószínűleg nem tudnának válaszolni. Ferenc pápa ezután felidézett egy szintén Pünkösd alkalmából bemutatott gyerekmisét, amelyen mintegy kétszáz gyerek volt jelen, akiknek feltette a kérdést: „Ki a Szentlélek?”, és a gyerekek kórusban felelték: „Én! Én! Én!”, vagyis mindannyian válaszolni akartak. Akkor a pápa rámutatott az egyik gyermekre, hogy ő válaszoljon, aki a görög „Paraklétosz” (ügyvéd, szószóló, védő), vagyis a Szentélek olasz megfelelője, „Paraclito” helyett azt mondta, hogy a Szentlélek a „Paralitico”, ami olaszul annyit jelent, hogy paralitikus, vagyis „béna”! A gyermek azt a szót hallotta, hogy „Paraklétosz”, „Paraclito” és azt mondta, hogy paralitikus, béna – ismételte meg a pápa, hozzátéve, hogy sokszor, ha megkérdezné, bár nem a „béna” lenne a válasz, de nem tudjuk, hogy ki a Szentlélek.

A Szentlélek életünk főszereplője

Ferenc pápa szentbeszédében rámutatott, hogy a Szentlélek életünk főszereplője! Ő az, aki előrevisz bennünket, aki segít nekünk előre haladni, aki a keresztény életet fejleszti bennünk. A Szentlélek bennünk van. Arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy a keresztséggel mindannyian megkaptuk a Szentlelket, és a bérmálás szentségével még többet is! De mindenki tegye fel magának a kérdéseket: vajon én hallgatok-e a bennem lévő Szentlélekre? Hallgatok-e arra a Lélekre, aki mozgatja a szívemet, és megmondja nekem, hogy mit tegyek és mint ne? Vagy nem létezik számomra a Szentlélek?

ReklámTas J Nadas, Esq

A Szentlélek bátorságot ad nekünk, hogy keresztényként éljünk

Pünkösdkor azt a napot ünnepeljük, amikor a Szentlélek eljött – szögezte le a Szentatya, majd kifejtette, hogy a Szentlélek bátorságot ad nekünk. Eljövetelekor az apostolok mind be voltak zárkózva a Cenákulumba, féltek, az ajtók zárva voltak. Azonban eljött közéjük a Szentlélek, megváltoztatta a szívüket, és utána bátran elindultak, hogy prédikáljanak. Bátorság: a Szentlélek bátorságot ad nekünk, hogy éljük a keresztény életet. És ezzel a bátorsággal megváltoztatja az életünket – húzta alá Ferenc pápa.

A Szentlélek meg tudja változtatni a szívünket

Ezután rögtönzött homíliájában olyan esetekre utalt, amikor minden gyónáskor ugyanazokat a bűnöket valljuk meg és így szólunk a gyóntatóhoz: „Atyám, szeretném megváltoztatni az életemet, de nem tudom, hogyan tegyem…”. A válasz erre a következő: „Hallgass a Lélekre! Imádkozz a Lélekhez, és Ő fogja megváltoztatni az életedet. Bízd magad a Lélekre!” – „De atyám, 90 éves vagyok, már nem tudok megváltozni…” – válaszolja a bűnbánó. „Hány nap van még hátra az életedből?” – „Nem tudom”.  A gyóntató buzdítsa így a vezeklőt: „A Lélek egyetlen nappal megváltoztathatja az életedet. Meg tudja változtatni a szívedet!”. A Lélek mindenekelőtt az, aki megváltoztatja az életünket – hangsúlyozta a Szentatya arra kérve a hívősereget, hogy vele együtt ismételjék meg: „A Lélek megváltoztatja az életünket”.

Bízzuk magunkat a Szentlélekre, imádkozzunk hozzá!

A pápa ismét utalt rá, hogy az apostolok, akik előzőleg annyira féltek, miután megkapták a Szentlelket, bátran kiléptek bezártságukból, hogy hirdessék az evangéliumot. Néha találunk olyan keresztényeket, akik olyanok, mint a langyos víz: se hideg, se meleg, hiányzik belőlük a bátorság – mondta a pápa, majd arra az esetleges kérdésre, hogy „Atyám, hol lehet olyan tanfolyamot végezni, hogy legyen bátorságunk?” – így válaszolt: „Nem tanfolyamra van szükség, hanem imádkozz a Lélekhez, bízd magad a Lélekre”. A Lélek adja meg nekünk a bátorságot, hogy keresztényként éljünk – ismételte meg tanítását a pápa, arra kérve a veronai stadionban összegyűlt hívősereget, hogy ezt is mondják el vele együtt: „A Lélek ad nekünk bátorságot”. És kérjük, hogy a Lélek segítsen minket, hogy előre haladjunk.

A Szentlélek összhangot teremt

Végül homíliájában Ferenc pápa azt fejtette ki, hogy a Szentlélek harmóniát teremt: „A Lélek egy nagyon szép dolgot tett azon a pünkösdi napon. Minden nemzetből, minden nyelvből, minden kultúrából voltak ott emberek, és a Lélek ezekkel az emberekkel együtt építette fel az egyházat. A Lélek építi az egyházat” – magyarázta a pápa, rámutatva, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenkit egyformává tesz. Nem! Mindnyájan különbözőek vagyunk, de egyetlen szívvel, egyetlen szeretettel, amely összeköt bennünket. A Lélek az, aki megment minket attól a veszélytől, hogy mindannyian egyformák legyünk. Mindannyian részesültünk a megváltásban, az Atya mindnyájunkat szeret és mindnyájunkat Jézus tanított. A Lélek pedig megvalósítja a mindenség teljességét. A Lélek harmóniát teremt! – hangoztatta a Szentatya, kérve a híveket, hogy ezt is ismételjék meg vele együtt, mivel ez az egyház harmóniája. Mindegyikünk különbözik a másiktól, de az összhang légkörében. „Mondjuk együtt: a Lélek teremti meg közöttünk az összhangot”.

Pünkösd ünnepének a csodájáról szólva a pápa összefoglalta a Szentlélekről szóló tanítását: összegyűjti a gyáva, félő embereket, és bátorrá teszi őket; összegyűjti minden kultúrából a férfiakat és a nőket, és egységgé teszi őket, hogy létrehozza az egyházat. Összegyűjti az embereket anélkül, hogy egyenlővé tenné őket. Mit tesz a Lélek? Harmóniát teremt.  „Mondjuk együtt: a Lélek harmóniát teremt” – hangzott újból a Szentatya felhívása.

A harmónia ellentéte a háború!

Végül arra buzdította a híveket, hogy gondoljon mindenki a saját életére. Mindannyiunknak szüksége van összhangra, harmóniára. Mindannyiunknak szüksége van a Lélekre, hogy harmóniát adjon nekünk a lelkünkben, a családban, a városban, a társadalomban, a munkahelyen. A pápa most is megragadta az alkalmat, hogy felemelje szavát a háború ellen, ami a harmónia ellentéte. Megkérdezte a hívőket: amikor háború van, amikor egymás ellen harcolnak, ezt a Lélek teszi, igen vagy nem? Mindenki nemmel válaszolt, de a pápa arra buzdította a híveket, hogy még hangosabban mondjanak nemet a háborúra, ami ellentétben áll a Szentlélek művével. „Nem! Nem! Nem!” – a háborúra. A Lélek összhangot teremt. Rögtönzött szavakkal elmondott homíliája végén a pápa emlékeztetett rá, hogy a Szentlélek eljövetelekor az apostolokkal együtt ott volt a Szűzanya, Szűz Mária. „Kérjük őt, hogy adja meg nekünk a Szentlélek befogadásának kegyelmét; hogy ő, mint Anya, tanítson meg minket arra, hogyan fogadjuk be a Szentlelket” – fohászkodott a Szűzanyához Ferenc pápa, Pünkösd vigíliáján a veronai stadionban bemutatott szentmisén.

(Vatikáni Rádió)

Borítókép: Ferenc pápa Verona ókori római arénájába érkezik a „Béke Arénája – az igazság és a béke ölel” találkozójára 2024. május 18-án, szombaton. Fotó: AP/Gregorio Borgia

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.