Szokásunkhoz híven minden évben a mögöttünk hagyott évről számadást készítünk. Ez most a rádiónk ötödik ilyen éves összefoglalója.

Szinte minden év végén az az érzésünk, hogy nehéz lesz az előző évet túlszárnyalni, de amikor elkezdjük visszanézni, összegezni egész évi munkásságunkat, mindig meglepetéssel látjuk, hogy ez egyáltalán nem így van. Büszkén elmondhatjuk, hogy a 2017-es évben sem kell szégyenkeznünk, mert sikerült nagyon sok mindenről, eseményről hírt adnunk, sikerült több helyszínre eljutnunk mint tavaly, nagyon sok magyar vonatkozású rendezvényen részt vennünk amelyekről írásos, fényképes és videó beszámolókat is készítettünk. Mindezekről röviden, hónapos lebontásban teszünk csupán említést, ha valakit vagy valamilyen eseményt nem említenénk az csupán annak betudható, hogy nem szeretnénk önöket untatni. Természetesen ezeken az alább felsorolásra kerülő rendezvényeken, eseményeken, helyszíneken a Bocskai Rádió valamelyik munkatársa részt vett és dokumentálta azt akár fotókkal, akár videokamerával akár egy írott cikkel.

A januári hónap rögtön izgalmasan kezdődött, 14.-én, szombaton délután kezdetét vette a 2017-es év előadás sorozata a Clevelandi Magyar Múzeumban, Dr. B. Stenge Csaba a Mikes Kelemen Program clevelandi ösztöndíjasának előadásával. A szakember a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott történelem szakon, jelenleg a tatabányai levéltár igazgatója és itt, Clevelandben négy hónapig a magyar szellemi értékek hazajuttatásában tevékenykedett. Egy másik szintén januári esemény, 21-én itt a John Carroll Egyetemen, Kulas előadótermében került sor a rádiónk által szervezett zongorakoncert-esttel egybekötött előadásra, amelynek főszereplői Várnagy Andrea, Farkas Zsolt zongoraművész-házaspár és Vujity Tvrtko sztárriporter volt. Az est folyamán gyűjtött adományokat két egyenlő részre elosztva fölajánltuk jótékony célokra. Az egyik részt a Fillmore-i cserkészpark Gyengélkedőjének az újraépítésére szükséges pénzalapba, a másikat a Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat által kijelölt célokra: azaz a Haitiben működő Magyar Iskola és Árvaház javára, valamint a Kárpát-medencében szegénysorban élő gyermekek ellátására. Ezúton is újra megszeretnénk köszönni Dr. Pereszlényi Pintér Mártának a hathatós közbenjárását már másodszor az előadótermet illetően, amelyet az egyetem most is jutányos áron bocsátott a rendelkezésünkre. E két esemény mellett sok minden más is történt, például Dr. Puskás Judit az Akroni Egyetemi laboratóriumában tartott nyílt napokat, egy ökumenikus istentiszteletre is sor került a clevelandi Baptista gyülekezetnél. Mezei András atya tartott egy szerény köszönő vacsorát. Mindezeken az eseményeken részt vettünk mi is és természetesen hírt is adtunk az akkori adásainkban.

Február hol a nyár ? Kérdezhetnénk, de igazából messze még a nyár februárban. Jótékonykodásból sosem elég mondhatnánk, ez most sem volt másképp. De kezdjük az elején. Február 11-én Clevelandbe látogatott dr. Szemerkényi Réka Magyarország akkori washingtoni nagykövete, aki látogatása során előbb Falk Viktor újonnan megjelent könyvének a bemutatóján vett részt a Clevelandi Magyar Múzeumban, majd pedig a Szent Imre templomnál megrendezett farsangi mulatság és egyben adomány gyűjtő est díszvendége is volt. Ennek a jótékonysági ebédnek a bevételéből egy villámcsapás miatt leégett erdélyi, Atyha település templomának az újraépítését támogatták. Itt adtuk át mi is a clevelandi Cserkészeknek a Bocskai Rádió adományát, amellyel a Fillmore-i cserkészparkban épülő Gyengélkedő építési költségeihez járultunk hozzá. Február hónap közepén megtartották a clevelandi magyar egyesületek vezetőinek és képviselőinek jelenlétében az Egyesült Magyar Egyletek rendes évi gyűlését. Az EME ernyőszervezet ezen találkozási alkalmán – mivel az előző alelnök, Megyimóri Mária lemondott tisztségéről – megválasztották az új alelnököt dr. Szentkirályi Endre személyében.

Február 12-én és 19-én, két vasárnapi adásunk alatt került sor az éves adománygyűjtő akcióra, a John Carroll Egyetem részére, mint tudják ez az egyetem ad otthont a Bocskai Rádiónak is. Több mint 150 magánszemély, család, magáncég támogatott minket, 6 magyar szervezet és hét magyar templom adományozott nagylelkűen 2017-ben is. Ezzel az idén is a második helyen végeztünk, de higgyék el mi egyáltalán nem vagyunk szomorúak emiatt a második helyezés miatt, büszkék és hálásak vagyunk az önök nagylelkűségéért. Mint már többször is említettük, mi a rádió munkatársai, mindannyian önkéntes alapon végezzük ezt a reményeink szerint közösségépítő munkát hétről hétre, de az egyetem fenntartási költségeibe a különböző nemzetiségi műsorok hallgatói részt vállalhatnak az évente egyszer megrendezett adománygyűjtési akció keretében. Az önök nagylelkű segítségére és támogatására az idén is számítunk.

Márciusban nemzeti ünnepünk koszorúzással kezdődött a Petőfi Sándor szobornál a Clevelandi Központi Könyvtárában, ahol kb. száz érdeklődő volt jelen, köztük a különböző magyar egyesületek vezetői. Az ünnepélyes koszorúzás alkalmával és maga a helyszín választásával is tiszteletünket róttuk le nemzetünk nagy forradalmára és neves költője előtt, Petőfi Sándor előtt. Az őt mintázó szoborról és annak a város szívében való létéről szerintem nagyon kevesen tudtak és az EME (Egyesült Magyar Egyletek) vezetősége ezért  határozott úgy, hogy ezáltal szerezzenek tudomást erről a szoborról a clevelandi magyarok és nemcsak. Szintén márciusban egy ünnepélyes istentiszteletre került sor az Első Magyar Református Egyház templomában. Amellett, hogy megemlékeztek a gyülekezetben az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről és hőseiről, ez alkalommal nyitották meg Clevelandben a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából azt az emlékévet, amely csatlakozott a világszerte meghirdetett emlékévhez. Hargitai István kollégánk Columbusból, Kumin Ferenc főkonzul úr New Yorkból hoztak önöknek és nekünk beszámolót a nemzeti ünnepünkkel kapcsolatban rögtön az ünnepségek után. Évek óta megrendezik a szavalóversenyt a magyar iskolába, a tavaly is így történt egyre népszerűbb a kicsik-nagyok körében ez a vetélkedési forma.

Áprilisban sem unatkoztunk, Mezei András atya a clevelandi Szent Imre római katolikus templom plébánosa a belvárosi Magyar Múzeumba előadást tartott híres magyar királyunkról, Szent Lászlóról. Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2017-es évre Szent László emlékévet hirdetett meg ennek volt az az apropója. A Cleveland State Egyetemen (CSU) „A Magyar kultúra jelenléte és hatása az amerikai művészet színtéren” címmel tartott előadást Dr. Müller Péter, Fulbrightos vendégtanár, amelyre szintén az áprilisi hónapban került sor. Különböző interjúkat is hallhatnak az adásainkban, szinte nincs olyan hét amikor ne lenne valamilyen élő vagy felvett interjú, de bizonyos hogy minden hónapra jut legalább egy. Egyik ilyen beszélgetés Dr. Bencsik Zita Magyarország chicagói főkonzulátusának frissen kinevezett főkonzuljával készült élőben az április 9-ei élő adásunkban, aki csupán pár napja érkezett az Egyesült Államokba. Mint azt már addigra hírül adtuk néhány adásunkkal azelőtt is, kicserélődtek a magyar diplomaták különböző amerikai városokba a nyár folyamán. Azt is el kell mondanunk hogy az érdeklődésünk elsősorban Clevelandre és közeli környékére hangsúlyozódik, de minden magyar vonatkozású eseményről, rendezvényről szívesen beszámolunk, lehetőségeinkhez mérten részt is veszünk ezeken. Ezért is hallhatnak néha San Franciskóból, Chicagóból, New Yorkból vagy éppen Kanadából magyar vonatkozású híreket, élménybeszámolókat, tudósításokat.  No de maradjunk Clevelandben, pontosabban Akron városában, ahol április 26-án tartotta a Rubber Division amerikai székhelyű, kémiai kutatásokat támogató szervezet a 191. tudományos konferenciáját és díjátadó gáláját . Ennek keretében egy kiemelkedő magyar kutatónőt jutalmaztak a szakterületén széles körben elért eredményeiért és felfedezéseiért a 2017-es év Charles Goodyear aranymedállal, amelyet a Rubber Divison támogatott és ezen konferencia elismerések közt a legkiemelkedőbb. Ez a kutató, aki munkája során többek közt a Nobel díjas Oláh György mellett is tanulhatott és tevékenykedhetett, nem más, mint dr. Puskás Judit, akire nem csak a helyi magyarok és a kutatótársai lehetnek büszkék, hanem méltán nevezhetjük nemzetünk egyik kiemelkedő büszkeségének is. Sok sikert a további munkájában a doktornőnek.

Májusban is mozgalmasak voltak a mindennapjaink, sok színvonalas programból lehetett válogatni. A Cserkész Barátok Köre szervezésében az idei 61. clevelandi Cserkészbálon, kb. 200-an vettek részt. Május 18-án, tartotta a Hungarian American Coalition, vagyis az Amerikai Magyar Koalíció ez évi gála estjét Washington DC-ben, amelyet immáron 13. alkalommal rendeztek meg. Két napos konferenciát szervezett május 20-21 között a Amerikai Magyar Koalíció, HATOG néven. Ez volt a jubileumi tizedik konferencia, amelyre a Washington DC-beli Marymounth egyetem egyik előadó termében került megrendezésre. Pénteken este került sor Washingtonban a Sheraton hotel báltermében a 2017-es év washingtoni Magyar Báljára. Telt ház volt, lehettünk úgy 250, akik közt sok magas rangú személyiség és politikus is volt. Május 22-én tartották a clevelandi Magyar Iskolánál az évzáró ünnepséget, ahol jelen voltak nem csak a diákok és a tanárok, hanem a szülők, nagyszülők és rokonok is.. A program előbb Szentkirályi Csia Judit igazgatónő köszöntőjével, majd  Ft. Mezei András atya nyitó imájával kezdődött, majd az óvodások adtak elő egy közös műsort, amelyben gyerekjátékokat mutattak be. Május végén elbúcsúzott a magyarországi KCSP program ösztöndíjasa Pethő Krisztina, aki kilenc hónapig volt aktív tagja a clevelandi magyarok életének, sokan megismerhették kellemes személyiségét, nagy segítségünkre volt a rádióval kapcsolatos munkánkban is. Köszönjük szépen Kriszta.

Június 9-én a Nyugat-oldali Református Templomban egy igazán nagyszerű művész estre került sor. Takács Katalin kanadai honfitársunk szervezésében három művész jutott el városunkba. Szentmártoni Imre, művésznéven St. Martin, a szaxofon hazai mestere lépett fel, Simon András grafikus művész és költő és fia, Szentmártoni Norman társaságában. Pünkösd ünnepét a keresztyének 2017-ben világszerte június 4-én tartották. Nekünk, magyaroknak, ez egyben a Trianonra emlékező nemzeti gyásznap, hivatalosan a nemzeti összetartozás napja is. Egy nappal korábban irodalmi estet szerveztek a clevelandi Nyugat Oldali Református templomban. Június 16-án Cleveland belvárosában, a TeamNeo cég székhelyén a budapesti Amerikai Nagykövetség szervezésében érkezett egy négytagú üzletemberekből álló delegáció, akik Washington DC-ben részt vettek a SelectUSA amerikai befektetéseket ösztönző konferencián. E találkozón lehetőség nyílt számukra, hogy különböző üzleti ágakból érkező cégek képviselőivel találkozzanak és közös üzleti lehetőségeket tárgyaljanak meg, új üzleti kapcsolatok megteremtését keressék Ohióba. Szintén júniusban Gulyás Gergely az Országgyűlés fideszes alelnöke az Egyesült Államokba látogatott aki kongresszusi tagokkal, kutatóintézetek vezetőivel és munkatársaival, különböző szervezetek így például egy családvédelmi, egy adóreformot vizsgáló és egy, a kereszténység védelmét céljául kitűző központ képviselőivel is folytatott megbeszéléseket. Látogatása célja minél szélesebb körben megvitatni amerikai törvényhozókkal a magyar-amerikai kapcsolatokat, valamint az Európa és a NATO előtt álló kérdéseket. Az alelnök úr egy rövid telefonos interjúban készségesen válaszolt az általunk feltett kérdéseinkre.

Július hónap elején, bizonyára többen emlékeznek, a méltóan híres Csipke tánctáborba szoktunk eljárni, ahol mindig nagyon jól érezzük magunkat, kellemes családias a hangulat. A lelkünket simogatja a sok tehetséges magyar gyermek látványa, akik a játék és kikapcsolódás mellett magyar népzenét és magyar néptáncot tanulnak, ezzel is hozzájárulva magyarságuk megőrzéséhez. Természetesen a felnőttek is minden évben elsajátíthatnak különböző néptáncot a magyar néptánc csodálatos és változatos világából. Szintén július elején egy hihetetlen élménybe volt részünk, amikor a már 35 éve létező erdélyi Szentegyházi Gyermekfilharmónia népes – 127 gyerekből és 13 felnőttből álló – csapata eljött Kanadába. A koncertkörút apropóját az adta, hogy idén július elsején az észak-amerikai ország államiságának 150. évfordulóját ünnepelte. Magyarország kormánya és külügyminisztériuma lehetővé tette, hogy a jubileumon a Gyermekfilharmónia – vagy közszájon forgó nevén a Fili – képviselje a Kárpát-medencei magyarságot. Az utolsó koncertjüket a Niagara vízesésnél mutatták be, ahová többen is elmentünk innen Clevelandból is. Haáz Sándorral, a Fili karnagyával és vezetőjével készítettem egy tanulságos interjút. A Nyári Magyar Iskolatábort július 8 és 22 között tartották a Fillmore, NY-i Sík Sándor Cserkészparkban. Az Iskolatábor az idén az 50. évfordulót tartó évét érte meg, ahol évente 40-60 amerikai és kanadai diaszpórában élő magyar gyermekek két héten keresztül, tanulhatnak magyarul és ismerhetik meg a magyar kultúrát és néphagyományokat. Gyombolai Péter, a Nemzeti Összetartozás Tanácsosa, Magyarország Washingtoni Nagykövetsége képviseletében vett részt a Nyári Magyar Iskolatábor záró napjain amellyel a Magyar Kormány támogatását fejezte ki a szórványban élő magyarság iránt, akkor amikor azok a magyar nyelv és kultúra megőrzésében fáradoznak. A Clevelandi Magyar Múzeumban új kiállítás nyílt július 25.-én Ismerjük meg Magyarországot címmel. Multimédia eszközök segítségével bemutatta Magyarország gazdag kultúráját és történelmét. A kiállítás meglátogatók bepillantást nyerhettek a főváros, Budapest csodálatos építészeti világába, de ugyanakkor a magyar nemzeti parkokat valamint a Balaton csodálatos szépségéről készített képeket is megtekinthették.

Augusztus hónap elején városunk vendége volt Grexa Izabella Budapestről, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, aki Clevelandbe, azért jött két hónapra, hogy egy kutatást végezzen a clevelandi magyarságról. Kutatásának támogatója a Balassi Intézet, témája pedig a „transz-generációs karrier utak” és „identitáskutatás” a clevelandi magyarok között. Iza elmondása szerint nem sokan vették a fáradtságot, hogy kérdőívét kitöltsék, de összességében elégedett volt. Augusztus 18-án a Pécsi Református Kollégium Énekkara koncertezett a Walton Hillsi Első református templomban. A 40 diák és 6 kísérőből álló csoport egy pár nappal korábban Kanadán keresztül érkezett Clevelandbe. Augusztus 12 és 19-e között megtartott ITT-OTT értelmiségi szabad egyetem idén is szép számban vonzotta az érdeklődőket az ohiói Lake Hope üdülő központba. A reménység tavánál megszervezett tábor immáron 41. alkalommal értelmiségi programok mellett lehetőséget nyújtott családok közös nyaralására. Az idei találkozó vezérgondolata: Zene, Élet, Lélek volt. A Szent Imre templom plébánosa, Mezei András kezdeményezésére egy nagyszabású Szent István Napi Fesztivált tartottak Clevelandben. Már az elmúlt esztendőben felmerült az Augusztus 20-ai ünnep megszervezésének szükségessége, de akkor csupán egy kisebb horderejűre került sor. Nemzeti ünnepünk tavaly pontosan szombatra esett, amikor egy kétnapos rendezvény vette kezdetét, amely keretében ünnepelték meg államalapító királyunk Szent István napját a Clevelandi magyarok. A fesztivál színes programokkal bővelkedett, amin részt vettek a Cserkész-Regösök, a Harmónia Zenekar,  élő koncertet tartott Magyarország egyik legismertebb zenekara, a Holdviola electro-folk zenekar. Csaknem 150 önkéntes segítette a fesztivál lebonyolítását, szerény becslések szerint ezer ember látogatott meg ezt az újonnan felélesztett fesztivált. A Duna tv-ben az  Öt kontinens egy nemzet című  műsorban láthattak egy rövid kis összeállítást erről az eseményről.

Talán minden évben a szeptember eleje a legsűrűbb események szempontjából. A clevelandi magyarság számára, szeptember első vasárnapja összefonódott a méltán híres Cserkésznappal.  Immár 62. alkalommal rendezték meg e nemes eseményt a clevelandi Cserkész Barátok Köre a Német Parkban. A 2017-es év rekordszámú közönséggel vonul be az eddigi történelembe, ami az elmúlt 50 évet illeti. Kicsivel több mint 3200 látogatójuk volt, akik nemcsak Amerikából, hanem Kanadából, a Kárpát-medencéből és Brazíliából is érkeztek. Több magyar szervezett is képviselte magát a Cserkésznapon egy-egy standdal. A Bocskai Rádió standja is ott volt. Akik pedig nem tudtak részt venni azok először követhették  élőben az eseményeket a helyszínről, egy élő “stream”, azaz élő sugárzás segítségével. Szeptember 9-én egy kis csoport gyűlt össze, a Clevelandi Magyar Múzeumban. A múzeum vendége volt, Dr. Stark Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet főmunkatársa. Ezzel megkezdődött a Magyar Múzeum 2017-es őszi előadássorozata. Szeptember 10-én került megrendezésre az Észak Kelet Ohioi Magyar Kulturális Center őszi fesztiválja, a szüreti mulatság. A felújítás alatt álló főépületük akkor csupán 90% volt készen, de így is körülbelül 730 látogató fordult meg aznap a Hiram parkban. Még mindig szeptember, pazar koncertet adtak a Török Testvérek a Szent Imre Római Katolikus templomban. 2017-es amerikai turnéjuk kereteiben jártak Clevelandben, az egy hónappal azelőtt kezdődő turnéjuk nyitányaként felléptek az Itt-Ott Találkozón, Floridában, New Yorkban és még sorolhatnánk. A clevelandi közönség nagy szerencséjére két fellépést is leszerveztek városunkban, egyet a Szent Imrében a másikat a Nyugat Oldali Református Templomban. Szeptemberben a new brunswicki Magyar Amerikai Atlétika Klub  házában lezajlott az első észak-amerikai táncháztalálkozó, a Toborzó amelyről a Zsolt által készített beszámoló filmet a DunaTV-ben is látni lehetett. Szeptember végén Amerika másik felére, San Franciszkóba repült a clevelandi öregfiúk focicsapata, ahol részt vettünk a már 21 éve megrendezésre kerülő Árpád Kupa labdarúgó tornán. Hatalmas élménnyel gazdagodtunk és türelmetlenül várjuk a következőt.

A szeptemberi hónapot simán lekörözte az október. Ilyenkor szüreti bál szüreti bált ér, mindenki igyekszik egy kellemeset mulatozni, enni-inni,  kihasználni még a ősz utolsó napjait és ápolni hagyományainkat. A Kelet oldali Református Templomban is, a Szent Imre Római Katolikus templomban is tartottak Szüreti mulatságot , utóbbiban volt egy magyarországi sztár fellépő is. Ez Fenyő Miklós volt, a HUNGARIA együttes megalapítója.  Az akroni székhelyű Mellrák Innovációk Alapítvány megtartotta 3. adomány gyűjtő estéjüket, amelyen Dr. Puskás Juditot, az Akron State Egyetem professzor asszonyának, a mellrák gyógyítási kutatásait támogathatta az adományozó. A Chagrin Falls-i Dokumentumfilm-fesztiválon október 6-án este levetítették Pigniczky Réka és Lauer Rice Andrea közös dokumentumfilmjét, a Lövészeket. Október 14-én Clevelandben került megrendezésre a Regionális Diaszpóra Értekezlet. A Diaszpóra értekezlet helyszínéül a Magyar Múzeumot válaszották. Az értekezletet Dr. Bencsik Zita, Magyarország Chicago-i főkonzuljának beszélt. A Diaszpóra Értekezlet legnívósabb előadása, kétség kívül Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszéde volt. A Regionális Diaszpóra Értekezlet programjának részeként Dömötörffy Zsolt előadást tartott Kodály Zoltán munkásságáról. Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója és halálának 50. évfordulója alkalmából Kodály-emlékévet tartottak a tavaly egész évben . Október 15-én ünnepelte 125 éves megalakulását a Szent Erzsébet egyházközösség. Az ünnepi szentmisén több mint 500-an vettek részt. Egyik legszebb ünnepség volt, jelesre vizsgázott a clevelandi magyarság szerintem. Október 16-án fellépet a washingtoni székhelyű Hungary Initiatives Foundation 2017-es kulturális nagykövete, György Ádám világhírű zongoraművész a clevelandi Severance Hallban. A Clevelandi Magyar Történelmi Társulat október 21-én rendezte meg 21. Borkóstoló Vacsoráját. Alapításának 110. évfordulóját ünnepelte a legrégebbi amerikai országos magyar ernyőszervezet az Amerikai Magyar Szövetség. Meghívásukra a Bocskai Rádió munkatársai, Molnár Zsolt és Baki Tibor is részt vettek ezen az ünnepi gálán amely a Washington DC-i Magyar Nagykövetségen került megrendezésre október 21-én.  A 61. évi 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezési ünnepség a Nyugat-oldali Magyar Református templomban került megrendezésre. Mint minden évben, most is az Egyesült Magyar Egyletek a felelős nemzeti ünnepünk méltó megemlékezéséért. Dr. Szabó László Magyarország washingtoni nagykövete videó interjúban mutatkozott be majd köszöntötte az amerikai magyarságot. A Bocskai Rádió munkatársai, Molnár Zsolt és Baki Tibor Washington DC-i látogatásuk alkalmával felkeresték a nagykövetséget ahol alkalom nyílt egy interjút készíteni a nagykövet úrral, aki akkor már egy hónapja átadta megbízó levelét Donald Trump amerikai elnöknek.

Novembernek egy újabb lendülettel kellett nekiugranunk, egész tavalyi év folyamán öt alkalommal közös összefogással emlékeztek a reformáció 500. évfordulójára. November elején Nt. Tamásy Éva evangélikus lelkész asszony vezetésével a protestáns egyházak tagjai és vezetői egy záró istentiszteleten a katolikus hívekkel együtt Mezei András atyával közösen erősítették a clevelandi magyar összefogást e téren is. Szintén novemberben Böjte Csaba főtisztelendő ferences rendi atya Clevelandban járt, mint ünnepi meghívott vett részt  és koncelebrálta Mezei András atyával közösen a Szent Imre római katolikus templom éves búcsújának ünnepi szentmiséjét. A templom teljesen megtelt hívőkkel, voltak sokan olyanok is akik állva hallgatták végig a szentmisét, benne Böjte Csaba atya értékes gondolatait. Ez ugyanis kettős ünnep volt, az egyik az a Szent Imre hercegről elnevezett templom éves búcsúja, a másik a templom újranyitásának ötödik évfordulója. Tálas Tünde két éve volt a magyarországi Kőrösi Csoma Sándor program clevelandi ösztöndíjasa. Hat hónapi itt tartózkodási ideje alatt a Bocskai Rádió lelkes önkéntes csapatának is termékeny tagja volt. Legnagyobb örömünkre egy itteni elképzelése került megvalósításra Budapesten és kerül egyre nagyobb rivaldafénybe mondhatjuk világszerte. A Forradalom lánya című Hargitai Péter által írt könyvből egy többszörös díj nyertes dokumentumfilm kerekedett, amely az 57.  Magyar Kongresszuson került első alkalommal levetítésre. Erre a kongresszusra minden évben a hálaadás hosszú hétvégéjén kerül sor a belvárosi Hilton Garden hotel előadó termeiben. Az idei magyar kongresszus fő témája a „Magyar Értékek, Magyar Összefogás” volt. E téma-körökkel kapcsolatosan tartottak színvonalas, érdekes, értékes előadásokat különböző szemszögből megvilágítva, különböző felkészültségű előadók. Az idén is ott voltunk, interjúk és beszámolók tömkelege került adásainkba. Szombaton este a Magyar Kongresszus által szervezett bálon a clevelandi Magyar Cserkész Regös Palotás tánca volt a leglátványosabb mozzanat, igaz ugyan, hogy az idén Pigniczky Keve Kodály Pontozón legényes kategóriában első díjas táncos, egy igazi csemegével, egy legényes tánccal kápráztatta el a tisztelt vendégsereget. Kiosztásra került az Árpád Akadémia érem, a Dr. Ladányi Imre Alapítvány Művészeti Pályázat eredményhirdetésére is sor került. Majd az egész esti szórakoztató zenét a Harmonia együttesre bízták. Mint már annyiszor az elmúlt években most is kellemes élményekkel gazdagodva távoztak a tisztelt vendégek.

El is érkeztünk decemberhez December 1-én, Magyarország washingtoni nagykövetségén a Amerikai-Magyar Koalíció (Hungarian American Coalition – HAC) megtartotta az évértékelő Mikulás vacsoráját. A rendezvényen megjelent több mint 100 vendég az ernyőszervezet tagjai illetve a magyar kormány képviselete. Az esemény ceremónia mestere a clevelandi származású Dr. Szentkirályi Endre volt. December 9-én kora délelőtt a clevelandi Magyar Múzeumban, ahogy az utóbbi években szokás volt a gyerek program keretében az ellátogatott a Mikulás. Szintén December 9-én a clevelandi Magyar Bethánia Baptista Gyülekezet az idén harmadik alkalommal tartotta meg Adventi és Karácsonyi Gyertyafényes Istentisztelettét majd azt követően a szeretet vacsorát. Az Istentiszteletre zsúfoltságig megtelt a kis imaház. Közel 150 személy vett részt az alkalmon, ahova egykori tagok, barátok és vendégek látogattak el. December 15-én, péntek este a clevelandi magyarság szép számban gyűlt össze a Szent Imre Templomban, ahol a helyi cserkészcsapatok tartották Karácsonyi Ünnepségüket. Mojzes Gergő a New York állambeli Buffalo városából működő Calasanctius program keretén belül Clevelandbe érkezett másfél évvel ezelőtt, ahol itt, a John Carroll egyetem keretén belül részt vett a mester-képző programon. Ezalatt a másfél év alatt megismerkedett nagyon sok clevelandi magyarral is, akik közül néhánnyal  szorosabb barátságot is kialakított.  Az egyetemen a tanulás mellett dolgozott és még segített a Bocskai Rádiónak is amikor az ideje engedte. December közepén búcsúztunk el tőle és köszöntük meg önzetlen munkáját.

A Sík Sándor Cserkészparkban felépült az új Gyengélkedő, most már nagy ütemben a belső munkálatok folynak, azért hogy 2018 nyarára már legyen kész az ott táborozó cserkészeknek. A tábor igazgatójával és aligazgatójával készítettünk interjút, illetve az új épületet mutattuk be, hogy lássák a támogatók, hogy mennyire haladtak a munkával. Ezen kívül idő és helyszűke miatt rengeteg más interjút, eseményt, történést meg sem említhettünk tavalyról, mert akkor reggelig kéne soroljuk. Csupán azt reméljük hogy akkor amikor ezek adásba kerültek meghallgatták, ha film készült róla megnézték, ha vissza szeretnék hallgatni, nézni azt bármikor megtehetik a Bocskai Rádió weboldalán. Ebben az őrült, felgyorsult szociális média világban természetesen meg is lehet osztani ezeket a barátaikkal, ismerőseikkel azért, hogy minél szélesebb körbe eljuthassanak ezek a hírek az amerikai magyar diaszpóra életének különböző történéseiről. Természetesen mindezek reményeink szerint megmaradnak a következő generációknak is, amelyből majd ők is alkothatnak egy képet a szüleik, nagyszüleik, elődeik amerikai életéről.

Most pedig a beszámolóm végén megköszönöm először is a munkatársainknak, akik a 2017-es évben is szívvel-lélekkel azon munkálkodtak, hogy minden vasárnapra egy hallgatható, érdekes, értékes 3 órás adást hallhassanak önök, amely hatékonyan hozzájárul az Amerikában élő magyarok magyarságtudatának erősítéséhez, a magyar nyelvünk és kultúránk megtartásához. Molnár Zsolt, Simon-Benedek Zsuzsanna, Hargitai István, Stróber László, Veress Sándor, Gyermán Mónika, Baki Tibor, Dömötörrfy Zsolt. Önöknek pedig, tisztelt rádióhallgatóik külön köszönettel tartozunk, hogy hétről hétre hallgatnak, követnek, biztatnak és építő kritikával figyelik kis csapatunk lelkes, önkéntes munkáját.

SZÓLJON ÖN IS HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a honlap Akismet szűrőt használ, hogy kevesebb spam legyen. Olvasson többet arról, hogy hozzászólása, hogyan van feldolgozva.