Kedves hallgatóink, tavaly ilyenkor, amikor beszámoltunk a 2013-as évről így fejeztük be: „nehéz lesz ezt az évet (2013) leköröznünk, de reméljük, hogy a számok és a statisztika tükrében közel maradunk ezekhez a jövőben is”. Büszkén jelenthetjük, hogy a 2014-es évben sem vallottunk szégyent és sikerült túlszárnyalnunk az előző évet. Most lássuk részletesen mi minden történt a rádióban az elmúlt esztendőben.

DSC_0328

2014 januárjában a Bocskai Rádió hivatalos tagja lett az Egyesült Magyar Egyleteknek. Ezzel a lépéssel a rádió szerkesztői meg akarták erősíteni a rádió azon célkitűzését, hogy segítse a clevelandi magyarság magyar identitásának megőrzését. Az egyik hallgatónk szavait idézve a rádió „nemzeti összetartó és megmentő munkát” folytat. Ennek érdekében a clevelandi magyar egyesületekkel próbálunk minél szorosabb kapcsolatot kialakítani, ezért nemcsak az események hirdetését, népszerűsítését vállaltuk fel, hanem azokon részt vettünk, hogy beszámolókat és tudósításokat tudjunk azokról közölni hallgatóinknak.

A február havában részt vettünk az MHBK bálon ahol a szervezőkkel és más résztvevőkkel készítettünk nagyon érdekes interjúkat a bálról. Nagy sajnálattal vettük tudomásul, hogy ez a bál az idén elmarad. Reméljük, hogy jövőre ismét fogják folytatják ezt a régi hagyományt és nem  szűnik meg örökre.

Február 9-én és 16-án egy nagyon sikeres adománygyűjtő akciót szerveztünk a John Carroll Egyetem részére, aki otthont ad a Bocskai Rádiónak. 135 magánszemély, család, magáncég, szervezet és templom támogatott a 2014-es évben, ami 30%-al több mint előző évben és így 2014-ben is első helyet értünk el az adománygyűjtő akcióban. A rádió munkatársai önkéntes alapon végzik munkájukat hétről hétre, de az egyetem fenntartási költségeibe a különböző nemzetiségi műsorok hallgatói részt vállalhatnak az évente egyszer megrendezett adománygyűjtési akció keretében. Az önök nagylelkű segítségére és támogatására számítunk az idén is.

A Clevelandi Magyar Múzeum több előadásán is részt vettünk és azokról tudósítást közvetítettünk a nagyérdemű hallgatóságnak. Ilyen volt például Hámos László által tartott Reconnect Hungary bemutató vagy Laki Péter előadása, filmsorozatok, amelyek kapcsolódtak “Broadwaytól Hollywoodig” magyar operettek című kiállítással. (1),(2).

A március is nagyon mozgalmas volt a rádiózás szempontjából. Március 9-én Lóránd ismét megszervezte a marosvásárhelyi székely autonómia törekvéseket támogató szimpátiatüntetést, ahol a hideg ellenére nagyon szép számban jelentek meg honfitársaink. A clevelandi szimpátiatüntetésről több magyarországi médiaportál is beszámolt.

Márciusban érkezett meg az első magyarországi ösztöndíjasunk, Bábi Huanita, aki friss erőt és lendületet hozott magával.  Ittléte alatt beszámolókat, elemzéseket és interjúkat készített, amelyekkel a Bocskai Rádió weboldalának látogatottsága igen megnövekedett.

Rózsa Ákos és Bábi Huanita interjú közben a New York-i Magyar Házban
Rózsa Ákos és Bábi Huanita interjú közben a New York-i Magyar Házban

Márciusban először tájékoztattuk hallgatóinkat a Mikes Kelemen programról,  Kaposváriné Dányi Évával az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársával készített interjú keretén belül. Látva ennek a programnak fontosságát a Bocskai Rádió maximálisan támogatta és ennek is köszönhetően az amerikai diaszpórában Cleveland-ben fejeződött be legsikeresebben a program. Több mint 40 köbméter könyv és egyéb magyar örökséget őrző emlék került az Országos Széchenyi Könyvtárba.

Az Egyesült Magyar Egyletek által szervezett március 15-i megemlékezésen Hargitai István kollégánk töltötte be az ünnepi szónok szerepét. Hasonlóképpen Lóránd a nyár folyamán az ITT-OTT találkozón tartott előadást majd én is novemberben a Magyar Társaság kongresszusán, így aktívan részt tudtunk venni más szervezetek munkájában is.

Március 29-e és 30-a a Bocskai Rádió életének egyik legemlékezetesebb napja volt, amikor megemlékeztünk és megünnepeltük rádióadásunk 30 éves fennállásának évfordulóját. Hosszú előkészítő munka után nagyszerű műsorral tudtunk  kellő tisztelettel és elismeréssel adózni azon kollegáknak, akik a 30 év alatt kitartással vitték a stafétabotot szolgálva Cleveland magyarságát. Külön meg szeretnénk említeni az ünnepély díszvendégének Dr. Bencsik Zitának, a New Yorki Főkönzulátus egykori vezetőkonzuljának a támogatását, Dr. Szentkirályi Endrének és Dr. Pereszlényi Pintér Mártának mentorálásukat és részvételüket az ünnepélyen.

DSC_1932

Áprilisban megérkezett a clevelandi Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa, Bodor Mihály, akivel nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani és többször részt is vett a rádióadásunkban. Neki köszönhetően több amerikai ösztöndíjassal tudtunk készíteni interjút és így átláthatóbbá tudtuk tenni ezt a programot, amely nagyon sikeres volt az elmúlt évben. (1).

Bodor Mihály - Kőrösi Csoma Sándor program clevelandi ösztöndíjasa a Bocskai Rádiónak felolvas
Bodor Mihály – A Kőrösi Csoma Sándor program clevelandi ösztöndíjasa a Bocskai Rádiónak felolvas

A tavalyi évben sikerült a Bocskai Rádiónak meglátogatni és beszámolót közölni más amerikai városokban működő magyar szervezetekről és közösségekről is. Így több mérföldet megtéve eljutottunk New Jerseybe, ahol az 1925-ben alapított Hungarian American Citizen Clubot, New Yorkban a Magyar Házat, és a Washington DC-i kolbászfesztivált mutattuk be önöknek az áprilishavában.  A Kolbászfesztiválról készített kisfilmünket a Duna TV is bemutatta.

Az áprilisban készítettünk egy interjút a Magyar Kezdeményezések Alapítvány elnökével, Dr. Fellegi Tamással, aki beszámolt az alapítvány egy éves működéséről és többek között tanácsot adott, hogy a magyar szervezetek hogyan nyújthatnak be pályázatokat hozzájuk, melyet nagyon sok magyar szervezet igénybe is vett.

Igyekeztünk minden Clevelandbe látogató vendéget felkeresni és mikrofonvégre kapni. Így készült interjú a következő személyekkel: Szabó Lillával a budapesti Magyar Nemzeti Galéria munkatárssával, Marion Smith, a Victims of Communism Memorial Foundation ügyvezető elnökével, Nt. Trufán Áron a Chicagói Magyar Református Egyház lelkipásztorával, majd Gergely István, (azaz Tiszti) a Csibész alapítvány elnöke számolt be tevékenységükről. Lóránd szervezésének köszönhetően sikeres adománygyűjtő alkalom volt itt Clevelandben a Csibész Alapítvány munkájának megsegítésére, azaz segítséget nyújtani az erdélyi árváknak.

Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a helybeli cserkészekkel és magyar iskolásokkal, nem csak a Cserkészrádió programunkkal ami nagyon sikeres, hanem általuk szervezett eseményeken szervesen részt vettünk, segítettünk amiben csak lehetőségünk volt. Így ott voltunk a Magyar Iskola évzáró ünnepélyén, a Cserkészbálon és más eseményeken, amiket a későbbiekben fogok említeni.

Május végén Clevelandben járt a Kormorán együttes, amely egy szívmelengető, magyarságunkat megerősítő koncertet tartott. Sajnos a koncerten kevesebben vettek részt, mint ahogy szerettük volna, ezért Lóránd szívének keserűségét kiöntve próbálta felrázni az érdektelenségben szenvedő helybeli magyarokat, aminek meg is volt a pozitív hatása, mert a következő előadásunk rekordot döntött.

A nyár megérkezésével elkezdődtek a szabadtéri piknikek, fesztiválok és táborok. Stábunk minél több helyre próbált eljutni, hogy feltérképezzük az amerikai magyarság kulturális értékeit. Így vettünk részt az összes Hiram-i pikniken, (1), (2), (3), az Akroni Magyar Napon, az Amerikai Magyar Koalíció 10. Gála estéjén, ahol Nt. Tőkés László európai parlamenti képviselővel készítettünk interjút.

Megérkezett közben a második ösztöndíjasunk Gergely Imelda, aki cserkész lévén nagy erőbedobással részt vett a cserkész életben amellett, hogy rádiónknak dolgozott hétről hétre. Már az első hetekben tanítóként részt vett a Magyar Iskolatáborban Filmore, NY-ban, ami igen sikeres lett a sok magyarországi tanítónak köszönhetően.

"Bocskais családom"-Imelda
“Bocskais családom”-Imelda

A nyár végén az ITT-OTT találkozón is részt vettünk, amely a Magyar Baráti Közösség (MBK) által volt megszervezve az Ohio-i Lake Hope State Parkban. Ez a találkozó, amely legjobban összefoglalja az amerikai diaszpóra magyarságának kulturális identitását. (1), (2), (3), (4). Mindenkinek ajánljuk ezt az idén is.

Szeptemberben két nagy clevelandi fesztiválon is részt vettünk, az első az 59. Cserkésznap volt, amely Ohio legnagyobb magyar fesztiválja, majd ott voltunk a nemzetközi Egy Világ Fesztiválon, ami igen ígéretes nemzetközi fesztivállá nőheti ki magát az elkövetkező években.

Imeldának és Istvánnak közös összefogásában megjelent egy dupla CDs verses összeállításunk az amerikai magyar iskolások és verskedvelők számára. A hangfelvételek segítenek az iskolásoknak a kötelező versek megtanulásában és azok szavalásában. Ez a verses összeállítás szakértők körében is elismerést nyert. Ajánljuk minden kedves hallgatónknak és a magyar irodalom ápolóinak, hogy vásárolják meg.

Szeptemberben tudósítottuk hallgatóinkat a clevelandi állami egyetemen (CSU) Magyar nyelv és kultúra kurzus indulásáról, amely a Clevelandi Magyar Egyesületek összefogásával jöhetett létre. Ennek a projektnek sikeressége is azt bizonyítja, hogy ha összefogunk egy cél érdekében, akkor mindent megoldhatunk. Ez a projekt további támogatást és terjesztést igényel, tehát ne feledkezzünk meg róla.

A 2014-ben még két távolabbi konferencián vettünk részt, így beszámolhattunk a bostoni 8. HATOG konferenciáról és szüreti mulatságról, majd az év végén Magyarország amerikai tiszteletbeli nagyköveteinek konferenciájáról és az Amerikai Magyar Koalíció Mikulás Gála Vacsorájáról, ami Washingtonban volt megszervezve.

Esemény-beszámolók és vendégek interjúja az ősz folyamán is nagyon sűrű volt, így megszólalt a rádiónkban Gulyás Gergely, a magyar parlament alelnöke, Voisin Éva, Magyarország San Francisco-i tiszteletbeli konzulja, Tussay Szilárd az Erdély Ifjúsági Keresztény Egyesület program koordinátora, Hollósy György közismert amerikai magyar szobrászművész és még sokan mások.

Az ősz folyamán két nagyszerű előadás került megrendezésre Clevelandben. Az első a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának clevelandi fellépése a Nyugat oldali Magyar Református templom szervezésében, a második a Bocskai Rádió szervezésében a János Vitéz operett bemutatása a Komáromi Lovas Színház által. Ez utóbbi olyan sikeres volt, hogy azt mondták a jelenlevők, hogy Clevelandben az elmúlt 30 évben nem volt ilyen sikeres fellépés, ahol több mint 500 clevelandi magyar gyűlt össze. Az előadás népszerűsége és a sok bíztató szó nagy lelki feltöltődést és erőt adott a Bocskai Rádió munkatársainak is, hogy a sok befektetett energia, munka és áldozat nem volt hiábavaló.

DSC_3485
az ujjongó 500+ clevelandi közönség a János Vitéz előadás után

Hálaadás napja hétvégéjén volt megtartva  a jól megszervezett clevelandi Magyar Kongresszus. Lóránd és jómagam is vállaltuk, hogy előadásunkkal gazdagítjuk az alkalmat, minél jobban segítsük a Magyar Társaság törekvéseit. Rádiónkban megszólaltattuk a kongresszus díszvendégét Dr. Megyesy Jenő miniszterelnöki tanácsadót, a kongresszus művész vendégeit: Balla Zsuzsannát Detroitból és Sövegjártó Áront Budapestről. Majd Dr. Tóth Gergely előadót, és a New York-i Főkonzulátus új munkatársát Dr. Szakács Imrét.

Röviden ez lenne az éves beszámolónk. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy leköröztük a tavalyi tevékenységünket (Lásd: 2014-es beszámoló a számok tükrében). Ezt köszönhetjük először is a gyarapodó munkatársaknak, a magyarországi ösztöndíjasainnak: Bábi Huanitának, Gergely Imeldának, Bodor Mihálynak és megemlíteném Boros Miklóst is, aki fordításaival gazdagította az angol nyelvű weboldalunkat. Persze itt köszönetet kell, hogy mondjak az állandó munkatársaknak, akik a 2014-es évben többet vállaltak, mint az előzőben: Csibi Lóránd, Simon-Benedek Zsuzsa, Hargitai István, Stróber László, Veress Sándor, Ország Éva és Baki Tibor.

A legvégén természetesen Önöknek a rádióhallgatóknak tartozunk nagy köszönettel, hogy hétről hétre hallgatnak, követnek, bíztatnak és építő kritikával figyelik kis csapatunk munkáját.

Kívánunk mindenkinek egy sikerekben gazdag, szeretetben teljes boldog Új Évet!

Molnár Zsolt

Avatar
2012 nyarától technikai segítője a Bocskai Rádiónak, ahol 2013 márciusától adminisztratív és technikai vezetője is. Felállította és üzemelteti a Bocskai Rádió honlapját, ami jelenleg a leglátogatottabb a clevelandi magyar honlapok közül. A rádió hallgatóinak hetente internetes hírlevelet küld ki aktuális hírekkel és információkkal.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.