A clevelandi Betánia Magyar Baptista Gyülekezet immár hagyományosan imahéttel kezdi az évet, a megújulás reményében számot adva az Istenhez és egymáshoz való kapcsolatunkról. Míg a hét napjain egy-egy választott Ige alapján elmélkedtek a hit kérdéseiről, a január 13-i záróeseményen a helyi magyar egyházi vezetők közreműködésével az imahét fő témája, a Krisztusban való egység állt az előadások középpontjában.

Vasárnap este a házigazda, Kulcsár Sándor lelkipásztor köszöntötte a vendégeket és a testvéreket, akik szép számban gyűltek össze a különleges istentiszteleten. Az egyházak vezetői közül Botansky Igor adventista lelkipásztor, Tóth Péter, Lorain-i református lelkész, Tamásy Éva, a Nyugat-oldali Magyar Evangélikus Egyház lelkésze, valamint László Imre, a Nyugat-oldali Magyar Református Egyházközösséget szolgáló baptista tiszteletes fogadták el a meghívást, és vettek részt az ökumenikus összejövetelen. Tíz perc állt rendelkezésükre, hogy kifejtsék gondolataikat, s mindannyian értékes tanítással járultak hozzá a hitbéli kérdések elmélyítéséhez.

Ft. Kulcsár Sándor baptista lelkipásztor

A nyitó imában Ft. Kulcsár Sándor vezetésével azért könyörögtünk, hogy a keresztény testvéreinkkel való összefogásban tisztuljon és erősödjön az Istennel és egymással való kapcsolatunk. A rangidős Botansky Igor pásztor, aki 1979 és 2001 között szolgálta a clevelandi Hetednapi Adventista Gyülekezetet, előadásában a Szentháromságról elmélkedett. Rámutatott arra, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek harmonikus, örök egysége olyan jelen idejű igazságot képvisel, amelyet bátran kell hirdetnünk. Ahogyan tették azt az apostolok is, példát állítva az elkötelezettségre és az életszentségre. Emlékeztetett az efezusi történésekre, amikor Pál apostol a pogány tanok követőivel harcolt, valamint a hamis tanúkra, akik azt állították, hogy Jézus testét ellopták a sírból, ám az isteni igazság és a hit erejét semmilyen rontás vagy ármány nem tudta legyőzni.

Botansky Igor lelkipásztor előadás közben

Ezt a bibliai képet folytatta elmélkedésében Nt. Tóth Péter, amikor a falak leomlásáról beszélt, és az egységet az „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” jegyében értelmezte. A keresztény közösségeket – mint Krisztus testének tagjait – arra buzdította, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, és közeledjenek egymás felé. Arra az evangéliumi nyugalomra irányította a figyelmünket, amely a Krisztus sírjáról elgördített kövön ülő angyalokból áradt a hírre odaérkező apostolok felé. „Az Örökkévalóba vetett hit nyugalmával és erejével minden földi akadály elhárítható – mondta –, és megnyílhat az út az isteni igazság, a csoda előtt.” Ezért a másik emberben a testvért kell meglátnunk, nem a különbözőséget, hogy tovább építhessük a hitben és a keresztény életvitelünkben megmutatkozó egységet.

Tóth Péter református lelkipásztor előadása

Nt. Tamásy Éva Michelangelo híres, a Teremtést ábrázoló freskóját vetítette ki a hallgatóságnak, prédikációját arra a fontos részletre építve fel, hogy a képen nem ér össze Isten és Ádám egymás felé nyúló keze. Értelmezése szerint feszültség keletkezik bennünk ettől a távolságtól, és elbizonytalanodunk, hogy vajon ez azt jelképezi-e, hogy eltávolodtunk az Istentől, vagy hogy saját erőnkből nem is tudunk hozzá kapcsolódni. A hívő keresztény ember ezt a hiányt Jézus Krisztusban oldja fel. Ő az Ige, amely betölti az űrt, és általa megteremtődik az egység: Krisztusban megfoghatjuk az Isten kezét, s ha egymás kezét megfogjuk, Krisztus ott van velünk ebben az egységben. „Törött szárnyú angyalok vagyunk mind, de együtt repülhetünk” – zárta gondolatait a lelkésznő.

Nt. Tamásy Éva lelkész előadása és a kivetített Michelangelo-freskó

Nt. Dr. László Imre arról az ajándékról beszélt, amelyet a kereszténységben kaptunk az Úrtól: hogy hasonlatosak vagyunk Krisztushoz. Ami nem jelenti azt, hogy egyformák is vagyunk. A lelkipásztor tanítása szerint a sokféleségben kell a Lélek egységét megtartanunk, hiszen csak egyféle egység létezik: a Lélek ereje által. Isten gyülekezetét egy színes virágcsokorhoz hasonlította, amelyhez mindenki hozzáadja önmagából a legjobbat. A jóra kell törekednünk, és tudatos, érett erőfeszítéssel dolgozni a közösségünkért. Mert – mint ahogyan Kulcsár Sándor lelkipásztor a záró beszédében folytatta – erről ismerszik meg, hogy Krisztushoz tartozunk: ha szeretjük egymást, a testvért látjuk a másikban, és a szeretet jó hírét hordozzuk a világban.

Nt. László Imre lelkipásztor

Az elmélkedések között a baptista közösség énekkara Boda Erika vezetésével most is szépen és nagy lelkesedéssel énekelt, még ünnepélyesebbé téve az eseményt. Solczi Ágoston a Hozzád kiáltok Úr, Jézus! című Bach-kantáta orgonajátékával gazdagította az élményt. Az ökumenikus találkozó a baptista közösség néhány tagjának hitvallásával zárult, imádkoztunk a beteg testvérekért, majd a szeretet-vendégség következett, ahol a gyülekezet tagjai igazán kitettek magukért. A jobbnál jobb falatok mellett házi készítésű süteményekkel kínálták a vendégeket, akik még sokáig beszélgettek, majd hitben és szeretetben feltöltődve tértek vissza közösségeikbe.

Az esemény teljes felvétele elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=SykYK6WmebE&feature=youtu.be&t=4853

A szerző rádiónk Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa.

Avatar
A Bocskai Rádió Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa 2018/19-ben. Rádiós és újságírói tapasztalataival 9 hónapig segítette munkánkat. Színvonalas eseménybeszámolóival, interjúival, esszéivel gazdagította írott és rádiós anyagainkat. Részt vett a Cserkész Rádió és TV szerkesztésében, a Duna TV számára készített riportok készítésében, valamint Diaszpóra hírek és Clevelandi emlékek témában saját rovatokat indított. Ötletéből született meg az 56-os karácsonyi emlékek háromrészes filmes riport. Színházi és dramaturgi tapasztalataival hozzájárult a nemzeti ünnepek méltó clevelandi megünnepléséhez az október 23-i és március 15-i műsorok összeállításával. A Bocskai Filmklub első évadának szakmai szervezője volt.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.