Január 24-én a cserkészházban tartották meg az Egyesült Magyar Egyletek (EME) éves közgyűlését Szentkirályi Endre elnökletével, aki 2018 januárja óta vezeti a clevelandi magyar egyesületeket tömörítő ernyőszervezetet. Vele beszélgetett a január 27-i adásunkban Miklós Melánia, KCSP-ösztöndíjasunk.

Az interjú elején Szentkirályi Endre röviden beszélt az 1902-ben megalakult EME történetéről, amely nemcsak clevelandi vonatkozásban, hanem az amerikai magyarság egészét tekintve is a legrégebbi szervezet. A 19. század végén szerették volna létrehozni, hogy együttes erővel fel tudják állítani a városban a Kossuth-szobrot, de valami miatt egy kicsit később alakult meg, viszont ezután rekordidőn belül elkészült a ma is látható emlékmű. Az EME alapszabályát úgy alkották meg, hogy minden magyar templom de facto tagja az egyesületnek, minden más szervezet tagdíjat fizetve kérelmezheti a felvételét. Az EME a hatvanas években élte fénykorát, amikor a legtöbb magyar élt a városban, ekkor több mint 60 szervezetet foglalt magába. Ma 8 templom és 13 civil szervezet tartozik hozzá, a január 24-i közgyűlésen újonnan csatlakozott Ohio-i Magyar Amerikai Kereskedelmi Kamarával együtt.*

Endre gyerekkora óta részt vesz a clevelandi magyar szervezetek munkájában; a magyar iskola és templomok tagjaként, valamint cserkészként mindig is látogatta a nemzeti ünnepségeket. Az EME tevékenységébe akkor látott jobban bele, amikor alelnökként csatlakozott a szervezethez 2012-ben, majd egy rövid szünet után 2017-ben. Az EME célját abban jelöli ki, hogy közös platformra hozza a tagokat és propagálja a magyar kultúrát. Az ernyőszervezet rendezi ugyanis a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közös ünnepségeket, fogadja a Magyarországról érkező vendégelőadókat, politikusokat, valamint a magyar jubileumok alkalmából a város nagyobb nyilvánossága számára is elérhető programokat szervez (ilyenek voltak pl. az 1956-os szabadságharc 50. évfordulójára szervezett kulturális események). Koordináló szerepén kívül a tagok közötti információcserét is segíti körlevéllel, illetve az EME honlapján működtetett „egyesített” programnaptárral, valamint a tagszervezetek elérhetőségeivel.

Az EME 2019. évi közgyűlése Szentkirályi Endre elnökletével

Az elmúlt év eseményei közül Szentkirályi Endre a nemzeti ünnepek megünneplését és az ezekhez kapcsolódó két új kezdeményezés létrejöttét emelte ki. Az egyik a május utolsó vasárnapján megtartott Magyar hősök emlékünnepe volt a Sunset Memorial Garden temetőben, amely korábban az MHBK, tavaly viszont a Bocskai Rádiónak köszönhetően valósult meg, a másik pedig a szeptember végi Kossuth-emléknap, Mihály Ernő és Fazekas Róbert szervezésében. Ezen kívül a Clevelandi Szépművészeti Múzeumban is képviselte az EME a magyarságot egy nemzetközi napon, illetve egy helyi vonatkozású filmmel jelen volt a Chagrin Dokumentumfilm Fesztiválon is. Endre azt mondja, hogy a kezdeményezőkészség egyébként is jellemző a clevelandi magyar szervezetekre. Néhány évvel ezelőtt a Szent Imre templom pl. így valósította meg az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó Szent István Fesztivált, amely mára a közösségi élet részévé vált.

„Az Egyesült Magyar Egyletek olyan, mint egy erdő, amelyben a fák maguk a szervezetek” – mondja Endre, aki gyakran használ jelképes hasonlatokat (a közgyűlésen a szervezetek munkáját pl. a közjóért szorgoskodó hangyához hasonlította). Az a jó, ha a fák erősek, lombosak és nőnek, ezért magukat a fákat kell gondozni ahhoz, hogy szép legyen az erdő. Ennek bizonyítékaként említi, hogy szeptemberben 9 szervezet 14 különböző eseményt szervezett, ami kimagasló szám, de egyébként is átlagosan havi 8-9 eseményről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy minden hétvégére jut több mint egy.

Az újonnan csatlakozott tagszervezet, az Ohio-i Magyar Amerikai Kereskedelmi Kamara nevében Bántó Borbála mutatkozott be

Az interjú második felében a tervekről beszélgettünk, amelyekhez afféle motivációs „pénzmagként” hozzájárul, hogy egyre több clevelandi magyar szervezet ad be pályázatot a magyarországi Bethlen Gábor Alaphoz működésre, illetve az eseményeinek megvalósítására. Idén először pályázott az EME is, a nemzeti ünnepségek költségeinek enyhítése céljából, hogy emelni tudják a műsorok színvonalát. Az elnök úgy látja, az EMÉ-nek nem az a célja, hogy óriási dolgokat kezdeményezzen, hanem hogy megerősítse az ernyő alatt lévő szervezeteket, s hogy összehangolja a csoportok munkáját. Ezt sok egyéni törődéssel, a problémáik illetve jövőképeik meghallgatásával, továbbá az érdekeik egy irányba terelésével segítik elő. A konkrétumok között említi, hogy a közügyek tekintetében folytatják a clevelandi városházával való együttműködést, mert szeretnék elérni, hogy a nemzeti ünnepek alkalmával az épületen magyar zászló is lobogjon, valamint piros-fehér-zöld világítást kapjon a Terminal Tower, illetve hogy a Kossuth-szobor feletti fákat metsszék meg és kerüljön QR-kód tábla az emlékműre.

Szentkirályi Endre úgy látja, a tagszervezetek nívós programokat hoznak létre, a templomoknak is aktív közösségi életük van, és jó irányba halad, pozitívan fejlődik a clevelandi magyarság. Ezt bizonyítja az is, hogy a Cleveland State Egyetemen már most is létezik online magyar nyelvtanfolyam, amelyre az ország bármely részéről be tudnak jelentkezni az érdeklődők, és várhatóan 2020-tól állandó lektor kezdi meg ugyanitt a működését, ami a magyar képzés erősödését vonhatja maga után. A clevelandi magyarság jövőjét érintő témákról – az anyanyelvápolásról és a hagyományok őrzéséről – a Magyar Múzeum májusi előadásán beszél majd bővebben.

*Az EME tagegyesületei és tagegyházai:

Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia, Bocskai Rádió, Cleveland Hungarian Development Panel, Cleveland Magyar Történelmi Társulat, Cserkész Barátok Köre, Hungarian Cultural Center of Northeastern Ohio, Hungarian Cultural Garden of Cleveland, Hungarian Genealogical Society of Greater Cleveland, Magyar Iskola, Magyar Társaság, Ohio-i Magyar Amerikai Kereskedelmi Kamara, Szent László Társaság és Rend, William Penn Association – Branch 14 / Első Magyar Református Egyház, Hetednapi Adventista Gyülekezet, Lorain-i Magyar Református Egyház, Magyar Bethánia Baptista Gyülekezet, Nyugat- és Kelet-oldali Magyar Magyar Evangélikus Egyház, Nyugat-oldali Magyar Református Egyház, Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség, Szent Imre Római Katolikus Egyházközség

A szerző rádiónk Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa.

Avatar
A Bocskai Rádió Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa 2018/19-ben. Rádiós és újságírói tapasztalataival 9 hónapig segítette munkánkat. Színvonalas eseménybeszámolóival, interjúival, esszéivel gazdagította írott és rádiós anyagainkat. Részt vett a Cserkész Rádió és TV szerkesztésében, a Duna TV számára készített riportok készítésében, valamint Diaszpóra hírek és Clevelandi emlékek témában saját rovatokat indított. Ötletéből született meg az 56-os karácsonyi emlékek háromrészes filmes riport. Színházi és dramaturgi tapasztalataival hozzájárult a nemzeti ünnepek méltó clevelandi megünnepléséhez az október 23-i és március 15-i műsorok összeállításával. A Bocskai Filmklub első évadának szakmai szervezője volt.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.