“A tusnádi fürdőt a csíki székelyek egyszerüen Alszegnek nevezik. Alapitását Éltes Lajos tusnádi birtokosnak köszönheti, ki az azelőtt Beszéd mezőnek nevezett, teljesen vadon elhagyatottságban lévő helyet 1845-ben a falutól (Tusnádtól) haszonbérbe véve, részvényeket gyüjtött e fürdő berendezésére. Éltes ezen törekvése nagy támogatóra talált a tusnádi születésü katholikus püspök Kováts Miklósban, ki ottan a fürdőt használni akaró szegények számára egy nagy hosszu épületet emeltetett*), melyet halálakor a tusnádi iskola számára hagyományozott.

Éltes buzditására több csíki és háromszéki birtokos épitett ottan házat, s csakhamar nagyon látogatottá lett; de 1848-ban a tusnádi székely atyafiak – abbeli haragjukban, hogy a dijtalan fürdéstől el voltak tiltva – felgyujtották az ott lévő épületeket, a püspök philantropicus czélu házán kivül.

Romban hevert e fürdő, s ujból több évig el volt hagyatva, mignem gróf Mikes Benedek és b. Szentkereszti Zsigmond vezetése alatt uj részvénytársulat nem alakult annak felemelésére.

A fürdő emelésére pedig legtöbbet tett az, hogy a Csíkból Szt.-Györgyre vezető országutat az Olt völgyéből – hol a folyam áradozásai miatt fenntartani bajosan lehetett – fenn a hegyek lankáján vitték el, s igy a fürdő az ut vonalába jött, azután a részvénytársulat étteremmel és lakszobákkal ellátott vendéglőt épittetett. E körül csakhamar csoportosulni kezdettek csinos kis házikók, s mivel a fürdőt látogató vendégek száma évenkint szaporodott, s e fürdő hire naponta terjedett, a kis falusias küllemü házikók között csakhamar nagyobbszerü épületek is keletkeztek, azok közt gr. Mikes Benedeknek svájczi modorban épült palotaszerü három nagyobb bérháza, melyek a különben is gyönyörü fekvésü fürdő szépségét nem kis mértékben emelik, egyikét mutatva a legmeglepőbb havastájaknak; mert e fürdőnél éri el a tusnádi szoros szépségének és nagyszerüségének tetőpontját. Az itt kiszélesedő Olt völgyének baloldalán egy a völgy szinvonala fölé vagy 200 lábnyira emelkedő lejtős lonka (hegy-terrasse) terül el, melynek égig meredő sziklás bérczek és gyönyörü fenyvesek környezte tisztásán van a tusnádi fürdő. Forrása a Sz.-Annató hegykaraját képező nagy Csomágnak nyugati aljából fakadnak fel bámulatos bőséggel, ugy hogy egymás mellett sorban alig néhány lépésnyi közel nyolcz forrás buzog fel, melyekből négy fürdővé van idomitva, mig a másik négy ivásra használtatik. A fürdők közvetlenül egymás közelében vannak, s mégis azok vize alkatrészben, de főként hőmérsékben tökéletesen különbözik, elannyira, hogy mig az első 22 R. fok melegségével kellemes lanyha meleg fürdőt ad, melybe – főként azon tulajdonánál fogva, hogy a testet csipi és felmelegiti – óráig is el lehet ülni; addig a második, de főként a harmadik és negyedik már jóval hidegebb. És igy rendszerint a fürdést az elsőben kezdik, s azután végig mennek a fokonként hidegebb többi fürdőkön. Ezen források bámulatos bőségben törnek ki a hegy szikláiból, főként az első oly mérvben, hogy 9 négyszög öl terjü medenczéjét 4–5 óra alatt csordultig tele tölti, s igy minden éjjel megváltoztatják vizét. Ezen elsőnek és másodiknak vize tiszta átlátszó, gyöngyözve forr fel, mig a másik kettőnek vize zavaros.

Az ivóforrások szintén ily vizdúsak, ugy hogy ezen 8 forrásnak kifolyása patakocskát alkot, mely régebb egy nagy uszodába volt egybegyüjtve, most pedig használatlanul törtet le az Olt völgyébe. Főkútja azonban nem itt, hanem alább a fenyves erdő közt buzog ki egy kis sziklamederből, s mert a bort főzi s szállitható is, nem csak itt helyben használják, hanem messze a vidékre, sőt a Dunafejedelemségekbe is elhordják.”

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása

A legenda meghallgatható a legendarium.ro weboldalon.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.