A legnagyobb keresztény ünnep alkalmából csokorba szedtük a clevelandi magyar egyházak képviselőinek ünnepi gondolatait. Lelkipásztoraink Isten szavának a közvetítői, olyan éltető forrásokat adnak át nekünk, hogy mind-mind megkapjuk azt az üzenetet, amire leginkább szüksége van a lelkünknek ezen a húsvéton.

“Ne féljetek, Jézus feltámadt!” – ezzel az igeszakasszal bátorítja a clevelandi magyar közösséget Nt. Tamásy Éva evangélikus lelkész, az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia főesperese. A félelem tönkre teheti az egyéni, a család, a gyülekezet, de akár nemzet életét is. Jézus Krisztus ismeri az emberi lélek félelmét, ezért ismétli olyan sokszor a Bibliában az fenti biztatást. Erőt és lendületet adhat a mai ember számára, hogy az élő Krisztus félelem nélküli élettel és szabadsággal szeretne mindenkit megajándékozni.

Bóna Richárd atya, a Szent Imre és Szent Erzsébet Templomok plébánosa arra emlékeztette az ünneplő római katolikus közösséget, hogy Jézus Krisztus húsvétkor győzött a halál fölött, ezért az Ő győzelme a mienk is! A katolikus egyház legnagyobb ünnepén azt kívánta híveinek, hogy sose távolodjon el szívükből Jézus győzelme. Maradjon velünk a mindennapokban, jó és rossz élethelyzetekben a gondolat, hogy az élet győz a halál felett!

Közérdekű hirdetés

Dr. Marton Máriusz adventista lelkipásztor, a WestLake-i Hetednapi Adventista Gyülekezet vezetője kihangsúlyozta, hogy az igazi húsvétnak a jelentősége akkor válik valóra az ember életében, ha felfigyel arra, hogy a világ Megváltója és megmentője, meghalt. Az adventista lelkipásztor azért imádkozik, hogy ebben a húsvéti időben a közösség minden tagja hálát adjon az Úrnak azért, hogy elvette a világ bűneit, a bánat könnyei pedig örömkönnyekké váljanak a feltámadás örömhírére.

Húsvét lényege az, hogy a megölt bárány vére elég volt, hogy mentesítsen minket Isten haragjától, amit bűneinkkel vívtunk ki. Mindehhez emlékezni kell arra is, hogy mi történt húsvét előtt, nagypénteken. Dr. László Imre a Clevelandi Nyugat-oldali Magyar Református Templom lelkipásztora azt üzeni gyülekezete tagjainak és minden olvasónak, hogy van biztonság, van kegyelem, lehet biztonságban élni! Annak ellenére is szabad örülni a feltámadásnak, hogy pandémia és háborús veszély van jelen napjainkban, és egyre bizonytalanabbá válik a világ körülöttünk. Az ötgyermekes apa és tízgyermekes nagypapa ünnepi üzenete: Örüljetek annak, hogy van megoldás, és el lehet bújni az Isten szárnyai alá!

Ft. Dr. Krasznai Csaba, a Walton Hills-i Első Magyar Református Egyház lelkipásztora, a Kálvin Egyházkerület püspöke a Római levél szavaival kezdte ünnepi megszólalását: Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által. A názáreti Jézus feltámadt a halálból, mégis sokan megkérdőjelezik ezt a Bibliában. A feltámadás azt bizonyítja a keresztyének számára, hogy Isten királysága, országa létezik, valóságos. Mindannyian bizonyosak lehetünk afelől, hogy ami Jézussal megtörtént, velünk is megtörténhet. Ha ezeket a gondolatokat ültetjük el a szívünkbe, akkor nem mulasztjuk el a húsvét igazi jelentőségét, az ünnepről Krisztus kereszthalála és megdicsőülése fog eszünkbe jutni.

A csoda igazán pénteken történt, halál után visszahozta Isten a fiát az életbe azért, hogy ne csak a félelmek határozzák meg az emberek életét. Isteni kegyelmet és reményt kaptunk, amit minden évben ünnepelhetünk. Húsvét ünnepe egy életperspektívát ad az életnek. Megharcolunk az élet apró eredményeiért, küzdünk a családunkét, gyermekeinkért. Szeretetből születünk és a szeretet tart bennünket biztonságban. A legfontosabb a szeretet – kiemeli Pál apostol is a korintusiakhoz írt levelében. A húsvét igazi csodája az, hogy az Isten mekkora szeretettel volt a világ iránt. Ez legyen a mi reménységünk! – hangzott Nt. Tóth Péter László, a Lorain-i Református Templom lelkipásztorának húsvéti üzenetében.

Deák Zsolt, a Clevelandi Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztora is köszöntötte a rádióhallgatókat: Jézus feltámadt, ezért örvendezünk! Van élő reménységünk, ezért nem félünk a holnaptól, nem félünk a haláltól! A Jézussal való szeretetkapcsolatból származó erőre van szüksége közösségeinknek. Hívjuk be az otthonunkba, maradjunk az Ő lábainál, hogy megerősödhessünk hitünkben!

YouTube player

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK A BOCSKAI RÁDIÓ KÖVETŐINEK!

Dorgay Zsófia

Ha tetszett ez a riport, esemény összefoglaló, kérjük, támogassa a Bocskai Rádiót működtető Magyar Média Alapítványt. Számítunk az önök nagylelkűségére! Évi 52 dollár, azaz heti 1 dollár sokat jelent a külhoni magyar média működésében!

Támogatom!

Budapesten élek és dolgozom, de az otthon Kárpátalját jelenti. A Duna Televízió szerkesztő-riportere vagyok főállásban, emellett - legjobb tudásom szerint - szívvel és lélekkel segítem a Bocskai Rádió munkáját.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.