Egyetemistaként gyakran betért a budapesti Rózsák terén a templomba, mert azt a légkört kereste, amit gyermekkorában tapasztalt a szentmiséken. Bár dédnagyapja pap volt, és vonzotta az egyház világa, ekkor még nem volt számára bizonyos, hogy Isten a papi szolgálatra hívja. Magyarországról érkezett Clevelandbe egy új magyar család: Boksay Péter atya feleségével és gyermekeivel érkezett, hogy a Szent Emílián görögkatolikus templom lelkipásztora legyen.

(A videó felvétel megnézhető itt a weboldalunkon is a vasárnapi élőadás után.)

Boksay Péter atya Budapesten született 1978-ban, Szobon, a Dunakanyarban nőtt föl, később pedig Gödöllőre került a családjuk. Az érettségi idején még bizonytalan volt a pályaválasztást illetően, ezért először a pedagógus pályán indult el. Elvégezte a budai tanítóképzőt, majd ezt követően felvételizett.  Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolára. A váci bemelegítő év után hat évig tanult Nyíregyházán. A teológiai tanulmányok révén megismerkedett a bizánci rítusú, a görögkatolikus vallással. Nem elégedett meg két diplomával, a szárazkápláni évek alatt ismét tanulni kezdett A harmadik képesítést szintén a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán szerezte: kántor lett. A harmadik diploma a magánéleti boldogságot is elhozta számára, ekkor ismerte meg a feleségét, aki azóta négy gyermekkel ajándékozta meg. Pappá szentelését követően Hajdúdorogra helyezték, ahol 7-8 éven keresztül iskolalelkész is volt.

2021-ben kérte fel püspöke, hogy utazzon ki az Egyesült Államokba, és szegődjön a diaszpórában élő görögkatolikus hívek szolgálatába. A döntés előtt volt egy kis vívódás a családban, főként azért, mert semmit nem tudott arról, hogy milyen Amerikában szolgálni, milyen nehézségek merülhetnek fel. A paphiányra egy sürgető megoldás kellett, ezért feleségével Isten szerető gondviselésére bízták magukat és gyermekeiket, és nekivágtak az ismeretlen Újvilágnak. Hihetetlen és meseszerű volt számukra amikor realizálták a repülőúton, hogy mekkora kaland áll előttük. Egy kis segítséget adott számukra a tudat, hogy élnek rokonaik New Yorkban, illetve Kaliforniában, hozzájuk lehet majd fordulni bármiben. Péter atya még indulás előtt pár héttel sem tudta pontosan, hogy melyik templomban szolgál majd, de mert püspökére és az Isten akaratára hagyatkozni: Megnyugtató dolog a katolikus egyházban szolgálattevőként lenni, mert tudom, hogy van, akire számíthatok. Van főnököm, aki imádkozik értem, és aki tudja segíteni az én munkámat nem vagyok egyedül.

Közérdekű hirdetés

A hosszú előkészületet követően idén februárban érkezett meg Péter atya, hogy tevékenységével az amerikai magyar hívek lelki épülésén munkálkodjon. Brunswick-ban, a Szent Emílián templomban egy maroknyi, 100-150 fős, főleg ruszin származású közösség van, akik komolyan veszik hitüket, és a templomot második otthonuknak tekintik. Nagy örömmel és őszinte szeretettel fogadták a Boksay családot. A közösségi tagok nagyszülei azok, akik Európából jöttek, Ausztriából, Magyarországról, Szlovákiából és Kárpátaljáról. A szentmise ma már angol szertartási nyelven folyik, ez egy angol nyelvű parókia. A gyökerekhez nagy ünnepeken visszanyúlnak. A hagyomány szerint húsvétkor az evangéliumot is több nyelven olvassák fel, és a feltámadt Krisztust, azt szlávul is, illetve most már magyarul is szoktuk itt énekelni ebben a templomban. Van egy kántoruk, Bob bácsi, aki több nemzetiségű közegben töltötte a gyermekkorát, megtapasztalta a bizánci rítust és a görögkatolikusságot. Ő szokott ünnepeken egy-egy tételt szlávul elénekelni a liturgiában. Az elmúlt három hónap alatt Péter atya áldozatkésznek ismerte meg a Szent Emílián templomba járó családokat. Itt úgy látom, a hívektől én azt tanulom, azt tapasztalom, hogy fontos az Isten, fontos a bizánci rítus, fontosak a dallamok, a szövegek, és a közösségnek a megélése. Fontosnak tartják a közösséget, és a szentmisén való részvételen túl készek időt, munkát áldozni a templom szépülésére is.

Az egyházban akkor beszélünk jövőről, hogyha vannak gyermekek a templomban. Péter atya egyik legfőbb lelkipásztori célkitűzése, hogy megszólítsa a fiatalokat. Ezt komoly kihívásnak látja jelen pillanatban, viszont  a szolgálati idő végén úgy akarja majd átadni a templomot utódjának, hogy vannak fiatalok, vannak gyermekek a templomban, van jövő. De elsődleges feladatának mégis azt tekinti, hogy a jelenlegi híveknek lelki táplálékot tudjon adni.  Péter atya felesége úgy látja, hogy jelenleg leginkább imádsággal tudja segíteni férjét, és azzal, hogy ő is bekapcsolódik a közösségi énekekbe, az egész közösségi életbe. A gyermekeknek sincs könnyű dolguk, hiszen új iskolába kerültek, ráadásul meg kell birkózniuk az angol tanítási nyelvvel.

A Boksay család minden tagja örömmel tapasztalta, hogy Clevelandban aktív magyar élet van. Bóna atya meghívására részt vettek a márciusi nemzeti ünnepen tartott megemlékezésen, és azóta már a cserkészettel is szemezgetnek a gyermekek. Mélyen megható volt számukra, hogy hallották a gyermekeket magyarul szavalni, és megismerkedhettek magyar családokkal. Meglepően szeretetteljes fogadtatásban részesültek, amiért a mai napig hálásak.

A húsvéti idő végén a következő üzenettel zárta Péter atya a beszélgetést: Krisztus valóban feltámadt, a feltámadás örömhíre nagyon nagy segítség a mi személyes életünkben is, a környezetünkben különösképpen. Tehát mindenképpen érdemes a Jóistenbe kapaszkodni és az ő segítségét kérni.

Dorgay Zsófia

Ha tetszett ez a riport, esemény összefoglaló, kérjük, támogassa a Bocskai Rádiót működtető Magyar Média Alapítványt. Számítunk az önök nagylelkűségére! Évi 52 dollár, azaz heti 1 dollár sokat jelent a külhoni magyar média működésében!

Támogatom!

Budapesten élek és dolgozom, de az otthon Kárpátalját jelenti. A Duna Televízió szerkesztő-riportere vagyok főállásban, emellett - legjobb tudásom szerint - szívvel és lélekkel segítem a Bocskai Rádió munkáját.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.