A reformáció kerek évfordulója egyre jobban összekovácsolja a clevelandi magyar közösséget

Szombaton, 2017. április 22-én, késő délután, közel száz érdeklődő jelenlétében a nyugatoldali evangélikus egyháznál ünnepi istentisztelet keretében (ami része a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozatnak) dr. László Imre baptista lelkipásztor és felesége Klára bemutatta a kilenc éves szolgálatuk gyümölcsét, amelyet Kárpátalján végeztek, ami az ottani cigánymisszió keretében folyt.

Az ünnepségen a szép számban megjelent érdeklődők mellett több gyülekezet lelkipásztora is jelen volt: a református egyház részéről Nt. Tóth Péter, Nt. Endrei Ferenc; az adventista egyház részéről dr. Hangyás László és Botánszky Igor lelkészek voltak jelen; illetve a baptista egyház részéről dr. Fazekas László és dr. László Imre lelkipásztorok; végül, de nem utolsó sorban házigazdaként Nt. Tamásy Éva és Tamásy Zoltán evangélikus lelkészek.

Az ünnepélyes előadást és istentiszteletet Nt. Tamásy Éva evangélikus lelkipásztor nyitotta meg, majd ezt követően a helyi magyar iskola fiatal, lelkes diákjai tettek tanúságot Krisztus követésének öröméről igerészek megosztásával és dalok éneklésével.

A lelkesítő előadás után két, Kárpátaljához kötődő szavalatot hallgathattak meg a jelenlévők, majd dr. Fazekas László baptista lelkipásztor bemutatta a missziós lelkipásztor életművét és tevékenységeit, majd ezt követően rövid igehírdetést tartott dr. László Imre az istenkövetés fontosságáról. Dinamikus igehírdetésében felhívta a figyelmet arra, hogy “csak úgy lehet szeretni, ha adok. Istent szeretni is csak úgy lehet igazán, ha adunk. Ha Neki adjuk a szívünket.”

Ő és felesége, Klára még inkább adni akart Istennek, így kilenc évet Kárpátalján töltöttek missziós tevékenységet folytatva az ottani nehéz sorsban élő magyarság körében és főképpen a cigánypasztorációval foglalkoztak.

A rövid igehírdetést követően a lelkipásztor felesége, Klára egy képes bemutató kapcsán beszámolt a Kárpátalján végzett szolgálat gyömülcseiről, amelyeket többek közt a Beregszász vonzáskörzetéhez tartozó falvakban folytattak. Több imacsoport indult el a segítségükkel és helyi, vállalkozó szellemű szolgálókkal. Több gyermektábort és különböző ifjúsági találkozót is szerveztek, de az idősek otthonában élő idősebb generációval is indítottak imacsoportot. Az összefogásokból és több Amerikából származó pénzbeni adomány segítségével cigánycsaládok kaphattak több heti ételcsomagot, gyermekek csizmát és még egy közösségi ház is felépült azottlétük során.

A missziós beszámoló után a lelkipásztor néhány jelenlévőt búzdított, hogy egy cigány szerzőtől származó, ifjúsági dalt közösen énekeljenek el.

Megható volt ez a képzeletbeli utazás, melyet odavarázsolt a lelkész és felesége.

A beszámoló után az idei március 15-i megemlékezés alkalmából megalakult és a különböző egyházak kórusainak összefogásából származó Clevelandi Magyar Egyházak kórusa nem hagyta abba a próbákat és a nemzeti ünnep óta immáron másodjára örvendeztette meg produkciójával az egybegyűlteket. Láthatóan egyre színesebb a repertoárja a kórusnak és még a továbbiakra is tervezik, hogy szolgálatukkal gazdagítnak egy-egy eseményt.

Az est folytatásaként Simon Judit csengő hangjával énekelt el egy Pintér Bélától származó darabot, mely arra hívta fel a figyelmet, hogy el kell engedni a sérelmeket és mintegy homokba írva kell azokra tekinteni.

Egy záró éneket követően, melyet a közösség együtt énekelt Nt. Tamásy Zoltán lelkipásztor ünnepi áldással zárta az istentiszteletet.

Az alkalom során összegyűlt adományokat a kárpátaljai misszió céljaira ajánlották fel.

A jelenlévőket a szervezők egy szerény rakottkrumpli-vacsorára invitálták.

A következő rendevényre  május 13-án kerül sor a kerek évforduló kapcsán, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.

Comments are closed.