Táborparancsnok szerepében Pigniczky Eszti vitte a hátán a tábor minden ügyes-bajos dolgát. Őt szólaltattuk meg, hogy könnyedebben eligazodjunk a cserkészrangok és lépcsőfokok rengetegében. Minden évben tartanak vezetőképzőt, mert a csapatoknak szükségük van őrsvezetőkre, segédtisztekre (rajvezetőkre) és tisztekre. Kontinensenként külön zajlik a tábor, az országok cserkészképviselői új barátokra lelhetnek a többi jelölt személyében.

(A videó felvétel megnézhető itt a weboldalunkon is a vasárnapi élőadás után.)

A könnyebb megértés érdekében Eszti felvonultatta számunkra a cserkész életpályát. Általában a gyerekek ötéves korukban lesznek kiscserkészek, megtanulják a cserkészekhez méltó helyes viselkedést, majd pedig hét-nyolcévesen ígéretet tesznek. Kiscsoportokban, vagyis őrsökben – az őrsvezető vezényletével – rendszeresen foglalkoznak. A raj legalább két-három őrsből áll, értelemszerűen a rajvezető a felelős értük. A tízéves kor vízválasztó: ekkor válik ugyanis a kiscserkész – egy ünnepélyes fogadalomtételt követően – cserkésszé. Tizennégy éves korig még mindig van mit tanulni, ez az alsó korhatár az őrsvezetőképző táborokban. A segédtisztképzés tizenhét évesen válik elérhetővé az érdeklődő számára, azzal a céllal érkeznek a fiatalok, hogy rajvezetők lehessenek. Minden parancsnok álma, hogy a kiképzett rajvezetőkben alkalmas utódot lásson. Ahhoz, hogy a jövendő csapatparancsnok egy nagy egységben tudja kezelni a cserkész az őrsöket és a rajokat, a tisztképző tábort is el kell végeznie. A csapatparancsnokokon kívül nagy szükség van körzeti és kerületi felelős személyekre is, az ő felkészítésük is a tisztképzőben történik meg.

Kiscserkész őrsvezető, kiscserkész segédtiszt, őrsvezetőképző és segédtisztképző tábort került megrendezésre. Bevett szokás, hogy egy nagy gyerekcsapat is érkezik ezekre az alkalmakra, hogy a vezetői kompetenciákat és az általános feladatokat gyakorolni is lehessen éles helyzetben. Cleveland, az északi és a nyugati part résztvevői töltötték meg a tábort, száztízen összesen. Nagyobb létszámra azért nem volt mód, mert az érvényben lévő egészségügyi szabályok alapján a légi közlekedés nem volt igénybe vehető. De az együttlét felemelő érzéséből ez nem vont le. A Cserkész Rádió/TV aktív riportere Baki Tibor volt, aki a tábor folyamán több helyzetjelentő interjút is készített.

Szentkirályi Pál, clevelandi cserkész a kiscserkész őrsvezetőképző táborból köszöntötte a hallgatókat, immár hetedik alkalommal volt ő parancsnok. Igyekeztek minden olyan jellegű tudást átadni a jelölteknek, ami azt a célt szolgálja, hogy jól igazgassák az öt-tízéves korcsoportot a foglalkozások során. A tábor a minimális működési létszám ellenére nagyon érdekes volt. Mintatábor híján a résztvevők egymáson gyakorolták a tanultakat. Egy kisgyerek esetében nagyon fontos a figyelmet felkelteni, és lényeges, hogy hosszú ideig nem bírnak még tanulni. Különös tekintettel kell lenni a lelkivilágukra, és arra, hogy játékba, mesébe, énekekbe burkolva oktassuk őket.

Egy őrsvezető életében viszonylag hamar kiderül, hogy melyik korosztállyal szeret és tud dolgozni. Ez határozza meg a későbbiekben, hogy melyik segédtisztképző tábort választja az illető. A csapatparancsnoki staféta átadásához rátermett, lelkes és fiatal vezetőre van szükség. De mivel hosszú az út eddig a cserkészállomásig, sokan lemorzsolódnak közben. Szenkirályi Pál táborparancsnok Kozma Fanninak adta át a lehetőséget, aki szívesen vállalta a munkát.

Kun-Szabó Buda és Pintér Marci őrsvezetőjelöltek legjobban a portyát élvezték. Bár a kicsikkel ilyen foglalkozás még nem jöhet szóba, a fiúk nagyon élvezték a vadvízi evezést. Azért különös élmény a portya, mert ilyenkor a résztvevők maguk készítik a vacsorát, és a szabad ég alatt alszanak. Buda szerint az a legfontosabb a vezetés során, hogy a kiscserkészek ne érezzék magukat egy osztályteremben, de játékba fűzve mégis elsajátítsák az alapokat. Marci hasonlóképp vélekedett, hozzátette, hogy a legfontosabb, az, hogy a gyerekek élvezzék az összejöveteleket. Mindketten sikeres vizsgát tettek cserkész- és magyarságismeretből, valamint a cserkészpróbákat is teljesítették. A „számonkérés” a táborhoz hasonlóan jó hangulatban zajlott. „Szerettek velünk lenni.” – Marci és Buda hálásak a zseniális vezetőségnek a jó előadásokért, és azért, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy egy személyes eseményt hívjanak életre értük, nekik.

Ifj. Vajtay István –  a cserkészek körében csak Pista bá – cserkész pályafutása 1965-ben kezdődött New Brunswick-ban. Azóta ugyanabban a csapatban négyszeres parancsnok, de körzeti feladatokban is részt vett tagként és elnökként is. Sok-sok táborral maga mögött idén márciusban lett a szövetség alelnöke. Ezen a nyáron a kiscserkész őrsvezetőképző táborban osztotta meg tapasztalatait a tudásra éhes jelöltekkel. „Az ember, ha valamit fontosnak tart, arra időt áldoz.” – Bár a cserkészetnek nem ebben az ágában teljesedett ki, a kiscserkészeket tartja alapnak és a jövőnek. Azért választotta ezt a tábort, hogy jobban megismerje a kicsik világát. Úgy érzi, hogy azzal, hogy személyesen átélte a táborban azt a hangulatot és lelkületet, ami a kiscserkészek kiképzéséhez kell, ő is eredményesebben képviselheti a gyerekek igényeit, gondjait vezetői szinten. Kitartást kíván mindenkinek, aki valamilyen szerepet vállal a cserkészetben. Az a rendhagyó helyzet, ami a tavalyi évben köszöntött ránk olyan szinten megedzette a cserkészetet, hogy a jövőben minden nagyobb kihívással szemben is helytállhat majd. Mindennek a kulcsa az összefogás.

A Zrínyi tábor azt a célt szolgálja, hogy azok se hagyják el a cserkészetet, akik nem éreznek magukban vezetői képességet, de a közös ügyért szívesen dolgoznak. A háttérmunkába vágyó cserkészek kiképzése nem olyan rendszeres, mint a fentebb említett táboroké, körülbelül tíz évvel ezelőtt volt az utolsó.

Kiscserkész segédtisztképző tábor paracsnoka a clevelandi Globits Zsuzsanna volt. Nehezített munkáról beszélt, mivel a kicsiken nem tudtak gyakorolni, de a hat résztvevő ettől függetlenül sikeresen fejlődött. A keretmesét a János vitéz ihlette. A mű elolvasása egyébként kötelező a tábor előtt. Zsuzsi néni 2001 óta a tábor parancsnoka. Sok minden változott az óta, a fiatalok is másak, mint akkoriban. A cél és az alapmunka azonban nem változott.

Creamer-Kukla Gábriel és Gyurcsán Krisztián szólaltak meg a hat tizenéves nevében. Gábriel számára a legjobb tábori élmény a tábortűz marad. Nem csak szemlélőként volt jelen, hanem megtanulta, hogyan tegye ezt a programot igazán élvezetessé. Már alig várja a rajparancsnoki feladatokat, hogy emlékezetes tábortüzeket okozzon a kisebbeknek. Krisztián a legtöbbet önmagáról tanulta. Megérezte, hogy milyen lelkületre van szükség a kisgyerekekkel való munkához, már tudja, mit adjon át nekik, ha hazamegy.

Varga Imre Szentkirályi Endrétől vette át a cserkész őrsvezető tábort 4 évvel ezelőtt. A felnőtt cserkész korosztály számára megvan az állandó téma a kiképzéshez. A résztvevők a Pál utcai fiúk keretmeséjében töltik a tábort, hiszen a két főszereplő rendkívül jó példát statuál a vezetői ismeretekben való elmélyülésben. Természetesen mindenki elolvassa a művet mielőtt megérkezik, valamint ehhez kapcsolódó kreatív feladatokat is végeznek. Imre első alkalommal adott interjút a Cserkész Rádiónak. Szívesen beszélt a harminc résztvevővel megrendezett táborról. A többséget New Brunswick cserkészei jelentették, az egész tábor pedig a nagyobb produktivitás érdekében öt őrsre oszlott. A vezetői gárda évente változik, idén például a kanadai vezetők kényszerültek otthon maradni a határzár miatt. A kötelező távolságtartásra még a szabadban is nagyon ügyeltek, végig óvatosak voltak. A Pál utcaiak és a vörösingesek versengéséről szóltak a napjaik, a grund pedig a résztvevők gyerekkorát jellemezte. Munkatervkészítés, összejövetelek szervezése, vezetői felelősség – ezek voltak az előadások főbb témái. De társul a felsoroltakhoz kiképzési módszertan, a magyar nyelv gyakorlása, elsősegélynyújtás stb.

A segédtiszti tábor átlagos létszámmal, nagyszerű hangulatban zajlott. Slattery Kriszta táborparancsnok és a kiképzők kemény munkát végeztek. Ez a magas rangú kiképzés titkos a kívülállók előtt, a Cserkész Rádió számára sem készültek felvételek. A tisztek tábora idén elmaradt, a kiképzők a többi táborban tették hasznossá magukat, illetve osztották meg tudásukat. Ez a cserkészet csúcsa, ugyanis a tisztképző táborból kerülnek ki a jövendő csapatparancsnokok és a szövetségi vezetők.

A VK tábor nem valósulhatott volna meg a kisegítő személyzet nélkül. Negyven év után először új stáb vezette a főzést, mert az Ottó család Kanadából nem tudott átutazni. Az új konyhai szolgálat kiváló munkát végzett. A másfél évig nem használt táborhely bőven adott feladatot a műszakiakért, felelős személyeknek, Kovács Gyuri park parancsnok az élükön, de minden kiválóan elkészült kezdésre. Ők a tábor ideje alatt is jelen vannak, ételbeszerzéssel, karbantartással foglalkoznak. A több mint száz résztvevő zavartalan programját tizenöt cserkész segítette a háttérből.

A legfontosabb szerepet az egészségügyi szolgálat játszotta az idei nyáron, Tábor Bea volt a felelős ezért a jelenlétért, az előírások betartásáért. Nagy kihívást okozott a táborszervezés egészségügyi szempontból, az utolsó pillanatokig kétséges volt, hogy összejöhetnek-e ennyien. A tábort a a CDC irányelvek határozták meg. Alapfeltétel volt, hogy a tizenhat év fölöttiek beoltottan érkezzenek, és ezt hivatalos okirattal igazolni is tudják. A kisebbek érkezéskor negatív PCR teszttel igazolták, hogy egészségesek, de a tábor alatt is voltak egészségügyi felmérések, tesztelések. Megfázással vagy gyanús tünetekkel a gyengélkedő nyitva állt a táborozók előtt, de hála Istennek, semmilyen komoly eset nem történt. A gyengélkedőben adnak elsősegélyt az ápolók, segítenek könnyebb baleset vagy megfázás esetén, de a köztisztaság ellenőrzése is az ő reszortjuk. Feladatuk, hogy az egészségesen érkezett táborok egészségesen távozzanak is.

Nem érkezhettek külföldi kiképzők, így a helyi emberi erőforrások sokkal jobban megjelentek, felrázódtak. Olyan vezetők érkeztek kiképzőnek, akik bár tapasztaltak, mégis új dolgokban kellett kipróbálják magukat. A rugalmasság és a kreativitás alapfeltétele volt az előrehaladásnak. Kevesen tudják, hogy párhuzamosan zajlott egy tábor Európában, és egy másik az anyaországi Kazáron. Hatalmas logisztika és energiabefektetés kellett a lebonyolításhoz. Eszti számára ezek miatt marad emlékezetes az idei alkalom.

A Bocskai Rádió nevében gratulálunk az újrakezdéshez ezekben a nehéz körülményekben!

Dorgay Zsófia
Kárpátalja

Ha tetszett ez a riport, esemény összefoglaló, kérjük, támogassa a Bocskai Rádiót működtető Magyar Média Alapítványt. Az Önök jóvoltából, mi tovább segítjük a kárpátaljai magyar újságírókat ebben a nehéz időben! Számítunk az önök nagylelkűségére! Évi 52 dollár, azaz heti 1 dollár sokat jelent a külhoni magyar média működésében!

Támogatom!

Kárpátalján születettem, jelenleg is itt élek. Igyekszem aktív és hasznos tagja lenni a közösségemnek. Hamar felismertem a kisebbségi életben rejlő értékeket és előnyöket. Az írást még gimnáziumban elkezdtem, majd az egyetemi magyar diákszervezet sajtósa voltam. A Bocskai Rádióval egészen friss a kapcsolatom. Boldog vagyok, hogy cikkeimmel segíthetem a munkájukat.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.