2018. november 15-én rendezték meg nyolcadik alkalommal Budapesten a Magyar Diaszpóra Tanács összejövetelt, amelyre 89 külhoni magyar diaszpóra szervezet kapott meghívást. A több mint 100 résztvevővel megvalósult tanácskozást Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg, beszédében értékelve Magyarország politikai és gazdasági helyzetét. A gyűlésen részt vett Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint Szilágyi Péter miniszteri biztos is. A főbb témák a kárpátaljai magyarság helyzete, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező külhoni állampolgárok részvétele az anyaországi és a jövő májusi Európa Parlamenti választásokon, illetve a magyarságot érintő kérdések voltak.

A VIII. Magyar Diaszpóra Tanácson a clevelandi magyar közösséget négy szervezet küldöttei képviselték, akiket december 16-án meghívtunk a Bocskai Rádióba, hogy beszámoljanak a történtekről, s hogy közösen értékeljük a tapasztalataikat. A stúdióbeszélgetés résztvevői: Nt. Tamásy Éva, a Nyugat-oldali Magyar Evangélikus Egyház lelkésze, Györky Judit, az Egyesült Magyar Egyletek alelnöke, Ft. dr. Krasznai Csaba, az Első Magyar Református Egyházközség lelkipásztora és a Kálvin Zsinat egyházkerület püspöke, valamint Ft. Mezei András atya, a Szent Imre és Szent Erzsébet római katolikus templomok plébánosa voltak. Az interjút Miklós Melánia, rádiónk KCSP-ösztöndíjasa vezette.

Magyar Diaszpóra Tanács – interjú a clevelandi küldöttekkel

Stúdióbeszélgetés a 2018. november 15-én Budapesten megrendezett VIII. Magyar Diaszpóra Tanácsról a clevelandi magyar közösséget képviselő intézményi vezetőkkel.Résztvevők:- Nt. Tamásy Éva, a Nyugat-oldali Magyar Evangélikus Egyház lelkésze- Györky Judit, az Egyesült Magyar Egyletek alelnöke- Ft. dr. Krasznai Csaba, az Első Magyar Református Egyházközség lelkipásztora és a Kálvin Zsinat egyházkerület püspöke- Ft. Mezei András atya, a Szent Imre és Szent Erzsébet templomok plébánosaRiporter: Miklós Melánia, a Bocskai Rádió KCSP-ösztöndíjasa

Posted by Bocskai Rádió the Voice of Hungary at WJCU on Wednesday, December 19, 2018

Vendégeink közül Krasznai Csaba ötödik alkalommal vett részt a Diaszpóra Tanácson, a többiek első alkalommal kaptak meghívást. Mindannyian arról a jó érzésről számoltak be, amely a magyar kormány diaszpóra magyarság iránti elkötelezettségnek és segítő támogatásának köszönhető. Csaba az egyházkerület püspökeként a magyar közösség létszámának, s ezzel együtt az anyagi támogatásnak a fogyatkozásában látja a legégetőbb problémát. Fontos megerősítésnek tartja, hogy ezek megvitatására Magyarország immár nyolcadik alkalommal szervez olyan fórumot, amelyre a diaszpóra közösség tagjai is meghívást kapnak. Mezei atya egyetértett mindezzel, s ő is az asszimilációban látja a legfőbb gondot. Mint mondta, mindent meg kell tenniük azért, hogy fenntartsák a jelenlegi, aktívnak mondható közösségi életet, azonban a kihalás visszafordíthatatlan tényét sem szabad figyelmen kívül hagyniuk. „Soha nem kívánhatjuk azt, hogy a diaszpórában bekövetkezzen egy olyan újabb utánpótlás, mint 1956-ban, vagy a világháborúk után – vallja András atya –, inkább azért kell imádkoznunk, hogy a Kárpát-medence olyan hely legyen, ahol minden magyar otthon érezheti magát.”

ReklámTas J Nadas, Esq

A november 15-i tanácsgyűlést megelőzően a találkozó egy nulladik napi programmal kezdődött. A résztvevőket vendégül látták a Duna Aréna impozáns épületében, ahol egy kulturális műsorösszeállítást tekinthettek meg. Felléptek a Török-testvérek is, akik korábban éppen a Nemzetpolitikai Államtitkárság ösztöndíj programjának keretében jártak Clevelandben és segítették az itteni közösséget. A díszvacsora és a kötetlenebb összejövetel alkalmat adott az informális eszmecserére, barátkozásra is. A tanácskozást másnap a Várkert Bazárban tartották, amelyen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntötte a vendégeket, majd Orbán Viktor értékelő beszédét hallgatták meg. Krasznai Csaba szavaival „dinamikus és nagy célkitűzésekkel rendelkező előadás volt”, amelynek alátámasztására felolvasott néhány olyan részletet a miniszterelnöki beszédből, amelyek a diaszpóra közösség számára is bátorítást jelentenek. Ilyen például az a kijelentés, hogy „Magyarország 2030-ra tartozzon az Európai Unió 5 legjobb országa közé, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni”, valamint a népességhanyatlás megállítása, a népesség növekedése vagy a Kárpát-medence újjáépítése érdekében kitűzött célok. Délután a Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről Potápi Árpád János államtitkár és Szilágyi Péter miniszteri biztos ismertették a megvalósult diaszpóra programokat, illetve az új támogatási lehetőségeket, majd a régiónkénti kerekasztal-beszélgetések következtek.

Mezei atya szerint a Diaszpóra Tanács legfontosabb üzenete az volt, hogy Magyarország egy nemzetben gondolkodik, és segítő jobbot nyújt mindazoknak, akik önhibájukon kívül, vagy kényszerből kerültek az anyaországtól távol. „Magyarország a szív, amely el akarja juttatni dobogását egy érrendszeren keresztül Venezuelába, Dél-Afrikába vagy ide, Clevelandbe is” – fejtette ki a gondolatot. Vendégeink nagyon fontosnak tartják azt a támogatást, amelyen keresztül a magyar kormány mindezt igyekszik érvényre juttatni, például szakemberek, lelkészek, ösztöndíjasok kiküldésével. Ezt az „atyai” gondoskodást szimbolizálta számukra a tanácskozáson elhangzott, Györky Judit által idézett mondás, miszerint „Ha kell valami, csak szóljatok.” Krasznai püspök úr „anyainak” nevezte ezt a gesztust, hiszen a jelenlegi kormányhoz a diaszpóra magyarsága is odafordulhat, mivel 15 milliós nemzetben gondolkodik, bárhol is éljünk a világon. Tamásy Éva lelkész számára is az összetartozás megtapasztalása volt a legmeghatározóbb élmény.

Györky Judit és Krasznai Csaba a Bocskai Rádió élő adásában

A diaszpóra közösség számára elérhető nemzetpolitikai programok kapcsán vendégeink elmondták, hogy a hétvégi magyar iskolákat segítő pályázatok, illetve a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogram lehetőségeit tudják érvényesíteni a leginkább, amelyet újabban kiterjesztettek az egyházakra is. Ligonierben pl. már második évben teljesít szolgálatot KCSP-ösztöndíjasként Kertész Adrienn református lelkész, s reményeik szerint egyre több felekezet kap majd segítséget egyházi ösztöndíjasok személyében. András atya azt mondja, a katolikus egyházban ez bonyolultabb kérdés, viszont a hitoktatók mellett felszentelt papokra vagy diakónusokra is szükségük lenne; ennek keresik most a megvalósítási lehetőségét. Mind elismerően nyilatkoztak a kácsépésekről, méltatva a korábbi években Clevelandben járt ösztöndíjasok munkáját is, akik mindenhol próbáltak minél többet segíteni. Éva szerint olyan jó lelkületű fiatalok érkeznek a programon keresztül, akik a jó kedvet és a humort is át tudják adni az itteni gyerekeknek, amiért nagyon hálásak. A lelkésznő elmondása szerint Észak-Amerikában már csak két magyar ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet van, a clevelandi mellett még Torontóban, ahol szintén ők látják el a szolgálatot; Éva férje utazik kéthetente a több mint 500 kilométerre lévő szórványhoz. Ők ezért nem gondolkodnak egyházi ösztöndíjasok fogadásában, bár minden segítség jól jön számukra.

Mezei András atya, Györky Judit és Nt. Tamásy Éva lelkész

Mint ahogy jól jönnek a pénzbeli juttatások is, legyen szó bármilyen összegről. Judit azt mondja, a megnyert pályázatokból igyekeznek vissza is adni, azaz magyarországi kézműveseket, művészeket, vendégeket is támogatnak belőle a megrendelések, illetve meghívások által. Olyan részterületek támogatására nincs ugyanis elég forrásuk, mint a kirándulások, egyházi fesztiválok, kulturális programok, nemzeti ünnepek megszervezése, amelyeket színvonalasabbá tudnak tenni a lehívható támogatásoknak köszönhetően. Ezt az összeget nem az anyagországi magyaroktól veszik el, hanem a nemzetpolitikai célra elkülönített keretet igénylik meg, azaz elfogadják ezt a lehetőséget, mint egy kinyújtott kezet. Éva is megerősítette, hogy oda-vissza működik a segítés gesztusa, hiszen az amerikai magyar evangélikusok az elmúlt 80 évben 1,5 millió dollárt adtak haza különböző iskolák, családok megsegítésére, most azonban ők is segítségre szorulnak.

A diaszpóra magyarság számának csökkenése mellett a közönyt említették még vendégeink, mint a világon mindenütt jelenlévő problémát. A Tanácson azonban találkoztak olyan dél-amerikai példával, ahol egyetlen KCSP-ösztöndíjas hatására újra aktivizálódott a magyar közösség, s azóta egyre többen jelennek meg a nemzeti és egyházi ünnepeken. „Ha egy emberben megvan a Szentlélek áldása, az csodákra képes – összegezte Tamásy Éva –, és a Jóisten segítségével megelevenedhetnek magyar közösségek.” Krasznai Csaba a magyarok kreativitásában és problémamegoldó képességében bizakodik, amikor a jövőbe tekint: „Minden okunk meglenne arra, hogy büszke nemzet legyünk – nyilatkozta –, s ha mindazt az ajándékot, amit Istentől kapunk, úgy tudnák hasznosítani, hogy ne széthúzzunk, hanem a magyarok életét gazdagítsuk, akkor az más nemzetek javára is válhatna.”

Pillanatkép a stúdióból

A remény üzenetével érkeztek tehát haza közösségeikbe a clevelandi küldöttek a Diaszpóra Tanácsról, a megvalósítás mikéntje azonban – Mezei atya szavaival szólva – nyitott kérdés. A találkozót pozitívan értékelte, de mint hangsúlyozta, tőlünk függ, hogyan tudjuk megélni a magyarságunkat, mennyire vagyunk nyitottak, kreatívak, s tudunk-e élni a számunkra nyújtott többlet lehetőségekkel. A legfontosabbnak mégis az abban való hitet tartja, hogy nemzeti örökségünket a világ bármely pontján megőrizzük, s hirdessük kultúránk, nyelvünk, anyaországunk páratlan szépségét, gazdagságát. Györky Judit az ebben az elhatározásban való megerősítést emelte ki a Tanács egyik legfőbb hozadékaként, hiszen mind azért utaztak Budapestre, mert külföldi magyar közösségként léteznek és eszerint is akarnak tovább munkálkodni. „Minél többet teszünk a közösségért, annál tovább fennmaradunk” – fogalmazott. Krasznai Csaba a meggazdagodás szóval jellemezte a tanácskozást összegző tapasztalatát, mind a szakmai információk, mind a baráti kapcsolatok tekintetében, amit igyekszik minél szélesebb körben átadni, népszerűsíteni. Tamásy Éva a feltöltődés lehetőségéért hálás a leginkább a Diaszpóra Tanácsnak, amely után újult erővel és lélekkel tudtak visszatérni, hogy folytassák a missziós munkát a sokszor elkeserítő hétköznapokban.

A stúdióbeszélgetést a lelkészek karácsonyi gondolataival zártuk.

A szerző rádiónk Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa.

Orbán Viktor miniszterelnök teljes beszéde:
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/beszedek-publikaciok-interjuk/orban-viktor-beszede-a-magyar-diaszpora-tanacs-viii-ulesen

Previous articleDr. Krasznai Csaba lelkipásztor, püspök beszámolója a VIII. Magyar Diaszpóra Tanácsról
Next articleReformátus felekezet 2018. december 30-i adása
Miklós Melánia
A Bocskai Rádió Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa 2018/19-ben. Rádiós és újságírói tapasztalataival 9 hónapig segítette munkánkat. Színvonalas eseménybeszámolóival, interjúival, esszéivel gazdagította írott és rádiós anyagainkat. Részt vett a Cserkész Rádió és TV szerkesztésében, a Duna TV számára készített riportok készítésében, valamint Diaszpóra hírek és Clevelandi emlékek témában saját rovatokat indított. Ötletéből született meg az 56-os karácsonyi emlékek háromrészes filmes riport. Színházi és dramaturgi tapasztalataival hozzájárult a nemzeti ünnepek méltó clevelandi megünnepléséhez az október 23-i és március 15-i műsorok összeállításával. A Bocskai Filmklub első évadának szakmai szervezője volt.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.