Az év folyamán öt alkalommal közös összefogással, Nt. Tamásy Éva evangélikus lelkész asszony vezetésével a protestáns egyházak tagjai és vezetői együtt dicsőítettek az Urat nagy kegyelméért. Az ötödik záró istentiszteleten a katolikus hívek is, Mezei András atyával együtt erősítették a clevelandi magyar összefogást. Minden protestáns felekezet lelkipásztora jelen volt: Nt. Tamásy Éva a Nyugat-oldali Evangélikus Gyülekezet részéről és a Nyugat-oldali Református Templom részéről is, Ft. Dr. Krasznai Csaba Püspök a Walton Hills-i Első Magyar Református Templom részéről, Dr. Marton Máriusz a Hetednapot Ünneplő Adventista Gyülekezet részéről, Dr. Kulcsár Sándor a Magyar Baptista Gyülekezet részéről, Nt. Tóth Péter a Lorain-i Református templomból valamint Nt. Endrei Ferenc, Nt. Orosz Csaba református, Botánszky Igor adventista, és Dr. László Imre baptista nyugalmazott lelkészek.

Az ötödik alkalom a Nyugat-oldali Magyar Református Templomban került megrendezésre október 29-én délután 3 órától közel 150 ember jelenlétével.

Az Istentisztelet a gyerekek szolgálatával kezdődött, akik igeversekkel és játékos dalokkal gazdagították a programot, amelyet a fiatalok szolgálata követe. A fiatalok táborát színesítette Illés Bertold clevelandi KCSP ösztöndíjas szavalatával, ezek után csatlakozott a clevelandi magyar egyházak közös énekkarához is, ahol több ének is elhangzott Márton Máriusz vezetésével.

Nt. Endrei Ferenc angol nyelvű kezdő imája után Ft. Dr. Krasznai Csaba hirdette angol nyelven az igét. Bevezető gondolatában az 500 évért, csak az Úrnak adta a dicsőséget mondva a híres latin mondást: „Soli Deo gloria”. Szónoklatában kiemelte az elődök munkásságának fontosságát, ugyanakkor arra kérte a hallgatóságot, hogy fogadják el az Isten legdrágább kegyelmét, Jézus Krisztust és legyenek eszközök a gyülekezetek és felebarátaink újjászületésében folytatva a reformáció munkáját.

Az angol nyelvű rész után a magyar nyelvű rész első mozzanataként, Mezei András atya olvasta fel az evangéliumból a boldog mondásokat (Mt 5:3-12), majd Kulcsár Sándor lelkipásztor kért áldást az ige hirdetőre és a jelenlevőkre. Az igehirdetést magyar nyelven Dr. Marton Máriusz lelkipásztor végezte.

Igehirdetésében kiemelte azt, hogy Luther Márton milyen változáson ment át hosszan tartó imái és bibliai elmélkedései által, amíg egy szelíd Isten félő ember lett. Luther első feladata az volt, hogy lefordította a Bibliát német nyelvre így felebarátai és hittestvérei olvashatták anyanyelvükön az igét és ők is megismerhették Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat. Luther élete végéig az Urat szolgálta és ez által eljutott az evangélium minden emberhez saját anyanyelvén. Máriusz lelkipásztor prédikációjának zárógondolata az volt, hogy mindnyájan legyünk Luther Mártonok, hogy vigyük tovább az evangélium üzenetét, hogy egykor mind ott legyünk tárt karokkal a visszaérkező Jézus előtt, mikor értünk jön, hogy hazavigyen és örökkön, örökké együtt élvezzük az Úr áldásait.

Az igehirdetések után az egybegyűlt gyülekezet az Úrvacsorához járult. Minden felekezetnek lehetősége volt a maga teológiai nézeteinek megfelelően a szentségekhez járulni. Míg az úrvacsora kiosztása történt orgonaszó mellett László Imre lelkipásztor olvasta az Ézsaiás 53. részét, hogy jobban tudjunk ráhangolódni az eucharisztiára.

Zárásként ismét a közös énekkar szolgált két énekkel Boda Erika karmester vezetésével, majd egy közös énekkel: „Nagy Istenem, ha nézem a világot, Mit alkotott Te szent ‘Legyen’ szavad” zárult a Reformáció 500. évfordulóját ünneplő Istentisztelet sorozat.

A szervezők szeretetvendégségre invitálták az ünneplő gyülekezetet, mely kimagasló fogása a Luther torta volt.

Istennek legyen hála az 500 évért és a clevelandi magyarok összefogásáért.

 

2012 nyarától technikai segítője a Bocskai Rádiónak, ahol 2013 márciusától adminisztratív és technikai vezetője is. Felállította és üzemelteti a Bocskai Rádió honlapját, ami jelenleg a leglátogatottabb a clevelandi magyar honlapok közül. A rádió hallgatóinak hetente internetes hírlevelet küld ki aktuális hírekkel és információkkal.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.