Deák Zsolt-Attila lelkipásztor ünnepélyes szolgálatba iktatása a clevelandi Bethánia magyar baptista gyülekezetben, 2021. szeptember 26-án, vasárnap délelőtt.

Az ünnepséget eredetileg a múlt év márciusának végére tervezték. Ennek megtartását azonban a Covid-19 miatti korlátozások megakadályozták. A Deák család még a világjárvány kitörése előtt megérkezett Clevelendbe – ennek már hamarosan két éve lesz. És eme nehéz időszakban folytak az istentiszteleti alkalmak, összehangolódott a közösség.

A kezdő áhítat

Társadalmi célú reklám:


Tíz órakor megteltek az imaház padsorai a helybeli gyülekezet tagjaival, valamint a chicagói, detroiti, New York-i vendégekkel, sőt a távoli Texasból is érkezett egy család. A megjelenteket Lakatos Csaba elöljáró köszöntötte. Az áhítatott Kulcsár Sándor, a chicagói magyar baptista gyülekezet diakónusa vezette – „Örvendezem, amikor azt mondják nekem: Menjünk el az Úr házába!” – a zarándokénekek egyik legszebbike, az Úr házába induló és a közösségbe megérkezők öröméről szóló 122. Zsoltár alapján.

A fő igehirdetés

A programfolyamot Kulcsár Sándor nyugalmazott lelkipásztor, az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség (ÉAMBSZ) tiszteletbeli elnöke vezette. Igét hirdetett Dr. Gergely István, a New York-i magyar baptista gyülekezet lelkipásztora, az ÉAMBSZ-elnöke. A Péter apostol első levelének 5. részéből az első 11 verset olvasta fel. Beszédében az egyházi elöljárók példás magatartását részletezte és állhatatosságra buzdított.

Bemutatkozás

Deák Zsolt lelkipásztor tömören sorolta életrajzát: 1984. január 18-én született Zilahon, ugyanitt járta ki az általános és középiskolát. Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte. Az első szolgálati helye a Brassói Magyar Baptista Gyülekezet volt. A clevelandi gyülekezet meghívására nem ment könnyen az „igen” kimondása. Aztán újabb bő két évet kellett várniuk a hivatalos engedélyekre. Megköszönte, hogy a gyülekezet befogadta őket; feleségével, Evódiával, és három gyermekükkel – Péter, Abigél és Dániel – sok szeretetet kaptak.

A beiktatás

A fogadalomtétel „Készen vagy-e…?, Vállalod-e…? és Ígéred-e…? kezdetű szakaszait az ÉAMBSZ-elnök olvasta fel. A reájuk feleletül elhangzott „Igen”-válaszok után Deák Zsolt-Attila lelkipásztorért a beiktató bizottság tagjai imádkoztak: Kulcsár Sándor ny. lp, Dr. Gergely István New York-i és Huli Sándor detroiti lelkipásztor. Ezután felcsendült az Áldjad meg! c. köszöntő ének – Für Béla detroiti karmester vezetésével. Alkalmi énekkar emelte az ünnepély örömét: Jöjjetek, áldjuk Őt!, Mily szép a Jézus nyája és a Lépésről lépésre vezet c. énekekkel.

Jókívánságok

A köszöntések sorát Kulcsár Sándor ny. lp. nyitotta meg. „Légy erős és bátor, …mert veled van Istened” – idézte a Józsué 1:9-et.

Huli Sándor detroiti lelkipásztor gyülekezetének nagyobb részével és énekkarával vett részt az ünnepélyen. A Filippi levél 4,13-at olvasta: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil 4,13), majd jelképes ajándékot is adott át, felesége, Valéria pedig virággal köszöntötte Deák Evódiát.

Dr. Fazekas László nyugalmazott lelkipásztor a király-zsoltárok egyik legszebbikéből, a 20.-ból vett első hat verset idézte. Ezt követően felesége, Dr. Fazekas Erzsébet, a gyülekezet nőtestvéreinek nevében Evódiát köszöntötte: „Mintha mindig is ismertük volna egymást, olyan nyitottsággal, őszinte idetartozással jöttél közénk. Köszönjük, hogy elkezdted a női bibliaórákat.”

„Uram az éltem, kezedbe tettem” – énekelte a házasok csoportja, melynek keretében Veres Sándor, az Ébresztő c. gyülekezeti lap szerkesztője fejezte ki a közösség örömét.

Lukács János chicagói lelkipásztor levél által küldte üdvözletét – amelyet Kulcsár Sándor diakónus olvasott fel.

Az Egyesült Magyar Egyletek elnöke, Dr. Szentkirályi Endre az egész clevelandi civil társadalom nevében köszöntött. A közösségnek a vezetőbe vetett bizalmát a magyar és az amerikai történelem egy-egy jeles epizódjával illusztrálta. Mivel cserkészvezető, a természetből is hozott egy képet: a vadludak V-alakú vándorlása, mint a csapat és az élen levő harmonikus együttműködése.

Dr. Krasznai Csaba református püspök üdvözletét levélben küldte el, amelyet felesége, Ft. Krasznai Beáta olvasott fel. Azt követően személyesen is bátorította a Deák házaspárt – az Ézsaiás 43:18-19-cel: „újat cselekszem, most kezd kibontakozni”, arra az időszakra,  „amikor kicsit nehezebb, vagy épp örömtelibbek a napok”.

Botánsky Igor nyugalmazott adventista lelkész a Jer 17:17-18 szavaival fejezte ki jókívánságát: „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültett fa”.

Solczi Ágoston-Ferenc orgonaművész – fiatalkori jóbarát a zilahi időkből – Pittsburghből jött át és kísérte az ünnepély közös- és dicsőítő énekeit; köszöntésképpen az „Én törekszem, míg elérem az üdvösségem” kezdetű éneket és a rá épülő improvizációkat adta elő zongorán.

Záró igehirdetés

Deák Zsolt-Attila beiktatott lelkipásztor záróüzenetének alapját a Lukács evangéliuma 3. rész, 2-6 verse képezte. „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját”. Ezeket a verseket legelőször 2003 március elején, az érettségi vizsga közeledtével olvasta. Az igék hatására felmerült benne: „ő is lehetne egy hang”. És az a gondolat fogalmazódott meg benne, hogy Isten hívja a szolgálatába, feladatot bíz rá.

Építsük az utat, segítsünk másoknak Istenhez közeledni – a 12 perces igehirdetést ezzel a felhívással zárta. Amiképpen az ige szemlélteti: tegyünk ösvényt egyenessé, szakadékot töltsünk fel, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös símává. Fáradozzunk azon, hogy az akadályok elháruljanak, és mind többen szabadulást nyerjenek Jézus Krisztusban.

Befejezés

„Mily drága kincs, mit Krisztusban megnyertem” – a záróénekek egyike volt ez, az erdélyi magyar baptista fiatalok központi együttese által tavaly, a világjárvány idején népszerűvé tett költői vallomás. Déli egy óra 23 perckor mondott záróimát a frissen beiktatott lelkipásztor. Közös ebéd következett az imaház alagsorában – minden résztvevő számára. A nap áldásai és a találkozás öröme jó darabig még egyben tartotta az ünneplőket. A detroiti, chicagói és New York-i vendégek aztán négy óra tájékán készülődtek a hazafelé vezető hosszú útra.

id. Szilágyi László
Brecksville, OH

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.