A papok szolgálati áthelyezése nem hasonlítható egy átlagos munkahelyi változáshoz. Isten akaratában bízva, imádságos lélekkel vándorolnak tovább új gyülekezetükhöz. Mezei András atya 5 éven át tevékenykedett a diaszpóra magyar híveiért Clevelandben, most hazahívja püspöke az Anyaországba. Alábbi írásunkban dióhéjban összefoglaljuk András atya, valamint a Szent Imre és Szent Erzsébet Plébánia közös történetét.

(A videó felvétel megnézhető itt a weboldalunkon is a vasárnapi élőadás után.)

Sajnálattal jelentette be András atya, hogy szolgálata végetért Clevelandben, lelkipásztori munkája a magyarországi Veszprém Főegyházmegye keszthelyi Kis Szent Teréz Plébánia, Karmelita Bazilikájában fog folytatódni. A hivatalos kinevezéséről június végén értesült Dr. Udvardy György veszprémi érsektől.

Felszentelésére 2008-ban került sor Veszprémben. Első állomáshelye káplánként a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia volt, majd Csabrendekre került, mint plébános. Ez idő alatt ismerkedtek meg a clevelandi Szent Imre Plébánia helyzetével: a templombezárással, majd újranyitással. Értesültek az akkori plébános, Siklódi Sándor hirtelen haláláról. A magyar közösség pap nélkül maradva segítségért fordult anyaországi püspökökhöz. Az egyik fő közbenjáró az ügyben Szigethy Edit volt. Ragaszkodtak ahhoz, hogy Isten igéjét továbbra is anyanyelven hallhassák. Dr. Márfi Gyula veszprémi püspök Mezei András atyát választotta ki erre a küldetésre 2015 nyarán. Megérkezését bürökratikus akadályok állták, kilenc hónapig várakozott az engedélyre, ugyanis az akkori amerikai püspök nem szimpatizált a magyarokkal. 2015 júniusának végén érkezett, ekkor járt először az Egyesült Államokban. A hívek lelkesedéssel várták a repülőtéren, és az első szentmiséjén is. 2018-ban Antal András atya nyugdíjba vonulása után megkapta a Szent Erzsébet templom közösségének is lelki gondozását.

ReklámTas J Nadas, Esq

András atyát nagy örömmel töltötte el a clevelandi aktív cserkészettel való megismerkedés. Ők a magyarság fontos tartóoszlopai a diaszpórában. kisebbségben. Szolgálata során sokszor meghívták rendezvényekre, ahol lelkipásztori szavaival buzdíthatta a jelenlévőket: Fillmoreba, a Sík Sándor cserkészparkba, Buffaloba a novemberi konferenciájukra, a Német Parkba a cserkésznapokra, a tanyára, a téli táborokba, nagyböjti lelkinapokra. Szívesen gondol vissza a 2015-ös Jubi Táborra, ahol számtalan tartalmas beszélgetésben volt része.  Maradandó emlékként őrzi cserkészbálokat, ahol asztali áldást mondott, és minden cserkésznapot, ahol misézett. Cserkésznapok alkalmával voltak a legtöbben a Szentmisén, érkeztek más államokból és kontinensekről is. Értékeli, hogy a cserkészek fontosnak tartják Isten jelenlétét tevékenységükben. András atya legutóbbi kedves meglepetése az autós szeretetfelvonulás volt, amit a karantén idején végzett munkája elismeréseként kapott. Köszöni mindenkinek és reméli, hogy továbbra is tudja majd ápolni a kapcsolatot a cserkészekkel.

Szüreti mulatság, Szent Imre búcsú, Szilveszterezés, Farsangi bál, Vadász ebéd, Anyák vagy Apák napi jótékonysági ebédek, Szent István napi fesztivál, Szent Erzsébet szüreti mulatság és etnikai néptáncosok találkozója, Szent Erzsébet öregdiákok ebédje. Felsorolni is elég a sok magyarság megmaradását szolgáló programot, amit a Szent Imre és Szent Erzsébet templom hívei András atyával megszerveztek és lebonyolítottak. A búcsúzó plébános Isten bőséges áldását kéri a hívek további életére. Hálás az önkéntesek szívvel-lélekkel teli, fáradtságot nem ismerő munkájáért, így a keresztény, és nemzeti ünnepek mindig szívhez szólóak lettek.

András atya és a magyar közösség lelki életének része volt a csíksomlyói zarándoklat, a Böjte Csabával való találkozás, a vendégatyák meghívása: Nelson J Perez clevelandi püspök, Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, Daniel Schlegel vikárius, Forrai Tamás jezsuita, Bona Richard, Dr. Takáts István Ált. érseki helynök és Kovács Szabolcs újmisés személyében. A vasárnapi szentmisék, koncertek, lelkigyakorlatok, liturgikus ünneplések is segítettek fenntartani a lelki kötődésüket Magyarországgal.

Külön érdemes kiemelni, hogy Mezei András atya ottléte alatt 2017-ben sikerült feleleveníteni Szent István tiszteletét egy kétnapos fesztivál keretein belül. A hagyományteremtő céllal és 150 önkéntes munkájával létrejött program mintegy kétezer embert odavonzott. Mindkét nap volt szentmise és kenyérszentelés, a templom megtelt ünneplő magyarokkal.  2018-ban a Clevelandi Egyházmegye püspöke, Nelson J. Perez volt a celebráns. A fesztiválon megjelent a magyar gasztronómia, a Clevelandi Cserkész Regösök által különböző tájegységek táncai, magyar népzenék a helyi Harmonia Zenekar segítségével. Felléptek előadóművészek: a Holdviola, László Attila, Török Tilla és zenekara, a Török testvérek. Szürkületkor a város szimbólumának számító 52 emeletes Terminal Tower nemzeti színekbe öltözött, ezzel kifejezve a város tiszteletét a magyarok államalapítása iránt.

A hazatérő atya köszönetet mond azoknak, akik a templom körül végeztek szolgálatot, beleértve az asszisztenciát, a templom szépítőit, takarítóit, az adminisztrációval és pénzügyekkel foglalkozó embereket. Köszöni a rendezvények szervezését, az imacsoportok működését. Köszönetet mond képviselőtestületnek és a kórusok tagjainak. Úgy érzi, ha mindenkit név szerint felsorolna, a lista nagyon hosszú lenne, és félő, hogy kihagyna valakit. Hálás a hívek szeretetéért, megbecsüléséért.

András atya jó kapcsolatot ápolt a történelmi egyházakkal és képviselőikkel. A magyar nemzeti ünnepeket közösen méltatták a református, evangélikus, baptista, adventista testvérekkel.

Szeretne most elköszönni a Clevelandben működő 19 magyar egyesülettől. Mindig örömmel ment a Magyar Múzeumba, a Magyar Kongresszushoz, a Hirami Kulturális Parkba, a Magyar Business and Tradesman Klubba.

Végül, de nem utolsó sorban köszönetét fejezi ki a Bocskai Rádiónak. Hálás a katolikus félórákért, a liturgikus ünnepek, társadalmi rendezvények, bálok, fesztiválok, ebédek, agapék, lelki események rendszeres közvetítéséért. Külön köszöni a beszámolókat és interjúkat a munkatársaknak. Isten fizesse meg a KCSP – ösztöndíjasok értékmegőrző és továbbadó munkáját is!

András atyát arra kértük, fogalmazza meg, mit visz magával tőlünk: „Sokan nem kalandvágyból, vagy gazdasági jobblét miatt találtak új otthonra Amerikában, hanem elvándorlásra kényszerültek. Ezen emberek kitartását és áldozatos munkájuk példáját viszem magammal haza Magyarországra.  Magammal viszem a hűséget gyökereinkhez, a keresztény hitüket és nemzeti identitásukat. Örökre szívembe zártam a clevelandi magyarokat, hiszen életemnek egyik legszebb szeletét képzik!”

Tisztelettel kéri, hogy imádkozzanak érte, fogadják megértéssel hazautazását, hogy az új helyén még jobban kibontakoztathassa papi hivatását. A döntése mögött nincsenek személyes okok, inkább a papi életének aktívabb megélése és hazaszeretete az, ami indokolja hazatérését Magyarországra. Rengeteg szép élményben volt része, gyarapodott bölcsességben és tudásban, reméli, hogy emberségben is. András atya üzenete:„Minden magyart szeretek, bárhol is éljenek ezen a Földön! Amennyiben mégis valakit megbántottam, bocsánatot kérek! Őrizzék és ápolják keresztény hitüket és magyarságukat! Isten áldja Önöket!”

Dorgay Zsófia
Kárpátalja

Ha tetszett ez a riport, esemény összefoglaló, kérjük, támogassa a Bocskai Rádiót működtető Magyar Média Alapítványt. Az Önök jóvoltából, mi tovább segítjük a kárpátaljai magyar újságírókat ebben a nehéz időben! Számítunk az önök nagylelkűségére! Évi 52 dollár, azaz heti 1 dollár sokat jelent a külhoni magyar média működésében!

Támogatom!

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.