Idén is továbbadták a forradalom lángját Chicago-ban

„…Villog Kossuth fényes kardja, őrt áll a magyar angyala”…

Március idusán minden magyar társaságban – szerte a világon – hasonló gondolatok mentén gyűlik össze a közösség: azokra a forradalmárokra emlékezünk, akik egy vitákkal és nehézségekkel teli, de annál lendületesebben fejlődő korszakban mertek kiállni az álmaikért, a jogaikért.

Március 12-én ünnepi szentmisével és zászlóbevonulással kezdődött a megemlékezés programja a Chicago-i Szent István templomban. Skerl Alfonz nyugalmazott plébános Indiana-ból érkezett, hogy Michael atyával közösen celebrálják a magyar nyelvű misét. Sokan csatlakoztak a hitközösséghez, felemelő érzés volt látni, hogy a Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat korábbi és jelenlegi tagjai mellett a hétvégi magyar iskolák diákjai, tanárai és az idősebb generációk megtöltötték a padsorokat.

A nemzeti himnuszunk eléneklése után a rendezvényt szervező Chicago-i Magyar Kulturális Tanács nevében Demeter András köszöntötte az egybegyűlteket, illetve itt került átadásra az az 500-500 dollárnyi adomány is, melyet a Chicago-i Magyar Klub a városban működő  Szent István és Csík Hágó Magyar Iskolának és Óvodának ajánlott fel a január 28-án tartott Gála Bál bevételéből.

Márkusfalvi-Tóth Ádám vezető konzul ünnepi köszöntőjében nem szokványos szempontokból világította meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. Kitért nem csak a viták hasznosságára, de a háttérben aktív szerepet vállaló női forradalmárok erejére, illetve az összefogás, a kiegyezés és egymás támogatásának fontosságára is, melyek elengedhetetlenek a közös céljaink elérésben.

A Chicago-i Magyar Főkonzulátus által kiírt rajzpályázat díjátadóján oklevéllel és ajándékokkal jutalmazták a beküldött pályaműveket. Különdíjat érdemelt a Szent István Magyar Iskola diákjai által közösen készített festmény, megosztott második helyezett lett Weatherby Sári és testvére, András. Az első helyezés Annabelle Manley-hez került, aki Indianaból küldte be pályamunkáját.

A forradalmi megemlékezés elmaradhatatlan verseit az ifjúság előadásában hallhattuk: a Csík Hágó Iskola Magyar Róka csoportja Petőfi Sándor: Nemzeti Dal című versét szavalta el, míg a Szent István Iskola tanulói a költő Föltámadott a tenger című alkotását adták elő.

 A Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat cserkészei pedig ismertették a 12 pontot, amelyek összefoglalták a nép követeléseit a forradalom idején.

A gyerekek produkcióját követően Gera Mátyás előadásában szintén Petőfi Sándor egy költeményét hallhattuk. Az Európa csendes, újra csendes című verssel a forradalom bukására, ugyanakkor az elszántságtól és hazaszeretettől lángoló magyar lélekre emlékeztünk.

A honvédő seregeket Kossuth küldöttei faluról falura járva toborozták. Ennek  a bizonyos verbuválásnak a maradványa a néptáncainkban fellelhető verbunkos tánc, amelynek szatmári változatát a Borozda Néptáncegyüttes adta elő.

A magyar nyelvű műsorral párhuzamosan egy újító szándékú, a közösség magyarul kevésbé beszélő tagjainak szóló, angol nyelvű előadás zajlott Stétz Andrea és Nádas Zsolt előadásában. A forradalom történetét, jelentősebb szereplőit bemutató interaktív előadás célja az volt, hogy  – a nyelvi korlátokat áttörve – azok számára is megnyissuk a magyar történelem és kultúra világát, ezen keresztül pedig a magyar közösséget, akik különböző oknál fogva kevésbé értik, használják a anyanyelvünket.

Igazán felemelő élmény volt részese lenni a megemlékezésnek, amelynek zárásaként együtt zengte a közönség az egyik leghíresebb Kossuth – nótát, a Kossuth Lajos azt üzente című népdalunkat.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon részt vállalt az ünnepség megvalósításában és együtt ünnepelt velünk!

Nyolcszáznegyven-kilenc óta,

Hangzik még a Kossuth-nóta!

Addig fújjuk, addig hangzik,

míg a Nemzet ki nem alszik,

Éljen a magyar szabadság,

Éljen a Haza!!!

Köszönet a képekért többek között a Chicago-i Magyar Főkonzulátusnak, Vitális Sándornak és Stétz Andreának.

Nagy Katalin
Chicago-i KCSP ösztöndíjas

Comments are closed.