Cleveland magyarjai a járványos körülmények között, a szokásokon módosítva, de a lényeget nem feledve élik meg államalapításunk ünnepét. A virtuális megemlékezés előtt nincsenek korlátok, idén csak így tudjuk kifejezni, hogy együtt vagyunk, összetartunk. Az Egyesült Magyarok Egylete Szentkirályi Endre vezetésével online rendezvényt szervezett augusztus 16-án, ami a Bocskai Rádió műsorában látható. A megemlékezés célja: közös elmélkedés, a hétköznapok forgatagából való kiszakadás, a nemzeti ünnep hangulatának megteremtése. Augusztus 20. – az a nap, mikor a közösség a nemzetünk első királya, a szentté avatott István előtt tiszteleg, illetve Anyaországunk ezeréves alapítására gondol. A nemzeti összetartozás évében, 2020-ban nem is lehetne időszerűbb ez az ünnep.

(A videó felvétel megnézhető itt a weboldalunkon is a vasárnapi élőadás után.)

A hallgatók elsőnek Dr. Krasznai Csabával, az észak-amerikai református közösség püspökével emlékezhettek. Augusztus 20. két okból is említésre méltó nap: államalapításunk évfordulója, és az ószövetségi eredetű új kenyér ünnepe. A püspök úr mesélt a régi magyar aratószokásokról, majd elmondta, hogy közösségük is csatlakozott a Magyarok Kenyere akcióhoz. Hozzájárulásukkal kifejezzék keresztény és nemzeti összetartozásunkat. A hagyomány szerint az aratás után Szent István napjára sütötték az új búzából készült első kenyeret. Az ember alapvető élelemforrása a kenyér, a magyaroknak pedig egy szintén fontos szimbólum: az életet, a megélhetést és az otthont jelenti. Amikor kenyér kerül az asztalra, az biztonságot jelent a családnak, és hálát adunk érte a Teremtőnek, hiszen az Ő gondoskodó kezéből kapjuk. Keresztény szempontból a kenyér Jézus Krisztus teste, minden kenyértörésnél megköszönjük bűnbocsátó kegyelmét. Szent István napján az egyházak felekezettől függetlenül fejezik ki, hogy egyek vagyunk Jézus Krisztusban és a magyar nemzetben. A püspök úr Isten áldását kéri minden honfitársára.

éled a föld, s ad kenyeret még.” – a megemlékező gondolatokat a 2010-ben íródott Összefogás dala szakította meg.

ReklámTas J Nadas, Esq

(A videó felvétel megnézhető itt a weboldalunkon is a vasárnapi élőadás után.)

Szentkirályi Endre, mint a műsor vezetője, saját nemzeti öntudatról alkotott képét is feltárta a rádióhallgatók és közösségi oldalon követők előtt. Úgy gondolja, hogy a közösség teszi életképessé és lelkessé a clevelandi magyarokat, hiszen egyedül nehéz lenne érdekeinket képviselni, ügyeinket előrébb vinni, ünnepeinkre méltón, egy nagyobb magyarság képében gondolkodni. A clevelandi városháza felett magyar zászló fog lengeni augusztus huszadikán, és a belváros jellegzetes tornya, a Terminal Tower pedig előreláthatólag piros-fehér-zöldben fog pompázni. A hét és félezer kilométer nem szakít el minket Budapesttől, nem tesz különbséget a távolság magyar és magyar között. Az Egyesült Magyar Egyletek vezetője jó szívvel gondolt vissza a nemrégiben áthelyezett Mezei András atyára, aki felelevenítette Szent István napjának megünneplését Clevelandben, és beszédeiben gyakran hangsúlyozta, hogy a közös magyar ünnepek méltatása nemzetet összetartó erővel bír. Az államalapítás ma valójában azt jelenti, hogy ezer évvel ezelőtt beléptünk az európai államok körébe, gazdag múltunk és történelmünk van. Szent István nem csak a vallásukat gyakorló katolikusok királya, hanem minden magyaré, aki kultúránkat megalapozta, államunkat pedig szilárdan elhelyezte a térképen. Templomokat épített, megszervezte a közigazgatásban a vármegye-rendszert. Elveit fiához, Imréhez intézett parainéziséből is ismerjük: arra intette, hogy a vendégnépeket fogadja be uralkodóként. Anno nagyszüleink és szüleink előtt is nyitott kapukkal állt Amerika, azért hívhatjuk magunkat ma közösségnek, egyéni szinten pedig clevelandi magyarnak.

Ötven, száz évvel ezelőtt a Buckeye vagy a Lorain utcai magyar negyed tömörítette egységbe a kitelepülteket, ma pedig ezt a templomok, a cserkészgyűlések, magyar iskolák, a múzeumok, a kultúrkertek teszik. Külvárosokba szétszórva, de együttesen él a clevelandi magyarság, összetartozik közös nyelvével, hagyományaival, és eltérő vallási, politikai, kor és nembeli különbségekkel is. Sokkal fontosabb az, ami összetart, mint az, ami szétválaszthatna. Otthonainkba szorított minket a járvány, de ne gondoljuk, hogy a történelem során könnyebb volt. István királyt, Bethlen Gábort, Horthy Miklóst is korlátok szorították az államvezetésben. Mi is korlátok közé szorultunk, ezért módosítottunk a mindennapjainkon. A módosítás egyenlő azzal, hogy megtartjuk az alapot, a fontosat, és kissé másképpen, de közös értékeinket megtartva folytatjuk, megéljük hagyományainkat. Vigyázva egymás egészségére, betartva az orvosi utasításokat építsünk ma is közösséget. Nem tarthatunk nagy rendezvényeket, de felhívhatjuk egymást, olvashatunk magyar könyvet, hallgathatunk magyar rádiót. Nézzük meg, hogy módosíthatunk magyar közösségünk szokásain, hogy ebben a szokatlanul zárt időszakban is összetartson clevelandi magyar közösségünk.

(A videó felvétel megnézhető itt a weboldalunkon is a vasárnapi élőadás után.)

A clevelandi magyar közösség pártfogója, Dr. Bencsik Zita, chicagói magyar főkonzul videoüzenete előtt Berecz István Ó, Szent István dala hangzott el.: „Minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen.” – Szent István fiához, Imréhez intézett intelmével nyitotta konzulasszony a beszédét, ami a nemzeti összetartozás évében, az államalapítás ünnepéhez közeledve különösen nagy értékkel bír. Új reményt, új utat, új célt adhatnak István király szavai a fenekestül felfordult világunkban. Dr. Bencsik Zita történelmi, egyháztörténeti visszapillantással tisztelgett magyar szentünk előtt. Közeli szakmai áthelyezése apropójából szavait köszönetnyilvánítással zárta. Hálás, hogy szolgálata alatt segítettségre, támogatásra, és egymás felé kinyújtott kezekre talált.

“Felkelt a napunk, István a mi urunk“-  István király rockoperájának részletét a műsorban is hallhatjuk. Vonjunk párhuzamot a mindennapjaink és dalszöveg között: minden nap felkel, és bármit hoz az élet elénk, megy tovább.

Dorgay Zsófia
Kárpátalja

Ha tetszett ez a riport, esemény összefoglaló, kérjük, támogassa a Bocskai Rádiót működtető Magyar Média Alapítványt. Az Önök jóvoltából, mi tovább segítjük a kárpátaljai magyar újságírókat ebben a nehéz időben! Számítunk az önök nagylelkűségére! Évi 52 dollár, azaz heti 1 dollár sokat jelent a külhoni magyar média működésében!

Támogatom!

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.