Nem újkeletű dolog a diaszpóra magyarságának körében az a trend, hogy egyes családok hazaköltöznek Magyarországra egy időre, vagy gyermeküket otthon taníttatják. Teszik ezt azért, hogy fiuk-lányuk anyanyelvi környezetben jobban elsajátítsa a magyar nyelvet, nagyobb szókincsre tegyen szert, megélhesse testközelből a kultúrát. Látjuk és tapasztaljuk, hogy az amerikai környezetben nagymértékű az asszimiláció, főleg a tanintézményekben, ahol a tanulók csak angolul tudják megértetni magukat, ezért angolul is barátkoznak. Szentkirályi Endre és Pigniczky Eszti sokat tettek és tesznek, felelősségüknek érzik gyermekeik tudatos nemzeti nevelését. 

(A videó felvétel megnézhető itt a weboldalunkon is a vasárnapi élőadás után.)

A Pigniczky család legkisebb tagja, Enese lelkes és szorgalmas diákja a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumnak és Kollégiumnak. Azért pont Miskolc, mert a lány két bátyja, Keve és Bendegúz is voltak a Jezsuban tanulmányútra. A második generációs diaszpórasarj gond nélkül beilleszkedett az új iskolába. Végigkövetve egy napját észrevettük, hogy semmiben sem lóg ki a sorból, iskolatársai szeretik, és kifejezetten érdekes számukra az amerikai életet nem csupán filmekből megismerni. Bombázzák kérdésekkel, segítséget kérnek tőle az angol házi feladat megírásában. Enese szülei ösztönzésére bátran vágott bele a tanulmányútba immár másodszor. Néhány évvel ezelőtt, hatodikosként egy salgótarjáni iskola vendégdiákja volt. Az érettségi előtt álló lány otthon érzi magát Magyarországon. Eljátszott a gondolattal, hogy az Anyaországban folytassa tanulmányait.

A magyar tannyelvű oktatás először meglehetősen szokatlan volt számára, keverten gondolkozik: magyarul és angolul. Osztályfőnöke, Bukovszki Edit egyértelműen úgy látja, hogy felzárkózott. Enese kitartása és szorgalma nagyon szembetűnő, nem elégszik meg az órán hallott tananyaggal és kötelező leadandókkal, sok időt szentel szabadidejében is a tanulásnak. Ahogy az angolórán választott kedvenc idézetében megfogalmazta: “The difference between Try & Triumph is a little UMPH!”

Az igazgatóság jóváhagyására a következő hetekben lektorként fog működni Enese. Korrepetálni fogja angolból társait, sokat beszélget velük idegen nyelven, illetve kisebb előadásokat tart az amerikai iskoláról, kulturális különbségekről, mindennapi életről.  

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium egy csillagász, tudós szerzetesről kapta a nevét. Az iskola a jezsuita rend egyetlen Magyarországon működő négy- és nyolcosztályos gimnáziuma. Több mint 25 éve a minőségi pedagógiai és lelki nevelés terén vállalnak szolgálatot. A Jezsu (ahogy a tanárok és tanulók hívják egymás között az iskolát) nemzetközi kapcsolatokkal, testvériskolai hálózattal is rendelkezik. Az erkölcsi és hitkérdések megvitatása a tanulók mindennapi életének természetes része. Heti rutinjukban három hittanóra, illetve a kollégisták számára egy szentmise szerepel. Enese nagyon szívesen vesz részt a misén, mivel ifjúsági kórus szokott élő zenével dicsőíteni. Ezen kívül minden délben, az órák közötti egyik szünetben van az úgynevezett egzamen, aminek kezdetét harangszóval jelzik. A latin szó vizsgát, önvizsgálatot jelent. Célja nem más, mint az, hogy a gyerekek, tanárok, intézményi dolgozók visszatekintsenek a napjukra, belegondoljanak abba, hogy keresztény emberhez méltóan bántak-e társaikkal. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy tapintható a családias légkör belépve az iskolába.

Maga az épület nagyon korszerű, technikailag felszerelt. Udvara és sportpályája akár bármelyik európai gimnáziumé is lehetne. Bár jelenléti oktatás zajlik, az osztályok karanténba került tagjai Meet-en keresztül otthonról is részesei a tanulásnak, a tanárok nekik is külön figyelmet szentelnek az órákon.

Enesét nem csupán a tanulásról kérdeztük. Szabadidejében legszívesebben az új barátaival csinál közös programot, legyen az séta, vásárlás vagy edzés. A clevelandi örsvezető lány részt vett a Jezsu cserkész-évnyitóján, illetve tervezi, hogy elmegy az örsi foglalkozásokra. A csapatparancsnok egyben a történelemtanára is. Tehetségét kamatoztatja az iskolai Szellőrózsa népdalkörben, nekem sajnos nem volt alkalmam hallani, de társai csak úgy áradoztak Enese gyönyörű énekhangjáról. A népdalhoz szorosan hozzátartozik a néptánc is. Amikor kicsengetnek a pénteki utolsó óráról, Enese veszi a bőröndjét és siet a Salgótarjánba tartó vonatra.

Enese családja anyai ágon a Nógrád megyei Kazárról származik. Édesanyja, Pigniczky Eszti számára már fiatalon is fontos volt a hagyományok tisztelete. A saját esküvőjére annak idején felkutatta a kazári menyecske viseletét, amihez a Nógrád Táncegyüttes vezetői, tagjai segítették hozzá. Ez az egyik szála a történetüknek, és kapcsolódásuk a csoporthoz. Másodsorban pedig, a tánccsoport előző vezetője, Szabó János gyakran járt ki Clevelandbe oktatni, szoros barátságot kötött a Pigniczky családdal, amit azóta is ápolnak. A clevelandi fiatalok, főként cserkésztagok identitásának egyik kifejezőeszközévé vált a néptánc. Enese bátyja, Pigniczy Keve, amióta Budapesten él, aktív tagja a körülbelül 30 főt számláló csoportnak. Külön öröm számára, hogy néhány hónapig húgával párban rophatja. Keve és Enese szívében nem csak a táncegyüttes szólítja a salgótarjáni vidékre, de anyai gyökereik is. Hétvégente a táncpróba a fix találkozóhelyük, ahonnan együtt utaznak másnap tovább Budapestre, anyai nagynénjük családjához. Szerencsés helyzetben van Enese, hogy többezer kilométerre az otthonától is családtagok veszik körül.

Amikor Enese visszamegy Amerikába, folytatja ottani tanulmányait, nyáron érettségizni fog. Az első nagy döntés előtt áll majd: hogyan és melyik országban tovább? Elmesélte, hogy könnyen el tudja képzelni magát a jövőben pedagógiai vagy pszichológiai szakirányon. Bárhogyis választ intézményt és szakot, Magyarországon is lesznek számára és hasonló cipőben járó társai számára ösztöndíj lehetőségek. Ugyanis a Külgazdasági és Külügyminisztérium meghirdette a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot, ami következő tanévtől indul majd. A fő célja a projektnek, hogy magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók egy választott magyar felsőoktatási intézményben folytathassanak tanulmányokat. Ezt megtehetik angol és magyar nyelvű képzések keretein belül. A lebonyolító szervezet a Tempus Közalapítvány lesz. A pályázat egyik feltétele, hogy a jelentkező a diplomaszerzés után közösségi munkával segítse a magyar diaszpórát valamely országban. A részletes kiírást a következő linken megtalálják az érdeklődők:

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

De nem csak a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak kedvez a 2021-2022-es tanév. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a Sárospataki Református Kollégiummal együttműködve 14-15 éves diákok számára angol-magyar tannyelvű gimnáziumi képzést indít. Az ötéves képzés bevezető, magyar nyelvből felzárkóztató tanévvel kezdőik és az érettségivel ér véget, amit a tanuló angolul vagy magyarul. Az oktatáson kívül szakkollégiumi foglalkozásokra is bekapcsolódhat majd a 34 kiválasztott tizenéves, és a kollégiumi ellátás is biztosított lesz számukra. A program lényege, hogy Eneséhez hasonlóan ezek a diákok ne csak halljanak Magyarországról, hanem megismerjék az itteni iskolarendszert, mindennapi életet, saját véleményt alkothassanak az Anyaországról. Jobban megismerjék azt a kultúrát, ami az övék is, de talán mégis kicsit más. Részletes tájékoztató:

FELHÍVÁS ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAR FIATALOKNAK INDULÓ ÚJ KÉPZÉSRŐL

Enesének a Bocskai Rádió nevében sikeres érettségit és további jó tanulást kívánunk! Őt és a diaszpóra többi magyar fiatalját csak bíztatni tudjuk, hogy bátran vágjanak bele a számukra korban aktuális programba. Ragadják meg az alkalmat, hogy a tudáson kívül életreszóló élményeket és kapcsolatokat szerezzenek Magyarországon, ami elkísérni majd őket egész életükben!

Dorgay Zsófia
Kárpátalja

Ha tetszett ez a riport, esemény összefoglaló, kérjük, támogassa a Bocskai Rádiót működtető Magyar Média Alapítványt. Az Önök jóvoltából, mi tovább segítjük a kárpátaljai magyar újságírókat ebben a nehéz időben! Számítunk az önök nagylelkűségére! Évi 52 dollár, azaz heti 1 dollár sokat jelent a külhoni magyar média működésében!

Támogatom!

Dorgay Zsófia
Kárpátalján születettem, jelenleg is itt élek. Igyekszem aktív és hasznos tagja lenni a közösségemnek. Hamar felismertem a kisebbségi életben rejlő értékeket és előnyöket. Az írást még gimnáziumban elkezdtem, majd az egyetemi magyar diákszervezet sajtósa voltam. A Bocskai Rádióval egészen friss a kapcsolatom. Boldog vagyok, hogy cikkeimmel segíthetem a munkájukat.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.